Arama

get s.t. across to s.o.

k. dili bir şeyi birine anlatabilmek.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog