Arama

Zırh giyinmiş bir adam gelerek: "Ya Resulullah! Hemen savaşa mı katılayım, Müslüman mı olayım?" diye sordu. Resulullah (sav): "Müslüman ol, sonra savaşa katıl!" dedi. Adam Müslüman oldu, savaşa katıldı ve öldürüldü. Resulullah (sav) onun hakkında: "Az bir amelde bulundu fakat çok şey kazandı" buyurdu.

Buhari, Cihad, 13; Müslim, İmaret, 144, (1900)
Şehadet Ve Şehidin Fazileti | CİHAD BÖLÜMÜ | Bera

Raşid İbnu Sa'd, ashaba mensup birinden naklen anlatıyor: "Bir zat Resulullah'a gelip: "Ey Alah'ın Resulü, niye şehid dışında kalan mü'minler kabirde imtihan edilirler?" diye sordu. Resulullah şu cevabı verdi: "Şehidin ölüm anında tepesinin üstünde kılıç parıltısını hissetmesi imtihan olarak ona kafidir."

Nesai, Cenaiz 112, 3
Şehadet Ve Şehidin Fazileti | CİHAD BÖLÜMÜ | Raşid İbnu Sa'd

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ızdırab sizden birinin çimdikten duyduğu ızdırap kadardır."

Tirmizi, Fedailu'l-Cihad 26, (1668)
Şehadet Ve Şehidin Fazileti | CİHAD BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rabbimiz, Allah yolunda savaşan şu kimseye taaccüb etmiştir: Arkadaşları hezimete ugra(yıp kaçmış)tır. Ancak O, (kaçmanın haram olduğunu düşünerek) kendisine düşen sorumluluğun idrakiyle geri dönerek, öldürülünceye kadar düşmanla çarpışmıştır. Bunun üzerine Aziz ve Celil olan Allah, meleklere (iftiharla) şöyle der: "Şu kuluma bakın, benim nezdimde olan mükafaatı) düşünüp katımda olan (cezadan) korkarak geri döndü, öldürülünceye kadar savaştı."

Ebu Davud, Cihad 38, (2536)
Şehadet Ve Şehidin Fazileti | CİHAD BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav)'a Ümmü Halid adında bir kadın yüzü örtülü olduğu halde gelerek Allah yolunda öldürülmüş olan oğlu hakkında sormak istedi. Ashab'tan biri kadına: "Sen, yüzü örtülü olduğun halde gelip oğlundan mı soracaksın?" dedi. Kadın: "Oğlumu kaybetti isem de hayamı kaybetmedim" dedi. Resulullah (sav) kadına: "Oğlun iki şehid mükafatı elde etmiştir!" dedi. Kadın: "Bunun sebebi nedir, ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca şu cevabı verdi: "Çünkü onu Ehl-i Kitap öldürdü!"

Ebu Davud, Cihad 8, (2488)
Şehadet Ve Şehidin Fazileti | CİHAD BÖLÜMÜ | Abdü'l'Habir İbnu Kays İbni Sabit İbni Kays İbni Şemmas (an ebihi an ceddihi)

Resulullah (sav), "Kim sıdk ile Allah'tan şehid olmayı taleb ederse, Allah onu şehidlerin derecesine ulaştırır, yatağında ölmüş bile olsa" buyurdu."

Müslim, Cihad 156, 157, (1908, 1909); Ebu Davud, Salat 361, (1520); Tirmizi, Fedailul-Cihad 19, (1653); Nesai, Cihad 36, (6, 36); İbnu Mace, Cihad 15, (2797)
Şehadet Ve Şehidin Fazileti | CİHAD BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Huneyf

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim Allah yolunda evinden ayrılır, sonra da öldürülür, yahut atı veya devesi (yere atıp) boynunu kırar veya bir zehirli sokar veya yatağında ölür ise, Allah'ın dilediği hangi musibetle ölmüş olursa olsun şehit olarak ölür."

Ebu Davud, Cihad 15, (2499)
Şehadet Ve Şehidin Fazileti | CİHAD BÖLÜMÜ | Ebu Malik el-Eş'ari

Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde geldiğine göre, "Resulullah (sav)'a: "Ey Allah'ın Resulü, kim cennete gidecek?" diye sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir: "Peygamber cennetliktir, şehid cennetliktir, çocuk(ken ölen) cennetliktir, diri diri gömülen çocuk cennetliktir."

Ebu Davud, Cihad 27, (2521)
Şehadet Ve Şehidin Fazileti | CİHAD BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) Uhud şehidlerine uğradı ve: "İşte bunlar var ya, bunlar için şehadet ederim" dedi. Ebu Bekir (ra): "Ey Allah'ın Resulü biz onların kardeşleri değil miyiz? Onlar nasıl Müslüman oldularsa biz de Müslüman olduk, onların cihad etmeleri gibi biz de cihad ediyoruz!" dedi. Resulullah şu cevabı verdi: "Evet (söylediğiniz hususlar doğru), ancak benden sonra ne gibi bid'alar çıkaracağınızı bilemiyorum." Hz. Ebu Bekir (ra) ağladı, ağladı ve sonra: "Yani biz senden sonraya mı kalacağız? (diye eseflendi)."

Muvatta, Cihad 32, (2, 461-62)
Şehadet Ve Şehidin Fazileti | CİHAD BÖLÜMÜ | Ebu'n-Nasr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Emiriniz, fazıl veya facir her nasıl olursa olsun, (onun emri altında) cihad etmeniz size farzdır. Keza, namazı da fazıl veya facir ve hatta kebair işlemiş bile olsa her Müslümanın, arkasında kılması bütün Müslümanlara farzdır."

Ebu Davud, Cihad 35, (2533)
Cihadın Vacip Oluşu Ve Cihada Teşvik Edici Hadisler | CİHAD BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin."

Ebu Davud, Cihad 18, (2504); Nesai, Cihad 1, (6, 7)
Cihadın Vacip Oluşu Ve Cihada Teşvik Edici Hadisler | CİHAD BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) Mekke'nin fethi günü buyurdular ki: "Artık bu fetihten sonra hicret yoktur. Fakat cihad ve niyyet vardır. Öyleyse askere çağrıldığınız zaman hemen silah altına koşun!"

Buhari, Cihad 1, 27, 194, Cizye 22, Hacc 43, Cezau's-Sayd 10; Müslim, İmaret 85, (1353), Hacc 445, (1353); Tirmizi, Siyer 33, (1590); Nesai, Cihad 15, (7, 146); Ebu Davud, Cihad 64, (2480)
Cihadın Vacip Oluşu Ve Cihada Teşvik Edici Hadisler | CİHAD BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim gazve yapmadan ve gaza yapmayı temenni etmeden ölürse nifaktan bir şube üzerine ölmüş olur." İbnu'l-Mübarek der ki: "Biz bunun Hz. Peygamber (sav)'ın sağlığına has bir keyfiyet olduğuna hükmetmiştik."

Müslim, İmaret 158, (1910); Ebu Davud, Cihad 18, (2502); Nesai, Cihad 2, (6, 8)
Cihadın Vacip Oluşu Ve Cihada Teşvik Edici Hadisler | CİHAD BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Kim bizzat gazveye katılmaz veya bir gaziyi teçhiz etmez veya bir gazinin ailesini hayırlı bir şekilde himaye etmez ise, Allah kıyamet gününden önce ona hiç beklemediği bir musibet ulaştırır.

Ebu Davud, Cihad 18, (2503)
Cihadın Vacip Oluşu Ve Cihada Teşvik Edici Hadisler | CİHAD BÖLÜMÜ | Ebu Ümame

Ebu'n-Nadr merhum Abdullah İbnu Ebi Evfa (ra)'dan naklen anlatıyor: "Resulullah (sav) düşmanla karşılaştığı günlerden birinde, güneşin meyletmesini bekledi. Sonra kalkıp yanındakilere şöyle dedi: "Ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin, Allah'tan afiyet dileyin. Ancak karşılaşacak olursanız sabredin, bilin ki cennet kılıçların gölgesindedir." En sonda Resulullah (sav) sözlerini şöyle tamamladı: "Ey Kitab'ı indiren, bulutları yürüten, (Hendek Savaşanda düşman müttefikler olan) Ahzab'ı hezimete uğratan Rabbimiz, bunları da hezimete uğrat ve onlar karşısında bize yardım et!"

Buhari, Cihad 156, 22, 32, 112, Temenni 8; Müslim, Cihad 20, (1742); Ebu Davud, Cihad 98, (2631)
Cihadın Vacip Oluşu Ve Cihada Teşvik Edici Hadisler | CİHAD BÖLÜMÜ | Ebu'n-Nadr

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog