Arama

Resulullah (sav) zevcelerine, Veda haccı senesinde ihramdan çıkmalarını emretti. Ben: "Siz niye ihramdan çıkmıyorsunuz?" diye sordum. "Ben başımı telbid ettim, kurbanlığımı hazırladım, kurbanlığımı kesmeden ihramdan çıkamam" diye cevap verdi.

Buhari, Hacc 34, 107, 126, Megazi 77, Libas 89; Müslim,Hacc 186, (1229); Muvatta, Hacc 180 (1, 394); Ebu Davud, Menasik 24, (1806); Nesai, Hacc 40, (5, 136) 67, (5, 172); İbnu Mace, Menasik 72, (3046)
İhramdan Çıkma Vakti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Hafsa

Resulullah (sav) (Veda haccında) umre için ihrama girdi. Ashabı ise (ra) hacc için ihrama girdi. (Mekke'ye varınca) ne Resulullah (sav) ne de beraberinde kurbanlıkları olanlar ihramdan çıkmadılar. Geri kalanlar ihramdan çıktılar."

Müslim, Hacc 196, (1239)
İhramdan Çıkma Vakti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

İbnu Ömer (ra) dedi ki: "İhramlı kadın, ihramdan çıkınca, saç örgülerinin ucundan bir miktar kesmedikçe taranmaz. Şayet kurbanlığı varsa, kurbanı kesilinceye kadar saçından hiçbir şey kesemez."

Muvatta, Hacc 163, (1, 387)
İhramdan Çıkma Vakti | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah (sav)'ı işittim şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, her aile sahibine her sene bir kurbanlık, bir de atire borç olmuştur. Atire'nin ne olduğunu biliyor musunuz? O, recebiye dediğiniz şeydir."

Tirmizi, Edahi 18, (1518); Ebu Davud, Dahaya 1, (2788); Nesai, Akika 6, (7, 167-168); İbnu Mace, Menasik 2, (3125)
Kurbanın Vacib Oluşu Ve Sebepleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Mihnef İbnu Süleym

Resulullah (sav): "Kurban gününü bayram olarak kutlamakla emrolundum. Onu bu ümmet için Allah bayram kılmıştır" buyurmuştu. Bir adam kendisine: "Ey Allah'ın Resulü! Ben iareten verilmiş bir hayvandan başka bir şeye sahip değilsem, onu kesebilir miyim?" diye sordu. Resulullah (sav): "Hayır," dedi, "ancak saçını, tırnaklarını kısaltır, bıyıklarından alır, etek traşını olursun. Bu da sana Allah indinde bir kurban yerine geçer."

Ebu Davud, Edahi, 1 (2789); Nesai, Dahaya 2, (7, 213)
Kurbanın Vacib Oluşu Ve Sebepleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbnu'l-As

(Ailenin her ferdi için kurban kesmek gerektiği görüşünde olan) Abdullah İbnu Ömer (ra), anne karnındaki çocuk adına kurban kesmezdi.

Muvatta, Dehaya 13, (2, 487)
Kurbanın Vacib Oluşu Ve Sebepleri | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Biz, Resulullah (sav) ile birlikte (Hudeybiye senesi) umrede temettü yaptık. O zaman yedi kişi adına bir sığır keserek iştirak ettik. Keza deve de yedi kişi adına kesilmişti"

Müslim, Hacc 355, (1318); Muvatta, Dahaya 9, (2, 486); Tirmizi, Hacc 66, (904); Ebu Davud, Dahaya 7, (2807); Nesai, Dahaya 16, (7, 222)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cabir

Biz, Resulullah (sav) ile birlikte bir seferde iken Kurban Bayramı geldi. Kurban için, sığırda yedi kişi, devede on kişi ortak olduk."

Tirmizi, Hacc 66, (905); Nesai, Dahaya (7, 222)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Hz. Ali (ra): "Sığır yedi kişi adına kesilir" demişti. Kendisine: "Ya doğurmuşsa?" diye soruldu. "öyleyse yavrusunu da beraber kes!" buyurdu. Kendisine: "Ya topalsa?" diye soruldu. "Kesim yerine ulaşabildiyse tamam" dedi. "Ya boynuzu kırıksa?" dendi. "Zarar etmez. Biz göz ve kulaklarının sağlamlığını kontrol etmekle emrolunduk!" diye cevap verdi.

Tirmizi, Edahi 9, (1503)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Huceyye İbnu Adiyy

İbnu Ömer (ra) kurbanlıkların: "Tırnaklılar (yani sığırlar) hakkında üçüncü senesine girmiş, veya geçmiş, etli ayaklılar (develer) hakkında da altıncı yaşına girmiş veya geçmiş olmasını" şart koşardı.

Muvatta,Hacc 147, (1, 380)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Bizden biri, kendisi ve ailesi halkı için tek bir koyun kurban eder, (etinden hem yerler hem de başkalarına yedirirlerdi). Sonra insanlar, övünmeye başladılar ve (kurbanlar) bir övünme vasıtası oldu.

Muvatta, Dahaya 10, (2, 486); Tirmizi, Dahaya 10, (1505); İbnu Mace, Dahaya 10, (3147)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ebu Eyyub

Resulullah (sav) (Veda haccı sırasında) kendisi ve aile halkı için sadece bir deve veya bir sığır kesmiştir.

Muvatta, Dahaya 11, (2,486)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Şihab

Sığır, sadece bir kimse için kesilir, koyun da bir kimse için kesilir, deve de bir kimse adına kesilir. (Keza İbnu Ömer) derdi ki: "İbadet için kesilen hayvana cemaat iştirak edemez, iştirak olsa olsa aynı aile halkı arasında olur." [Rezin ilave etmiştir.]

Rezin
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav), ayakta olduğu halde yedi deveyi kendi eliyle kesti. Medine'de ise, boynuzlu ve alacalı iki koyun kurban etti. Resulullah (sav) keserken tekbir getiriyor, besmele çekiyor ve ayağını hayvanların boyunlarının üzerine koyuyordu.

Buhari, Hacc 117, 119, Cihad 104, 126; Müslim, Edahi 17, (1966); Tirmizi, Edahi 2, (1494); Ebu Davud, Edahi 4, (2793, 2794); Nesai, Dahaya 28-31, (7, 219-230); İbnu Mace, Edahi 1, (3120)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) boynuzlu erkek bir koçu kurban etti. Koç siyahın içinde bakar, siyahın içinde yürür, siyahın içinde yerdi.

Tirmizi, Edahi 4, (1496); Ebu Davud, Dahaya 4, (2796); Nesai,Dahaya 14, (7, 221); Müslim, Edahi 19, (1967)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ebu Said

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog