Arama

get behind in

1. (bir işte) gecikmek; (bir işin) gerisinde kalmak: He´s gotten behind in his payments. Ödemelerinde gecikti. They´ve gotten behind in their work. Çalışma programının gerisinde kaldılar. 2. k. dili arka çıkmak, desteklemek.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog