Arama

fuck s.o. over

birini sikmek/düzmek, birine çok aşağılık bir şey/bir kahpelik/bir puştluk yapmak.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog