Arama

Resulullah (sav) "O vakit havariler: "Ey Meryemoğlu İsa, Rabbin bizim üstümüze gökten bir sofra indirebilir mi?" (Maide 112) mealindeki ayeti ... diye okuyordu."

Tirmizi, Kıra'at, 1, (2931)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Muaz İbnu Cebel

Resulullah (sav) kısas ayetinde geçen ... ibaresini ... diye birinci kelimeyi ötüreli okurdu."

Tirmizi, Kıra'at 1, (2930); Ebu Davud, Huruf 1, (3976, 3977)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav), Yunus süresinde geçen, "De ki: "Bunlar, Allah'ın bol nimeti ve rahmetiyledir, Buna sevinsinler..," (58. ayet) mealindeki ... ayetinin ... kelimesini ... şeklinde "te" ile okurdu."

Ebu Davud, Huruf 1, (3981)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Übey İbnu Ka'b

Anlattıklarına göre, Resulullah (sav) Hud süresinde geçen ... ayetini şöyle okumuştur: ...

Tirmizi, Kıra'at 1, (2932); Ebu Davud, Huruf 1, (3982, 3983)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Esma Bintu Yezid ve Ümmü Seleme

Anlatıldığına göre, Yusuf süresinde geçen "gelsene" manasındaki ... ibaresini ... diye okumuş. Keza Saffat süresinde geçen ... ayetini de ... diye nasb halinde okumuştur.

Buhari, Tefsir, Yusuf 4; Ebu Davud, Huruf 1, (4005)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Hz. Peygamberber (sav) Kehf süresinin 76. ayetini ... şeklinde, (yani ... kelimesindeki "nun"u) şeddeli olarak okudu."

Tirmizi, Kıra'at 1, (2934); Ebu Davud, Huruf 1, (3985, 3986)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Übey İbnu Ka'b

Resulullah (sav), Kehf süresinin 86. ayetinde geçen ... ibaresindeki ... kelimesini ... şeklinde, hafif olarak okumuştur."

Tirmizi, Kıra'at 1, (2935); Ebu Davud, Huruf 1, (2976)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Übey İbnu Ka'b

Resulullah (sav) Hacc süresinin ikinci ayetini şöyle okudu: ...

Tirmizi, Kıra'at 1, (2942)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | İmran İbnu'l-Husayn

Resulullah (sav)'in Nur süresinin 1. ayetini, kendilerine ... şeklinde -yani ... kelimesinde şedde olmaksızın- okuduğunu söylemiştir.

Ebu Davud, Huruf 1, (4008)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Aişe

Nur süresinin 15. ayetini şöyle okuduğu ... ve ... kelimesinin kizb (yalan) manasını taşıyan ... masdarından geldiğini söylediği rivayet edilmiştir.

Buhari, Tefsir, Nur 8, Meğazi 33
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Aişe

İbnu Ömer (ra)'den yapılan rivayete göre Rum süresimn 54. ayetinde geçen ... kelimesini Hz. Peygamber (sav)'e ... diye okumuş, ancak Resulullah, kendisine, "... olacak" demiştir.

Ebu Davud, Huruf 1, (3938, 3979); Tirmizi, Kıra'at 1, (2937)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

(Zuhruf süresinin 77. ayetini) Resulullah (sav) minberde hutbe verirken ... şeklinde okurken işittim. Ebu Davud der ki: "Yani (malik kelimesinde kısaltma) terhim olmaksızın." Süfyan dedi ki: "Abdullah'ın kıraatında (malik kelimesi şöyle) kısaltmalı olarak gelmiştir: ...

Buhari, Tefsir, Zuhrufi, Bed'u'l-Halk 6, 10; Müslim, Cum'a 49, (871); Ebu Davud, Huruf 1, (3992); Tirmizi, Salat 365, (508)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Ya'la İbnu Ümeyye

Resulullah (sav) (Zariyat suresinin 58. ayetini bana şöyle okuttu: ... "Şüphesiz ben, güç ve kuvvet sahibi, rızık vericiyim."

Tirmizi, Kıra'at 1, (2941); Ebu Davud, Huruf 1, (3993)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) Vakıa süresinin 89. ayetini şöyle okurdu: ...

Tirmizi, Kıra'at, 1, (2939); Ebu Davud, Huruf 1, (3991)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | Aişe

Ben Kamer suresinin 15. ayetinde geçen ... kelimesini Hz. Peygamber (sav)'e ... diye okumuştum, düzelti, ... diye okumamı söyledi."

Buhari, Tefsir, İkterebeti's-Sa'a 3; Müslim, Müsafirin 280, (823); Tirmizi, Kıra'at 1, (2938); Ebu Davud, Huruf 1, (3994)
Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler | KUR'AN'IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ | İbni Mes'ud

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog