Arama

Nesai'de şöyle denmiştir: "Kabe'ye girdi ve her tarafında tesbihde bulundu. Namaz kılmadan çıktı. Makam'ın gerisinde iki rek'at namaz kıldı."

Nesai, Mesacid 5, (2, 33-34), Hacc 126, 127, 131, 139 (5, 216-221), Kıble 6, (5, 217)
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Nesai'nin bir diğer rivayeti şöyle: "Resulullah (sav) Kabe'ye girdi, ilerledi. Kapıya yakın bulunan iki sütunun arasına gelince oturdu. Allah'a hamd ve senada bulundu. Sonra kalkıp Kabe'nin arka cihetinden karşısına gelen kısma kadar yürüdü. Alnını ve yanağını sürdü. Allah'a hamd u senada bulundu, dua ve istiğfar etti. Sonra Kabe'nin her bir köşesine gitti ve her birini tekbir, tehlil, teşbih ve Allah Teala'ya sena, dua ve istiğfarla karşıladı.Sonra çıkıp, Beytullah'ın ön yüzünde iki rekat namaz kıldı. Namazdan çıkınca: "Bu (Beyt), kıbledir" dedi."

Nesai, Mesacid 5, (2, 33-34), Hacc 126, 127, 131, 139 (5, 216-221), Kıble 6, (5, 217)
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) (Mekke'ye) geldiği vakit içerisinde put olduğu için, Beytullah'a girmekten imtina etti (kaçındı). Onların çıkarılmalarını emretti. Hepsi de çıkarıldı. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (a.s)'in ellerinde fal okları bulunan heykelleri de çıkarıldı. Resulullah (sav) (bunu görünce): "Allah canlarını alsın! Allah'a kasem olsun, onlar da bilirler ki, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (a.s) bu oklarla kısmet aramadılar"

Buhari, Hacc 54, Enbiya 8, Megazi 48; Ebu Davud, Hacc, 93, (2027)
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Osman (ra)'a dedim ki: "Resulullah (sav) seni çağırdığı zaman sana ne söyledi." Bana şu cevabı verdi: "Resulullah (sav) bana: "Sana iki boynuzu örtmeni söylemeyi unuttum. Zira Beytullah'da namaz kılan kimseyi meşgul edecek herhangi bir şeyin bulunması doğru değildir" dedi."

Ebu Davud, Menasik 95, (2030)
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Eslemiyye

Ben Kabe'ye girip içinde namaz kılmayı çok arzu ediyordum. Resulullah (sav) ellerimden tutup beni Hicr'a soktu ve: "Beytullah'a girmek istiyorsan burada namaz kıl. Zira burası ondan bir parçadır. Senin kavmin Kabe'yi (tamir maksadıyla) yeniden inşa ederken, inşaatı kısa tutup onu Beytullah'tan hariç bıraktılar" dedi. (Muvatta'nın rivayeti mana yönüyle mutabakat sağlar)

Tirmizi, Hacc 48, (876); Ebu Davud, Menasik 94, (2028); Nesai, Hacc 129, (5, 219); Muvatta, Hacc 105, (1, 364)
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

"Ey Allah'ın Resulü," dedim, "Beytullah'a girmeyeyim mi?" Bana şu cevabı verdi: "Hıcr'a gir, çünkü o da Beytullah'tan bir parçadır."

Nesai, Hacc 129
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

İbnu Ömer (ra), Kabe'ye girdi mi, girince yüzü istikametinde yürür, kapıyı arkasında tutar, karşı duvarla arasında üç zira'lık mesafe kalıncaya kadar düz yürür, (orada durup) namaz kılar, böyle davranmakla, Hz. Bilal (ra)'in, "Resulullah (sav) burada kıldı" diye haber verdiği yerde namaz kılmayı kastederdi. Ancak (İbnu Ömer) şunu da söyledi: "Kişinin, Beytullah'ın içerisinde, dilediği noktada namaz kılmasında bir beis yoktur!"

Buhari, Hacc 52, 51, Salat 30, 81, 96
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Kureyş ve onun dinine mensub olanlar, (cahiliye devrinde) Müzdelife'de vakfe yapıyorlardı ve kendilerine hums denilirdi. Diğer Araplar ise Arafat'da vakfe yapıyorlardı. İslam dini gelince, Cenab-ı Hakk, Peygamberine (sav) Arafat'a gidip orada vakfe yapmalarını, sonra da oradan topluca ayrılmalarını emretti. Şu ayet bu hususu beyan eder: "Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin..." (Bakara 199).

Buhari, Tefsir, Bakara 35, Hacc 91; Müslim, Hacc 152, (1219); Tirmizi, Hacc 53, (884); Ebu Davud, Menasik 58, (1910); Nesai, Hacc 202 (5, 255)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Hums: Allahu Teala hazretlerinin, haklarında: "Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin" (Bakara 199) ayetini indirdiği kimselerdir." Hz. Aişe (ra) devamla şu açıklamayı yaptı: "İnsanlar Arafat'ta (vakfe yaparak oradan) boşanırlardı. Hums olanlar ise, Müzdelife'de (vakfe yaparak oradan) boşanırlar ve: "Biz ancak Harem'den akın ederiz" derlerdi. Ancak, "Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin" (Bakara 199) mealindeki ayet nazil olunca, onlar da, (vakfe için) Arafat'a çıktılar."

Buhari, Tefsir, Bakara 35, Hacc 91; Müslim, Hacc 152, (1219); Tirmizi, Hacc 53, (884); Ebu Davud, Menasik 58, (1910); Nesai, Hacc 202 (5, 255)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Rezin de bir rivayet ilave etmiştir: "Kureyş ve onun dininde olanlar -ki bunlar Hums denen zümredir- Müzdelife'de vakfe yapıyorlar ve: "Biz, Allah-u Teala'nın katiniyiz yani Beytullah'ın komşularıyız, biz O'nun Harem'inden dışarı çıkmayız" derlerdi. Ebu Seyyare, Arabi, (semeresiz) bir Arap eşeğinin üzerinde Arafat'tan indirdi.

Rezin
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Bir devemi kaybetmiştim. Arefe günü aramaya çıktım. Resulullah (sav)'ı Arafat'da herkesle vakfe yaparken gördüm. (Hayretimden): "Vallahi bu hums'tan biri, burda ne işi var?" dedim. Kureyş'liler, hums'tan addedilirdi.

Buhari, Hacc 91; Müslim, Hacc 153, (1220); Nesai, Hacc 202, (5,255)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cübeyr İbnu Mut'im

Yezid İbnu Seyhan el-Ezdi (ra)'den naklettiğine göre şöyle anlatmıştır: "Biz, vakfe mahallinde (Arafat'ta), Amr'ın imamdan uzak tuttuğu bir yerde vakfe yaparken, İbnu Mirba' el-Ensari yanımıza gelerek: "Ben Allah Resulü (sav)'nun size gönderdiği elçiyim. Efendimiz hazretleri sizlere şu emri gönderdiler: "Meşairleriniz üzere olun. Zira sizler, babanız İbrahim'in mirası üzeresiniz"

Tirmizi, Hacc 53, (883); Ebu Davud, Menasik 63, (1919); Nesai, Hacc 202, (5, 255); İbnu Mace, Menasik 55, (3011)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Amr İbnu Abdillah İbni Safvan

Resulullah (sav)'ı arafe günü, kızıl bir devenin üzerinde hutbe verirken gördüm.

Ebu Davud, Menlik 62, (1916); Nesai, Hacc 199 (5,253)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nübeyt İbnu Şerit el-Eşcai

Resulullah (sav)'ı arafe günü, bir devenin üzerinde üzengilere (basarak) doğrulmuş, halka hutbe verirken gördüm.

Ebu Davud, Menasik 62, (1917)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | el-Addd İbnu Halid İbni Hevze el-Amiri

Beni Damureli bir adamdan, o da babası veya amcasmdan şunu nakletmiştir: "Resulullah (sav)'ı Arafat'ta bir minber üzerinde gördüm."

Ebu Davud, Menasik 62, (1915)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Eşlem

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog