Arama

give s.o. a hard time

k. dili 1. (alay/tenkit etmek için) biriyle uğraşmak, birine çullanmak. 2. birini çok uğraştırmak.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog