Arama

get down to brass tacks

k. dili meselenin esaslarını ele almak; asıl meseleye gelmek.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog