Arama

Hz. Enes (ra)'e Hz. Peygamber (sav)'ın kıraatından sordum. Şu cevabı verdi: "Resulullah (sav) medleri (uzun heceleri) uzatırdı." Sonra örnek olarak Bismillahirrahmanirrahim'i okudu ve uzatılacak yerleri belirgin şekilde uzattı: Bismillaahi'yi uzattı, er-rahmaan'ı uzattı, er rahiim'i uzattı."

Buhari, Fedailu'l-Kur'an 42, 29; Ebu Davud, Salat 355, (1465)
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Katade

Hz. Peygamber (sav)'in kıraatini açık bir şekilde harf harf tavsif ettiği rivayet edilmiştir.

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 23, (2924); Ebu Davud, Salat 336, (1466); Nesai, Salat 83, (2, 181)
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Resulullah (sav)'ı devesinin üstünde Feth süresini okurken gördüm. Süreyi terci' üzere okuyordu."

Buhari, Fedailu'l-Kur'an 24, 30, Meğazi 48, Tefsir, Feth 1, Tevhid 50; Müslim, Müsafirin 237, (794); Ebu Davud, Salat 365, (1467)
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Muğaffel

Resulullah (sav), Bismillahirrahmanirrahim, elhamdu lillahi rabbillalemin diye Fatiha süresini ayet ayet tertil üzere okurdu." (Rezin ilavesidir)

Rezin
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) bana: "Kur'an'ı bana oku!" dedi. Ben (hayretle): "Sana indirilmiş bulunan Kur'an'ı mı sana okuyayım?" diye sordum. Bana; "Evet, ben onu kendimden başkasından dinlemeyi seviyorum!" dedi. Ben de ona Nisa süresini okumaya başladım. Ne zaman ki, "Her ümmete her şahid getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahid getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak?" mealindeki ayete (41. ayet) geldim. "Dur!" dedi. Durdum ve dönüp Resulullah (sav)'a baktım. Bir de ne göreyim, iki gözünden de yaşlar akıyordu."

Buhari, Fedailu'l-Kur'an 32, 33, 35; Müslim, Müsafirin 247, (700); Tirmizi, Tefsir, Nisa, (3027, 3028); Ebu Davud, İlm 13, (3668)
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Seleften hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in tilaveti sırasında bayılıp düşmezdi. Onlar ağlarlar ve ürperirlerdi. Sonra bedenleri ve kalpleri zikrullah için yumuşardı." [Rezin ilavesidir. (Bağavi TefsirTnden alınmıştır 7, 238).]

Rezin
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Esma

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kim Vettini ve'zzeytuni süresini okuyup son ayeti olan: "Allah hakimlerin hakimi değil mi?" (8. ayet) ayetine gelince: "Evet, ben buna şehadet edenlerdenim" desin. Kim de La uksimu biyevmi'l-kıyame'yi okuyup son ayeti olan "(Bütün bunları yapan Allah) ölüleri tekrar diriltmeye kadir değil midir?" (Kıyamet 40) ayetini de okudu mu: "Rabbimizin izzetine andolsun evet!" desin. Kim de Mürselat süresini okuyup en sondaki, "Artık bundan sonra hangi söze inanacak onlar?" (50. ayet) ayetini de tamamladı mı: "Allahu Teala'ya inandık" desin." (Hadis, Ebu Davud'da tam olarak, Tirmizi'de, "Ben buna şehadet edenlerdenim"e kadar olan kısmı rivayet edilmiştir)

Ebu Davud, Salat 154, (887); Tirmizi, Tefsir, Tin, (3344)
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri geceleyin kalkınca Kur'an diline dolaşıp ne dediğini anlamamaya başlayınca hemen yatsın."

Müslim, Müsafirin 223, (787); Ebu Davud, Salat 308, (1311)
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ey Kurra cemaati, doğru yolda gidin. Siz çok öne geçmiş kimselersiniz. Eğer (doğru yoldan aynlarak, ifrat ve tefritle), sağa sola meyledecek olursanız (kötülükte çok öne geçmiş bulunarak) büyük bir dalalete düşmüş olacaksınız."

Buhari, İ'tisam 2
Tilavet Adabı | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Huzeyfe

Ömer İbnu'l-Hattab (ra)'ın şöyle söylediğini işittim: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim geceleyin hizbini veya hizbinden bir kısmı okumadan uyursa bunu sabah namazı ile öğle namazı arasında tamamlasın. Bu takdirde, sanki gece (mutad vaktinde) okumuş gibi aynı sevaba nail olur."

Müslim, Müsafirin 142, (747); Muvatta, Kur'an 3, (1, 200); Tirmizi, Salat 20, (581); Ebu Davud, Salat 309, (1313)
Kur'an'ı Hizb Ve Evrad Kılma | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Abdi'l-Kari

Hişam İbnu Hakim İbni Hizam'ı, Furkan suresini farklı şekillerde okurken dinledim. Resulullah (sav) bana bu şekillerden hiçbiriyle okumamıştı. Namazın içinde adamın üzerine atılacak oldum. Kendimi zorla zabtedip namazı bitirmesini bekledim. Selamı verir vermez ridasından tutup kendime doğru çektim ve: "Sana bu süreyi (böyle okumayı) kim öğretti?" diye sordum. Hişam: "Onu bana Resulullah (sav) öğretti!" demez mi! (Tepem attı): "Yalan söylüyorsun, onu Resulullah (sav) bana da öğretti, ama senin okuduğuna hiç benzemiyor!" dedim. Adamı derdest edip doğru Resulullah (sav)'a götürdüm. "Ey Allah'ın Resulü," dedim, "bu adamı Furkan süresini, bana hiç okumadığın çok farklı şekillerde okuyor gördüm!" Resulullah, sükunetle: "Hele yakasını sal!" diye emretti ve ona dönerek: "Ey Hişam oku bakalım!" dedi. Hişam, kendisinden işittiğim şekilde, süreyi yeniden okudu. Resulullah (sav) bana yönelerek: "Evet, süre bu şekilde indirildi" buyurdu. Sonra bana: "Ey Ömer," dedi. "Sen de oku". Aynı sureyi ben de, bana öğretmiş olduğu şekilde okudum. Bunun üzerine Resulullah (sav) şu açıklamayı yaptı: "Evet sure bu şekilde (de) nazil oldu. Biliniz ki, bu Kur'an yedi harf (şekil) üzere indirilmiştir. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onunla okuyun."

Buhari, Fedailu'l-Kur'an 5, 27, Husumat 4, Tevhid 53; Müslim, Müsafirin 270, (818); Ebu Davud, Salat 357, (1475); Tirmizi, Kıra'at 2, (2944); Nesai, Salat 37, (2, 150-152); Muvatta, Kur'an 5, (1, 102)
Kıraat İhtilafının Cevazı Hakkında | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Ömer İbnu'l-Hattab

Hz. Peygamber (sav), Hz.Ebu Bekir, Hz. Ömer - ve öyle zannediyorum Osman da demişti (ra) - Fatiha süresinin dördüncü ayetinde geçen, ... kelimesini ... diye değil, elifli olarak ... diye okuyorlardı."

Tirmizi, Kıra'at 1, (2929); Ebu Davud, Huruf 1, (4000)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Zülcelal Hazretleri Beni İsrail'e şöyle emretti: "Şu kasabaya kapısından secde ederek girin ve hıtta deyin de günahınız affedilsin" yani ... şeklinde" (Bakara 58).

Ebu Davud, Huruf 1, (4006)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Ebu Said

Resulullah (sav): "Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin" (Bakara, 125) mealindeki ayette geçen ... kelimesini "hı" harfi kesreli olacak şekilde ... diye okudu."

Ebu Davud, Huruf 1, (3969); Müslim, Hac 147, (1218)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) Nisa süresinin 95. ayetinde geçen ... ibaresindeki ... kelimesini ... şeklinde yani re'yi üstün olarak okumuştur."

Ebu Davud, Hurufi, 3975
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Sabit

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog