Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kurbanlığın en hayırlısı (boynuzlu) koçtur. Kefenin en hayırlısı da takımdır."

Tirmizi, Edahi 18, (1517)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ebu Ümame

Resulullah (sav) Veda haccında, Muhammed ailesi için tek bir sığır kesti.

Ebu Davud, Menasik, 14, (1750)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Hz. Ali (ra)'yi gördüm, iki koç kesmişti. Dedi ki: "Biri kendim için, diğeri Resulullah (sav) için." Hz. Ali (ra) ilave etti: "Resulullah (sav) böyle emretti -veya şöyle demişti: Böyle vasiyet etti. Ben hayatta olduğum müddetçe ebediyyen terketmeyeceğim."

Tirmizi, Edahi 1, (1495); Ebu Davud, Dahaya 2, (2790)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Haneş

Evlatlarına şöyle demiştir: "Evlatlarım, sakın biriniz, bir büyüğe hediye edince utanacağı bir şeyi Allah için kurban sunmasın. Zira Allah, büyüklerinin büyüğüdür ve O, en seçkine herkesten ziyade layıktır."

Muvatta, Hacc 147, (1,380)
Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Urve

Resulullah (sav): "Yıllanmış (yaşını başını almış) hayvanlardan kurban kesin. Böylesini bulmakta zorluk çekerseniz o başka. Bu taktirde koyundan bir kuzu kesiverin" buyurdular.

Müslim, Hacc 13, (1963); Ebu Davud, Dahaya 5, (2797); Nesai, Dahaya 13, (7, 218)
Kurban Olabilecek Hayvanlar | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) ashabı arasında taksim edilmek üzere bir miktar davar vermişti. Dağıtım yapılınca geriye bir oğlak arttı. Ukbe durumu Resulullah (sav)'a haber verince: "Onu da sen kurban et!" buyurdu." Bir rivayette (artık Ukbe'ye kalan) bir ceze'dir. Resulullah (sav): "(Sen de) onu kurban et!" demiştir.

Buhari, Edahi 7, 2, Vekalet 1, Şirket 12; Müslim, Edahi 15, (1965); Tirmizi, Edahi 7, (1500); Nesai, Dahaya 13, (7, 218); İbnu Mace, Edahi 7, (3138)
Kurban Olabilecek Hayvanlar | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Asım İbnu Küleyb babasından, o da Mücaşi' es-Sülemi (ra)'den haber veriyor. Onun rivayeti üzere: "Resulullah (sav): "Koyunun kuzusu, keçiden ikinci yaşına basanın gördüğü vazifeyi görür" buyurmuştur.

Ebu Davud, Dahaya 5, (2799); Nesai, Dahaya 13, (7,219); İbnu Mace, Edahi 7, (3140)
Kurban Olabilecek Hayvanlar | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Asım İbnu Küleyb

Resulullah (sav), (kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanın) göz ve kulaklarına dikkat etmemizi, "Kulağı önden delinmişi veya arkadan delinmişi veya ortadan yarılmışı, veya yuvarlak delinmişi kurban yapmayın" diye emretti.

Tirmizi, Edahi 6, (1498); Ebu Davud, Dahaya 6, (2804, 2805, 2806); Nesai, Edahi 10, (7, 217), 11, 12; İbnu Mace, Edahi 8, (3142)
Kurban Olamayacak Hayvanlar | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ali

Bera (ra)'dan naklen, Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir: "Kurbanlıklarda körlüğü belli olan kör, hastalığı açıkça belli olan hasta, (yürümeye mani olacak derecede) topallığı açık olan topal, iliği kurumuş zayıf hayvanın kurban edilmesi caiz değildir."

Muvatta, Dahaya 1, (2, 482); Tirmizi, Edahi, 5, (1497); Ebu Davud, Dahaya 6, (2802); Nesai, Dahaya 5,6, 7, (7, 214, 215)
Kurban Olamayacak Hayvanlar | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ubeyd İbnu Firuz

Utbe İbnu Abd es-Sülemi'ye gelip: "Ey Ebu'l-Velid! Kurbanlık almak için çıkmıştım, hoşuma giden bir şey bulamadım. Azıları dökülmüş bir şey vardı, ona da gönlüm razı olmadı. Siz ne dersiniz?" diye sordum. "Onu bana getirmedin mi?" demesin mi? "Sübhanallah," dedim, "yani o, senin için caiz de benim için mi caiz değil?" "Evet, öyledir," dedi. "Sen şüphe ediyorsun, ben etmiyorum. Bilesin ki, Resulullah (sav) şunları yasakladı: "Kulağı dibinden kesik, boynuzu dibinden çıkmış, gözünün biri oyulmuş, (zayıflığı, dermansızlığı sebebiyle sürüden kalıp) yatır olmuş, ayağı kırılmış."

Ebu Davud, Dahaya 6, (2803)
Kurban Olamayacak Hayvanlar | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Yezid Zi-Mısr

Resulullah (sav) Zülhuleyfe'de öğle namazını kıldı, sonra kurbanlık devesini getirip hörgücünün sağ yanına nişan vurdu, kan akıttı, (boynuna) iki tane nalın taktı. Sonra binek devesine atladı. Beyda düzlüğüne ulaşınca, hacca niyet ederek telbiye getirdi.

Müslim, Hacc 205, (1243); Tirmizi, Hacc, 67 (906); Ebu Davud, Menasik, 15 (1752); Nesai, Hacc 63, (5, 170-172); İbnu Mace, Menasik, 96 (3097)
Kurbanlığın İşaretlenmesi | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) kurban olarak davar şevketli ve koyunlara işaret takti.

Buhari, Hacc 110, Edahi 15; Müslim, Hacc 359, (1321); Tirmizi, Hacc 70, (909); Ebu Davud, Menasik 15, (1755); Nesai, Hacc 69, (5, 173, 174); İbnu Mace, Menasik 95, (3096)
Kurbanlığın İşaretlenmesi | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

"Kurban olacak deveye nişan vurup, boynuna alamet takmak sünnettir" demişti. Ehl-i reyden birisi kendisine: "Nehai'den, bunun müsle (eziyet) olduğu rivayet edilmiştir" dedi. Veki 'kızarak: "Ben sana "Resulullah (sav) devesine işaret vurdu, bu sünnettir" diyorum, sen bana: "Falandan rivayet edildi" diyorsun. Sen hapse tıkılıp şu sözünden vazgeçinceye kadar salınmamaya ne kadar layıksın!" der.

Tirmizi, Hacc 67, (906)
Kurbanlığın İşaretlenmesi | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Veki'

Resulullah (sav): "Namazdan önce kurban kesmiş olan (bilsin ki, kestiği kurban değildir, ailesine et takdim etmiştir), yeniden kessin!" buyurdu.

Buhari, Edahi 1, 4, 12, Iydeyn 5, 23; Müslim, Edahi 16, (1962); Nesai, Iydeyn 30, (3, 193)
Kurban Kesmenin Yeri Ve Zamanı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Enes

Ebu Bürde İbnu Niyar (ra) namazdan önce kurbanını kesmişti. Resulullah (sav) ona: "Kurbanını yenile!" dedi. Ebu Bürde: "Ey Allah'ın Resulü, benim sadece bir oğlağım var. Ancak nazarımda yıllanmış olandan daha kıymetlidir!" deyince: "Öbürünün yerine bunu kurban et. Ancak oğlak senden sonra, kimseye kurban için yeterli olmayacak!" dedi."

Buhari, Edahi 1, 8,11,12, İydeyn 3, 5, 8, 10, 17, 23; Müslim, Edahi 4, (1961); Tirmizi, Edahi 12, (1508); Ebu Davud, Dahaya 5, (2800); Nesai, Dahaya 17, (7, 222, 223)
Kurban Kesmenin Yeri Ve Zamanı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bera

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog