Arama

give s.o. a piece of one´s mind

k. dili birine ağzına geleni söylemek, birine verip veriştirmek.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog