Arama

gaz

1. phys. gas. 2. kerosene. 3. gas, wind, flatus. ––a basmak 1. auto. to step on the gas. 2. slang to clear out, beat it, scram. –– bombası gas bomb. –– çıkarmak to break wind, fart. –– hali gaseous state. –– haline getirmek /ı/ to gasify. –– kelebeği throttle valve (in a carburetor). –– kesmek slang to cut short (what one is saying). ––ı kesmek auto. to throttle it; to throttle it down. –– lambası kerosene lamp. –– maskesi gas mask. –– ocağı kerosene burner. –– odası gas chamber. –– pedalı auto. accelerator. –– sayacı gas meter. –– sobası kerosene heater. –– tenekesi kerosene can.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog