Arama

Resulullah (ra) arefe günü sabahı, sabah namazını kılınca Mina'dan hareket ederek Arafat'a geldi, Nemire'ye indi. Burası, Arafat'a gelen ümeranın indikleri yerdir. Öğle namazı vakti olunca Resulullah (sav) sıcakta Nemire'den yürüdü, öğle ile ikindiyi birleştirdi, sonra halka hitab etti. Sonra yürüyüp Arafat'taki vakfe yerinde durdu.

Ebu Davud, Menasik 60, (1913)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İbnu Ömer (ra) öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve sabahı Mina'da kılar, sonra güneş doğunca Arafat'a hareket ederdi.

Muvatta, Hacc 195, (1, 400)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah, terviye günü, Mina'da bize öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve ertesi günü (Zilhicce'nin dokuzu) sabahı kıldırır, sonra Arafafa hareket ederdi.

Tirmizi, Hacc 50, 879)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbds

Resulullah (sav) terviye günü öğleyi, arefe günü de sabahı Mina'da kıldırdı.

Ebu Davud, Hacc 59, (1911)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav)'a, Müzdelife'de namazı kıldığı zaman geldim. "Ey Allah'ın Resulü, dedim, "ben Tayy dağlarından geliyorum. Hayvanım da kendim de yorgunum ve bitkin düştük. Allah'a kasem olsun, ey Allah'ın Resulü, gelirken geçtiğim her dağın başında mutlaka durdum. Benim için hacc imkanı var mı?" Resulullah (sav) şu cevabı verdi: "Bizimle birlikte şu namazı burada kılıp bizimle kalan, bundan önce de Arafat'da geceleyin veya gündüzleyin kalmış olan, artık haccini tamamlamış, haramlardan kurtulmuş olur."

Tirmizi, Hacc 57, (891); Ebu Davud, Menasik 69, (1950); Nesai, Hacc 211, (5, 263); İbnu Mace, Menasik 57, (3016)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Urve İbnu Mudarrıs et-Tai

Resulullah (sav) Arafat'da iken, münadisine (dellalına) şöyle nida edip duyurmasını emretti: "Hacc Arafat'tır, kim Cem (Müzdelife) gecesi fecrin doğmasından önce (vakfeye) yetişirse, haccı idrak etmiş demektir. Eyyam-ı Mina üç gündür. Kim ilk iki günde acele davranırsa, herhangi bir günah terettüp etmediği gibi, te'hir edene de bir günah terettüp etmez."

Tirmizi, Hacc 57, (889); Ebu Davud, Menasik 69, (1949); Nesai, Hacc 211, (5, 264); İbnu Mace, Menlik 37, (3015)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Ya'mur ed-Dili

Resulullah (sav) Kuzah'ta vakfe yaptı ve: "Burası Kuzah'tır, vakfe mahallidir, Cem'in (Müzdelife'nin) tamamı vakfe mahallidir. Ben burada kurbanı kestim. Mina'nın her yanı kesim yeridir. Kurbanlarınızı evlerinizde kesin" buyurdu.

Ebu Davud, Menasik 65, (1935)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ali

İmam Malik (ra)'e ulaştığına göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Arafat'ın tamamı vakfe yeridir. Urene vadisinden çıkın (vakfe yeri değildir). Müzdelife'nin tamamı vakfe yeridir, Mubassır vadisinden çıkın (vakfe yeri değildir)."

Muvatta, Hacc 166 (1, 388); Müslim, Hacc 149
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) Arafat'tan yola çıkmıştı, arkasından birisinin (koşturmak için) devesine şiddetle bağırıp, vurduğunu işitti. Bunun üzerine kamçısıyla (etrafındakilere kulak verin diye) işaret edip, şöyle buyurdu: "Sakin olun, (Allah'ı razı edecek iyi davranış ve) birr acelede değildir."

Buhari, Hacc 94; Müslim, Hacc 268, (1282), 282, (1286); Ebu Davud, Menasik 64, (1920); Nesai, Hacc 204, (5, 257-258)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) güneş battığı zaman Arafat'tan (ifaza yaparak) yola çıktı. Dağ geçidine geldiği zaman deveden inip bevletti. Sonra abdest aldı. Abdesti bol su kullanarak değil, hafifçe aldı. Ben: "Namaz mı kılacağız ey Allah'ın Resulü?" diye sordum. "Hayır, namaz önümüzde!" dedi ve devesine bindi. Müzdelife'ye gelince hayvandan indi ve yeniden abdest aldı. Bu sefer bol su kullandı. Sonra namaz başladı. Akşam namazını kıldı. Sonra herkes devesini ihdı. Yine namaza başlandı. Bu sefer de yatsıyı kıldı, ikisi arasında başka bir namaz kılmadı."

Buhari, Vudu 6, 35, Hacc 93, 95; Müslim, Hacc 266, (1280); Muvatta, Hacc 197, (1, 400-401); Ebu Davud, Menasik 64, (1925); Nesai, Mevakit 56 (1, 292), Hacc 206, (5, 259)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Üsame İbnu Zeyd

Hz. Üsame (ra)'ye: "Resulullah (sav) Veda haccından, ifazadan (Arafat'tan ayrıldıktan) sonra yolculuğu nasıl yaptı?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Hızlı yürürdü. Ancak yolda bir düzlüğe rastlarsa daha hızlı yürürdü."

Buhari, Hacc 92, Cihad 136, Megazi 77; Müslim, Hacc 282, (1286); Muvatta, Hacc 176, (1, 392); Ebu Davud, Menasik 64, (1923); Nesai, Hacc 205, (5, 259)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Urve

Ben Resulullah (sav)'ın Müzdelife gecesinde, ailesinden, erkenden taşlamaya gönderdiği zayıflar grubu arasında idim" demiştir.

Buhari, Hacc 98; Müslim, Hacc 300, (1293); Tirmizi, Hacc 58, (892, 893); Ebu Davud, Menasik 66, (1939, 1940); Nesai, Hacc 208, (5, 261, 271, 272); İbnu Mace, Menasik 62, (3025)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Sevde (ra), Resulullah (sav)'tan Müzdelife'den geceleyin ifaza yapmak için izin istedi. Sevde iri, ağır yürüyen bir kadındı. Resulullah (sav) ona izin verdi. "Keşte ben de onun gibi izin istemiş olsaydım" diye hayıflanırdım. (Vaktiyle izin almamış olduğum için), hep imamla birlikte ifazada bulunurdum.

Buhari, Hacc 98; Müslim, Hacc 293-296, (1290); Nesai, Hacc 209, (5, 262), 214 (5, 266)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) Ümmü Seleme'yi kurban gecesi (Mina'ya) gönderdi. Ümmü Seleme, daha şafak sökmeden şeytan taşlamasını yaptı. Sonra gidip ifaza (tavafını) yaptı.

Ebu Davud, Menasik 66, (1942); Nesai, Hacc 223, (5, 272)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Esma Bintu Ebi Bekr (ra) kendisi ve beraberindekilere Müzdelife'de sabah namazı kıldırıverecek olan kimseye, şafak söktüğü zaman kıldırmasını emredip, bineğine atlar ve Mina'ya hareket eder (yolda da) durmazdı."

Muvatta, Hacc 175, (1, 392)
Vakfeler Ve Hükümleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Fatıma Bintu'l'Münzir

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog