Arama

What´s with her?

k. dili Nesi var onun?/Niye bozuk çalıyor?/Niye kızgın o?

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog