Arama

except 2

edat -den başka, hariç, dışında. bağ. 1. -den başka: He can do everything except speak Chinese. Çince konuşmaktan başka her şeyi yapabilir. 2. ancak: He´d come, except he´s sick. Gelirdi, ancak hasta.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog