Arama

Resulullah (sav)'ı Mescid-i Haram'dan çıkıp Safa'ya yönelirken: "Allah'ın başladığı ile başlayalım" deyip (sa'ye) Safa'dan başladığını gördüm." (Rezin, Ebu Hüreyre (ra)'den naklen şu ilavede bulundu: "Resulullah (sav), Safa'ya çıkınca oradan Beytullah'a baktı, ellerini kaldırıp dilediği şekilde Allah'ı zikretmeye koyuldu.")

Muvatta, Hacc 42, (5, 374); Tirmizi, Hacc 38, (862); Nesai, Hacc, 163 (5/235), 168 (5/237); Müslim, Hacc 147, (1218); Ebu Davud, 57, (1905); İbnu Mace, Menasik 84, (3074)
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cabir

Safa ile Merve arasında, vadinin dibinde koşmak sünnet değildir. Burada cahiliye ehli koşar ve şöyle derdi: "Batha'yı (vadinin dibini) biz ancak koşarak geçeriz."

Buhari, Menakıbu'l-Ensar 26
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir kadın dedi ki, Resulullah (sav)'ı Safa ve Merve tepeleri arasındaki vadinin dibinde "Vadi ancak koşularak katedilir" diyerek yürürken gördüm.

Nesai, Hacc 177, (5, 242); İbnu Mace, Menasik 43, (2987)
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Safiyye Bintu Şeybe

İbnu Ömer (ra)'e sordular: "Sen Resulullah (sav)'ı Safa ile Merve arasında remel yaparken (hızlı koşarken) gördün mü?" "Evet," dedi, "insanlardan bir cemaatle birlikteydi. Hep birlikte koşuyorlardı. Ben onları onun koşusuyla koşuyor görüyordum."

Nesai, Hacc, 175, (5, 242)
İstilam | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Zühri

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Beytullah etrafındaki tavaf, namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz, öyle ise, kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun."

Tirmizi, Hacc 112, (960); Nesai, Hacc 136, (5, 222)
Tavaf Ve Say'in Ahkamı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Nesai'nin bir başka rivayetinde şöyle buyurulmuştur: "Tavaf sırasında az kelam edin. Zira sizler namazdasınız."

Nesai, Hacc 136
Tavaf Ve Say'in Ahkamı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav), Veda haccında bir deve üzerinde tavaf yaptı. Rükn'e bir bastonla istilam buyurdu. Bir rivayette: "Rükn'e her gelişinde, ona elindeki bir şeyle işaret buyurdu" denmiştir.

Buhari, Hacc 58, 61, 62, 74, Salat 24; Müslim, Hacc 253, (1272); Ebu Davud, Menasik 49, (1877); Nesai, Hacc 15, (5, 233); Tirmizi, Hacc 40, (865); İbnu Mace, Menasik 28, (2948)
Tavaf Ve Say'in Ahkamı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ebu Davud'da gelen bir diğer rivayette: "Resulullah (sav) Mekke'ye geldiği vakit hasta idi. Bu sebeple bineği üzerinde tavaf etti. Tavaf sırasında Rüknun karşısına her gelişte onu bastonu ile selamladı. Tavafını bitirince, devesini ihdı ve iki rek'at namaz kıldı." denir.

Ebu Davud, Menasik 49, (1881)
Tavaf Ve Say'in Ahkamı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) halk kendinden uzaklaştırılır endişesiyle deve üzerinde tavaf etti ve Rükn'ü istilam buyurdu.

Müslim, Hacc 256, (1274); Nesai, Hacc 140, (5, 224)
Tavaf Ve Say'in Ahkamı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Müslim ve Ebu Davud'un İbnu Abbas (ra)'dan kaydettikleri bir diğer rivayette şöyle denir: "Resulullah (sav) Rükn'e beraberinde bulunan bir bastonla istilamda bulunuyor ve bastonu öpüyordu."


Tavaf Ve Say'in Ahkamı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav)'a hasta olduğumu söyledim. Bana: "Öyleyse, insanların gerisinden, bir hayvan üzerinde tavaf et!" dedi. Ben, Resulullah (sav) Beytullah'ın yan tarafında namaz kılarken tavaf ettim. O namazda "Ve't-Tür ve Kitabi'n-Mestur" süresini okuyordu."

Buhari, Hacc 74, 64, 71, Salat 78; Müslim, Hacc 258, (1276); Muvatta, Hacc 40, (1, 371); Ebu Davud, Menasik 49, (1882); Nesai, Hac 138, (5, 223); İbnu Mace, Menasik 34, (2961)
Tavaf Ve Say'in Ahkamı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Bir adam, İbnu Ömer (ra)'e: "Vakfe yerine gelmezden önce Beytullah'ı tavaf etmem uygun olur mu?" diye sordu. İbnu Ömer (ra) cevaben: "Evet!" deyince, adam: "Ama İbnu Abbas (ra): "Vakfe yapmadan Beytullah'ı tavaf etme" dedi!" der. İbnu Ömer (ra) de: "Resulullah (sav) hacc yaptı. O zaman, vakfe yapmadan Beytullah'ı tavaf etti. Ve dahi, şayet sözünde sadık isen, Resulullah (sav)'ın sözüyle amel mi daha doğrudur, İbnu Abbas'ın kavliyle amel mi?"

Müslim, Hacc, 187 (1233); Nesai, HAcc, 141 )5, 224)
Tavaf Ve Say'in Ahkamı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Vebre İbnu Abdirrahman

Resulullah (sav) (Veda haccında) Mekke'ye geldi, tavafını yaptı, Safa ve Merve arasında sa'yetti. (Geldiği zaman yaptığı bu ilk) tavaftan sonra, Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye yaklaşmadı.

Buhari, Hacc 70, 23, 127
Tavaf Ve Say'in Ahkamı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ey Abdümenafoğulları, sizden kim halkı idarede bir sorumluluk deruhte ederse, Beytullah'ı gündüz veya gece herhangi bir saatte ziyaret edip namaz kılanı sakın menetmesin."

Tirmizi, Hacc 42, (868); Ebu Davud, Menasik 53, (1894); Nesai, Hacc 137, (5, 223); İbnu Mace, İkametu's-Salat 149, (1254)
Tavaf Ve Say'in Ahkamı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cübeyr İbnu Mut'im

İbnu Abbas (ra)'ın ikindi namazından sonra yedi kere tavaf edip hücresine çekildiğini gördüm. Artık orada ne yaptığını (tavaf namazı kılıp kılmadığını) bilmiyorum." Ebu'z-Zübeyr devamla dedi ki: "Ben Beytullah'ın sabah namazından sonra, güneş doğuncaya kadar, ikindi namazından sonra da güneş batıncaya kadar boşaldığını, kimsenin tavaf etmediğini gördüm."

Muvatta, Hacc 117, (1, 369)
Tavaf Ve Say'in Ahkamı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ebu'z-Zübeyr el Mekki

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog