Arama

whiz kid

k. dili çok genç yaşta belirli bir konuda uzmanlaşmış kimse.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog