Arama

except for

1. olmasaydı: I´d be there, except for this. Bu olmasaydı orada olacaktım. 2. dışında, -den başka: Everyone was there except for him. Onun dışında herkes hazırdı.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog