Arama

which

s. hangi: Which dictionary do you want? Hangi sözlüğü istiyorsun? Which ones did you select? Hangilerini seçtiniz? Which trees did they cut down? Hangi ağaçları kestiler? She´ll return at five, by which time I should be finished with this. Saat beşte dönecek ki o zamana kadar bu işi bitirmiş olmalıyım. zam. 1. hangi: Which of those houses are yours? O evlerden hangileri sizin? Which of those girls is your daughter? O kızlardan hangisi senin kızın? Which of you have had some of this tea? Hanginiz bu çaydan içtiniz? Which of you wants tea? Kimler çay istiyor? 2. Sıfat olarak kullanılan yancümlenin başında bulunur: From there we went to the museum, which is located in Beşiktaş. Oradan Beşiktaş´ta bulunan müzeye gittik. It´s not just meat which is expensive. Pahalı olan sadece et değil. They´re talking of making both of them empress, which is nonsense. Her ikisini de imparatoriçe yapmaktan bahsediyorlar ki, bu tamamıyla saçma.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog