Arama

give s.o. credit for

(bir şeyden dolayı) birini takdir etmek.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog