Arama

express one´s sympathy

1. for (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak. 2. to (birine) taziyede bulunmak; (birinin) acısını paylaştığını belirtmek.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog