Arama

Resulullah (sav) ve ashabı (ra) Ciirrane'den umre yaptılar. Bu umrede Beytullah'ı remel yaparak tavaf ettiler. Bu tavafta ridalarının bir ucunu sağ koltuklarının altına koymuşlar, diğer ucunu da sol omuzlarının üzerine atarak (ızdıba yapmışlardı).

Ebu Davud, Menasik 50, (1884), 50, (1891)
Tavaf Ve Sa'y'in Mahiyeti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Abdullah İbnu'z-Zübeyr, umre maksadıyla Ten'im'de ihrama girdi. Sonra ben onu Beytullah'ın etrafında, üç şavtta koşar gördüm.

Muvatta, Hacc 34, (1, 365)
Tavaf Ve Sa'y'in Mahiyeti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Urve

Nafi'in anlattığına göre, İbnu Ömer (ra) Mekke'de ihrama girdiği zaman ne Beytullah'ı tavaf eder, ne de Safa ve Merve arasında sa'yde bulunurdu. Bunları Mina dönüşü yapardı. Mekke'de ihrama girdiği zaman Beytullah'ı tavaf edecek olsa remel yapmazdı."

Muvatta, Hacc 34, (1, 365)
Tavaf Ve Sa'y'in Mahiyeti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav), ifaza tavafının yedi şavtında da remelde bulunmamıştır."

Ebu Davud, Menasik 83, (2001)
Tavaf Ve Sa'y'in Mahiyeti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bugün Allah, İslam'ı hakim ve güçlü kılmış, küfrü ve kafirleri de bertaraf etmiş olduğuna göre remel yapmanın ve omuzu açmanın (izdiba) ne gereği var. Ancak bununla beraber, bizler, Resulullah (sav)'la birlikte yapmış olduğumuz şeylerden hiçbirini bırakmayız.

Ebu Davud, Menasik 51, (1887)
Tavaf Ve Sa'y'in Mahiyeti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ömer İbnu'l-Hattab

Resulullah (sav) bir bürde ile izdiba yapmış olarak tavaf etti." (Hadisin Ebu Davud'daki vechinde "yeşil bir bürde" denir.)

Ebu Davud, Menasik 50, (1983); Tirmizi, Hacc 36, (859)
Tavaf Ve Sa'y'in Mahiyeti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ya'la İbnu Ümeyye

Resulullah (sav)'ı, ashabı ile birlikte Kabe'den çıkarken gördüm. Beytullah'ı, kapısından Hatim'e kadar istilam ettiler ve Beytullah'ın üzerine yanaklarını koydular. Bu sırada Resulullah (sav) ortalarında idi."

Ebu Davud, Menasik 55, (1898)
Tavaf Ve Sa'y'in Mahiyeti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Safvan

Ben Hz. Ömer (ra)'i Haceru'l-Esved'i öperken gördüm. Onu hem öptü, hem de: "Biliyorum ki sen bir taşsın, ne bir faydan ne de zararın vardır. Ben Resulullah (sav)'ı seni öper görmeseydim, seni asla öpmezdim" dedi."

Buhari, Hacc 50, 57, 60; Müslim, Hacc, 248, 120; Muvatta, Hacc 36, (1367); Tirmizi, Hacc 37, (860); Ebu Davud, Menasik 47, (1873); Nesai, Hacc 147, (5, 227); İbnu Mace, Menasik, 27, (2943)
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Abis İbnu Rebia

Ben Resulullah (sav)'ı Kabe'den sadece iki rüknü öperken gördüm, bunlar da iki rükn-i Yemani'dir.

Buhari, Hacc 59; Müslim, Hacc 242, (1267); Ebu Davud, Menasik 48, (1874); Nesai, Hacc 156, (5, 231-232)
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ben, şu iki Yemani rükne ve Haceru'l-Esved'e Resulullah'ın istil^m ettiğini göreliden beri rahat halde de olsam, sıkışık halde de olsam istilamda bulunmayı hiç terketmedim.

Buhari, Hacc 60; Müslim, Hacc 245, (1268)(54)
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ben İbnu Ömer (ra)'i (tavaf yaparken gördüm. Haceru'l-Esved'i) eliyle istilam ediyor, sonra da elini öpüyürdu.

Buhari, Hacc 60; Müslim, Hacc 246, (1268)
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah (sav), (tavafın) her şavtında rükn-i Yemani ve Haceru'l-Esved'i istilam etmeyi terketmezdi.

Ebu Davud, Menasik 48, (1876); Nesai, Hacc 156, (5, 231)
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bir adam İbnu Ömer (ra)'e Haceru'l-Esved'i istilam etme hususunda sormuştu. Şu cevabı aldı: "Ben, Resulullah (sav)'ın onu hem istilam eder, hem de öper gördüm." Adam tekrar sordu: "Pekala, sıkışacak olsam, bana galebe çalacak olsalar, (ne yapayım)?" İbnu Ömer (ra) kızgın bir eda ile: "Soruşu Yemenide batasıca, Resulullah (sav)'ı onu hem istilam eder, hem öper gördüm."

Buhari, Hacc 60; Nesai, Hacc 155, (5,231)
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Amr İbnu Şuayb babası tarikiyle bildiriyor: "Abdullah'la -ki babasıdır- tavafta bulundum. Kabe'nin arka kısmına gelince: "istiazede (sığınmada) bulunmuyor musun?" dedim. "Ateşten, Allah'a sığınırım!" dedi ve yürüdü. Haceru'l-Esved'e kadar gelip istilamda bulundu. Rükn ile kapı arasında (Mültezem'de) durarak göğsünü, yüzünü, kollarını ve avuçlarını şöyle yamadı -onları iyice açarak gösterdi- ve sonra: "İşte Resulullah'ı aynen böyle yaparken gördüm!" dedi."

Ebu Davud, Menasik 55, (1899)
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb

Ben Hz. İbnu Abbas ve Hz. Muaviye (ra) ile birlikte idim. Muaviye (ra) hazretleri her rükne uğradıkça istilamda bulunuyordu, İbnu Abbas (ra) kendisine: "Resulullah (sav) sadece Haceru'l-Esved ve Rüknu'l-Yemani'den başka yeri istilam etmezdi" dedi. Hz. Muaviye şu cevabı verdi: "Beytullah'tan hiçbir şey ihmal edilmez." İbnu'z-Zübeyr bütün rükünlere (köşelere) istilamda bulunurdu.

Buhari, Hacc 59; Müslim, Hacc 247, (1269); Tirmizi, Hacc 35, (868)
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ebu't-Tufeyl

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog