Arama

Yine imam Malik'in, nazarında güvenilir (sika) bir kimseden rivayet ettiğine göre, İbnu Ömer (ra) İliya'da hacc ihramı giymiştir.

Muvatta, Hacc 26, (1, 331)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Hz. Osman (ra)'ın, bir kimsenin Horasan veya Kinnan'da ihrama girmesini mekruh addettiği rivayet edilmiştir.

Buhari, Hacc 33, (Bab başlığında, senetsiz olarak kaydedilmiştir)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Osman

Resulullah (sav)'a muhrimin giyeceği şeylerden sorulmuşta şu cevabı verdi: "Muhrim ne kamis (gömlek), ne sarık, ne bürnus, ne şalvar, ne de vers veya zaferan bulaşmış bir giysi taşımaz. Ayağında da mest (ve benzeri ayakkabı) yoktur. Ancak nalın bulamazsa, mestlerin topuktan aşağı kısmını kesmelidir." Buhari'de şu ziyade var: "İhramlı kadın yüzünü örtmez, eldiven de giymez."

Buhari, Hacc 21, Cezau's-Sayd 13, 15, İlm 53, Salat 9; Müslim, Hacc 1, (1177); Muvatta, Hacc 8, (1, 324-328); Tirmizi, Hacc 18, (833); Ebu Davud, Menasik 32, (1824, 1825, 1826); Nesai, Hacc 28, (5, 129)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Rivayete göre demiştir ki: "Resulullah (sav) kadınları ihrama girdikleri vakit eldiven kullanmaktan, yüzlerini örtmekten ve vers ve za'feran değmiş elbise giymekten yasakladı ve: "Bunlardan gayrı, hoşuna giden elbise çeşitlerinden safranla boyanmış veya ipekli veya zinet veya şalvar veya kamis veya mest giysin" dedi."

Ebu Davud, Menasik 32, (1827)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) ihramlı iken mest giymede kadınlara ruhsat tanıdı.

Ebu Davud, Menasik 33, (1831)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) hazretleri buyurdular ki: "Kim izar bulamazsa şalvar giysin, kim de nalın bulamazsa mest giysin."

Buhari, Libas 14, 37, Hacc 132, Cezau's-Sayd 15, 16; Müslim, Hacc 4, (1178); Tirmizi, Hacc 19, (834); Ebu Davud, Hacc 32, (1829); Nesai, Hacc 32, (5, 132)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Nafi'nin anlattığına göre, Eslem Mevla Ömer'in, İbnu Ömer (ra)'e şöyle söylediğini işitmiştir: "Ömer (ra), Hz. Talha (ra)'nın üzerinde, ihramlı iken boyalı bir giysi görmüştü. "(Ey Talha) bu boyalı giysi de ne?" diye sordu. (Talha cevaben): "Ey mü'minlerin emiri, bu kızıl toprakla boyanmıştır!" dedi. Ömer (ra): "Ey azizler, sizler halkın imamlarısınız, halk sizlere uymaktadır. Eğer cahil biri bu elbiseyi görse: "Talha İbnu Ubeydillah, ihramda boyalı elbise giymiş" diyecek. Ey azizler, bu boyalı elbiselerden hiçbirini giymeyin!" dedi"

Muvatta, Hac 10, (1, 326)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Esma Bintu Ebi Bekr (ra), ihramlı olduğu halde, sarı renkli giysiler giyerdi. Ancak bunlarda za'feran olmazdı.

Muvatta, Hacc 11, (1, 326)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Urve

Resulullah (sav) Ciirrane'de iken umre için ihrama girmiş bir adam geldi. Adamın sakal ve saçları sarıya boyanmış, sırtında da za'feran lekeleri bulunan bir cübbe vardı. "Ey Allah'ın Resulü," dedi, "şu gördüğün vaziyette, umre için ihrama girdim!" Resulullah (sav): "Şu cübbeyi çıkar, sarı boyayı da yıka!" diye emretti. (Bu metin, Sahiheyn'deki metindir. Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Umrede iken, hacda yaptığını yap")

Buhari, Umre 10, Cezau's-Sayd 16, 17, Megazi, 56, Fedailu'l Kur'an 2; Müslim, Hacc 6, (1180); Muvatta, Hacc 18, (1, 328-329); Tirmizi, Hacc 20, (835, 836); Ebu Davud, Menasik 31, (1819-1822); Nesai, Hacc 43, (5, 142-143)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ya'la İbnu Umeyye

İbnu Ömer (ra)'in ihramlının mıntıka takmasını mekruh addettiği rivayet edilmiştir.

Muvatta, Hacc 12, (1, 326)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bana, el-Ferafisa İbnu Umeyr el-Hanefi haber verdi ki, O, Hz.Osman (ra)'ı, ihramlı iken yüzünü örter görmüş.

Muvatta, Hacc 13, (1, 327)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Kasım İbnu Muhammed

İbnu Ömer (ra) demiştir ki: "Başın çeneden yukarısını ihramlı kimse örtemez."

Muvatta, Hacc 13, (1, 327)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Biz (kadınlar) ihramlı olarak Resulullah (sav)'la beraber iken, binekliler bize uğrardı. Onlar tam hizamıza gelince, herbirimiz cilbabını başından yüzünün üzerine sarkıtıverirdi. Bizi geçtiler mi tekrar kaldırırdık."

Ebu Davud, Menasik 34, (1833)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Biz, bir kısım kadınlar, ihramlı iken, yanımızda Esma Bintu Ebi Bekr (ra) olduğu halde, yüzlerimizi sıkıca örtüyorduk."

Muvatta, Hacc 16, (1, 328)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Fatıma Bintu'l'Mümir

Resulullah (sav)'a, ihrama gir(ece)ği zaman (ihramı için), keza ihramdan çıktığı zaman da Kabe'yi tavaftan önce hıll'i için, içinde misk bulunan sürünme maddesini şu iki elimle sürdüm."

Buhari, Hacc 18, 143, Libas 73, 89, 91; Müslim, Hacc 31, 33, (1189); Muvatta, Hacc 17, (1, 328); Tirmizi, Hacc 77, (917); Ebu Davud, Menasik 11, (1745, 1746); Nesai, Hacc, 41, (5, 136-141)
İhram Ve Haramları | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog