Arama

Hz. Üsame (ra) Arafat'tan Müzdelife'ye kadar Resulullah (sav)'ın terkisinde idi. Sonra Müzdelife'den Mina'ya kadar da Fadi İbnu Abbas'ı terkisine aldı. Her ikisi de: "Resulullah (sav) büyük şeytanı (Cemretu'l-Akabe) taşlayıncaya kadar telbiyeyi bırakmadı" demiştir. (Buhari'de gösterilen bablarda rivayet mana yönüyle mevcuttur, lafzan değil)

Buhari, Hacc 86, Cihad 126; Müslim, Hacc 266, (1281); Tirmizi, Hacc 78, (918); Ebu Davud, Menasik 28, (1815); Nesai, Hacc 216, (5, 268), 229
Arafat Ve Müzdelife'de Telbiye | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ben, İbnu Abbas (ra) ile Arafat'ta beraberdim. Bir ara bana: "Niye halkın telbiyesini işitmiyorum?" diye sordu, ben kendisine: "Muaviye (ra)'den korkuyorlar!" dedim. Bunun üzerine: "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, bu insanlar Ali'ye buğuzları sebebiyle sünneti terketmişler!" diyerek çadırından çıktı."

Nesai, Hacc 197 (5, 253)
Arafat Ve Müzdelife'de Telbiye | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Said İbnu Cübeyr

Arafat'tan Mina'ya gelirken, beraberindeki Enes İbnu Malik (ra)'e telbiyeden sorarak: "Siz Resulullah (sav) ile nasıl yapıyordunuz?" dedim. Bana: "Dileyen telbiye getirirdi, Resulullah (sav) müdahale etmezdi. Dileyen tekbir getirirdi, Resulullah (sav) ona da müdahale etmezdi! Dileyen de tehlil getirirdir ona da müdahale etmezdi. Bizden kimse, (farklı zikirlerde bulunduğu için) arkadaşını ayıplamazdı.

Buhari, Hacc, 86, İldeyn, 12; Müslim, Hacc, 274 (1285); Nesai, Hacc 192, (5,250)
Arafat Ve Müzdelife'de Telbiye | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Muhamed İbnu Ebi Bekr es'Sakafi

Ca'fer İbnu Muhammed babasından naklen anlatıyor: "Hz. Ali (ra), haccda, arefe günü güneşin zeval noktasına gelmesine kadar telbiyeye devam eder, ondan sonra keserdi."

Muvatta,Hacc 44, (1, 338)
Arafat Ve Müzdelife'de Telbiye | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ca'fer İbnu Muhammed

Arafat'da ben Resulullah (sav)'ın devesinin terkisinde idim. Bir ara dua için ellerini kaldırmıştı. (O esnada) deve, Resulullah (sav)'ı eğdi. Derken yuları düştü. Hz. Peygamber (sav) yuları elinin biriyle tutup, diğer elini kaldırarak duasına devam etti.

Nesai, Hacc 202, (5, 254)
Arafat Ve Müzdelife'de Telbiye | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Üsame

İbnu Mes'ud (ra), vadinin dibinden yedi çakıl atarak büyük şeytanı taşladı. Her taşı attıkça tekbir getriyordu. Bu sırada Beytullah sol tarafında, Mina da sağında olacak şekilde durmuştu, Kendisine: "İnsanlar, taşları yukarısından atıyorlar!" denince şu cevabı verdi: "Burası, kendinden başka ilah olmayan Zat'a kasem olsun, Bakara süresinin üzerine indiği makamdır."

Buhari, Hacc 135, 136, 137, 138; Müslim, Hacc 305, (1296); Tirmizi, Hacc 64, (901); Ebu Davud, Menasik 78, (1974); Nesai, Hacc 226, (5, 273)
Remyin Keyfiyeti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Zeyd

Tirmizi ve Nesai'de şöyle denmiştir: "(İbnu Mesud) Akabe cemresine geldi. Vadinin dibinde durdu, kıbleye karşı yönelip, sağ kaşının üst hizasından yığma (taşları) atmaya başladı.."

Tirmizi, Hacc 64, (901)
Remyin Keyfiyeti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Zeyd

Veda haccından Resulullah (sav)'la, beraber döndük. (Yolda konuşurken) bazılarımız "Yedi taş attım" bazılarımız da: "Altı taş attım" diyordu, kimse kimseyi bu sebeple kınamıyordu."

Nesai, Hacc 227, (5,275)
Remyin Keyfiyeti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Sad

Resulullah (sav), Akabe (taşlaması) sabahı, bineğinin üzerindeyken: "Bana (taş) toplayıver!" dedi. Ben de (şehadet ve başparmaklarla atılabilecek büyüklükte) ufak taşlardan onun için topladım. Avucuna koyduğum sırada: "İşte bunlar gibi. Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri dinde aşırılıkları helak etmiştir."

Nesai, Hacc, 217, (5, 268)
Remyin Keyfiyeti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Ben, Resulullah (sav)'ı yevm-i nahrde kuşluk vakti taş atarken gördüm. Ama bundan sonraki günlerde, güneşin zevalinden (öğle vaktinden) sonra taş attı. (Bu hadisi Buhari, muallak olarak zikretmiştir)

Buhari, Hacc 134; Müslim, Hacc 313, (1299); Tirmizi, Hacc 59, (894); Ebu Davud, Menasik 78, (1971); Nesai, Hacc 221, (5, 270)
Remyin Vakti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cabir

Abdullah İbnu Ömer (ra)'in zevcesi Safiyye Bintu Ebi Ubeyd'in oğlan kardeşinin kızı Müzdelife'de nifas oldu (doğum yaptı). Bu yüzden o da, Safiyye de geri kaldılar ve Mina'ya yevm-i nahrde güneş battıktan sonra geldiler. Hz. Abdulllah İbnu Ömer (ra) onlara geldikleri anda taş atmalarını emretti ve bu gecikmeden dolayı onların herhangi bir kefaret ödemesine hükmetmedi.

Muvatta, Hacc 220 (1, 409)
Remyin Vakti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Ebu'l-Beddah Asım İbnu Adiyy, babası Adiyy (ra)'den naklediyor: "Resulullah (sav) develerin çobanına, yevm-i nahrde taş atmışlarsa, ertesi gün taş atmayıp develerle kalmaya, sonra da iki günlük taş atmaya ve yevm-i nefrde atmaya ruhsat tanıdı."


Remyin Vakti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ebu'l-Beddah Asım İbnu Adiyy

İbnu Ömer (ra) şöyle derdi: "Eyyam-ı teşrikin ortası günü, güneş batmazdan önce Mina'dan ayrılmayan kimse ertesi günü taşları atmadan ayrılmasın."

Muvatta, Hacc 214, (1, 407)
Remyin Vakti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Hz. Peygamber (sav) taşları atacağı zaman yaya gider, yaya dönerdi.

Ebu Davud, Menasik 78, (1969); Tirmizi, Hacc 63, (900)
Binerek Ve Yürüyerek Taşlama | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İnsanlar (yani sahabeler) taşlamaya yayan gider, yayan dönerdi. (Bu safhada) ilk binen Hz. Muaviye (ra) oldu.

Muvatta, Hacc 215, (1, 407)
Binerek Ve Yürüyerek Taşlama | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Kasım İbnu Muhammed

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog