Arama

grind

f. (ground) 1. (değirmen, havan, dibek v.b.´nde) öğütmek/çekmek/dövmek. 2. (kıyma makinesinde) (et) çekmek; (mutfak robotunda) (sebze v.b.´ni) çekmek. 3. (dişlerini/vitesi) gıcırdatmak. 4. (bıçak v.b.´ni) bilemek. 5. (at) k. dili (ders için) çok çalışmak, ineklemek. i. 1. zor ve sıkıcı iş. 2. (kahvenin) çekiliş şekli; (unun) öğütülüş şekli: What grind of coffee do you prefer? Kahvenizi nasıl çekelim? 3. k. dili çok çalışan öğrenci, inek.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog