Arama

Rüyada Aşçı Görmek

Rüyada aşçı görmek, rüyayı gören kişinin, iş konusunda uzun zamandır yaşanan sorunlarının ve sıkıntılarının çözüme ulaşacağına, yeni ve büyük başarı getirecek bir işe gireceğine, kazandığı her kuruşun alın teri ile ıslandığı için helal olduğuna ve hanesinde bolluk ve bereketin bir ömür boyu süreceğine tabir edilir. Aynı zamanda, bir tanıdık vasıtası ile girişilen bir işte çok büyük sıkıntılara girileceğine delalet edilir.

Rüyada Aşçıyı Yemek Pişirirken Görmek

Rüyada aşçıyı yemek pişirirken görmek, bazen hayırlı olur. Bekârlar için hayırlı bir kısmetin bulunup en kısa sürede evlenileceğine ve çoluk çocuğa karışılacağına işaret edilir. Hasta insanlar için ise çok iyi olarak yorumlanmaz. Genel olarak hasta kişinin, yapılan tedaviyi vücudunun kaldırmamasından ötürü hayata veda edeceğine yorulur.

Rüyada Aşçı Önlüğü Görmek

Rüyada aşçı önlüğü görmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında çok büyük miktarda helal para kazanacağına ve bol rızk sahibi olacağına delalet edilir.

Rüyada Lokanta Aşçısı Görmek

Rüyada lokanta aşçısı görmek, rüya sahibinin, hem kendisi hem de ülkesi için çok hayırlı ve çok fayda getirecek ve içinde bulunulan sıkıntıların bitmesini sağlayacak işlere gireceğine işaret edilir.

Rüyada Aşçıbaşı Görmek

Rüyada aşçıbaşı görmek, yapılan işlerden ve çalışmalardan çok büyük paralar kazanılacağına ve her daim refah ve genişlik içinde bir yaşam sürülüp huzurlu ve mutlu olunacağına tabir edilir.

Rüyada Seyyar Aşçı Görmek

Rüyada seyyar aşçı görmek, rüyayı gören kişinin, yapacağı çalışmalar ve değişikliklerden ötürü ve içinde bulunan ve çok sıkıntı veren durumlardan ve olaylardan kurtulup yeni bir hayata başlamak için başka bir şehre taşınacağına delalet edilir.

Rüyada Aşçı ile Kavga Etmek

Rüyada aşçı ile kavga etmek, sosyal hayatta yaşanacak bir soruna işaret edilir.

Sevince delalet eder. Tren , uçak ya da gemi aşçısı görmek bir yerden bir yere gitmeye, bir durumdan başka bir duruma intikale ya da bir gayeye ulaşmaya delalet eder.

Rüyada aşçı görmek, sevince işaret eder. Lokanta aşçısını görmek, faydalı bir işle meşgul olmaya işaret eder. Gemi ve tren gibi yolcu taşıyan vasıtaların aşçısını görmek, bir yerden diğer bir yere geçmeye veya bir halden diğer bir hale intikal etmeye işaret eder. Evlenmek isteyen kimseler için rüyada aşçıyı görmek, hayra işarettir. Hasta bir kimsenin aşçıyı görmesi iyi değildir.

Rüyada aşçı görülmesi sevinçle tabir edilir. Rüyanızda bir lokanta aşçısı görmeniz; faydalı ve yararlı bir işle meşgul olduğunuza işarettir. Bir kimsenin rüyasında teiniz bir şeyler pişiren bir aşçı görmesi; o kimsenin hayır ve nimete mazhar olacağına, hasta bir kimsenin rüyasında bir aşçı görmesi; o kimsenin hastalığının artacağına, bekâr bir kimsenin aşçı görmesi; o kimsenin evleneceğine yorumlanır. Rüyada çivit otunun pişirildiğinin görülmesi; üzüntü ve kedere, zift ve karasakız pişirildiğinin görülmesi; elbiselere ve deniz yolculuğuna çıkılacağına, rüyasında nisadır pişirildiğininin görülmesi; haramdan mal kazanıp sarfetmeye işarettir.

Rüyada aşçı görmek, sevince delalet eder. Çarşı aşçısını görmek, faydalı bir işle meşgul olmaya, şekerciyi görmek de, ilim, hikmet ve rızka delalet eder. Çivit otunu pişireni görmek, üzüntü ve kedere, zift ve kara sakız pişireni görmek de, elbiselere ve deniz yolculuğuna çıkmaya, nisadır pişireni görmek ise, haram mal toplayıp sarfetmeye delalet eder.Yolcu aşçısını görmek, bir şeye yaklaşmaya ve bir yerden diğer bir yere göçmeye veya bir halden diğer bir hale intikal etmeye delalet eder. Ateşle pişiren her kişiyi görmek, padişahın hizmetleri, hakimlerin yardımcıları ve sokak simsarları gibi çok konuşan, düşman sahibi ve şerli kimselere delalet eder.Evlenmek isteyen için rüyada aşçıyı görmesi, hayırdır. Hasta bir kimsenin aşçıyı görmesi, makbul değildir. Zira aşçının hazırladığı yemek yiyilerek yok olur. Aşçı, halkı geçim yollarına sevkeden bir adama delalet eder. Evlenmek isteyen bir kimse için evinde aşçı görmesi hayırdır.% AŞK: Rüyada aşık olmak beladır. Bundan dolayı bir kimse rüyada aşık olduğunu görse, bir belaya yakalanır. aşık, iyi veya kötü işleri arzu eden bir kimsedir. Aşk, muhabbet sahipleri için kalpte bir sıkıntıdır. Eğer kalbinde bir sıkıntı olduğunu görse, o sıkıntı muhabbettir.Rüyada severek bir iş yaptığını ve onu yapmakla da zevk aldığını gören kimse, nefsin arzularına uyarak sonucu olmayan bir iş yapar.Bir kimse rüyada «seni seviyorum» diyen bir adam görse, o adam rüyayı görene kızar.Rüyada her arzusunu ve şehvanî isteklerini hiçbir mani olmadan yerine getirdiğini gören kimsenin, kalbi bozuk olur ve her belaya düşer.Aşk üzüntü ve kederdir. Binaenaleyh rüyada aşık olduğunu gören kimseye üzüntü ve keder erişir. Zira aşıklar üzüntülü ve mahzundurlar.Aşk, rüya sahibinin gizleyemediği bir sözü açıklamasına delalet eder. Aşk, uyanıkken bir şeye düşkünlüğe, halkın kendisine şefkat ve merhamet etmesini gerektiren bir şöhrete, fakirliğe ve hasta için ölüme delalet eder. bazen, rüyada ölmek, aşka ve sevgilisinden uzak kalmaya, öldükten sonra dirilmek aşıkın, maşukuna kavuşacağına delalet eder.Rüyada dağlanmak ve yanmak aşka delalet eder. Cennete girmek de sevgiliye kavuşmaktır. Rüyada ateşe girmek ise sevgiliden ayrılmaktır, Bir şeye aşırı sevgi göstermek ve haris olmak gaflet ve dinde olan noksanlıktır. Aşk, dinde bozukluk malda ise noksanlıktır.

Bu rüya, haris bir adama işarettir.İbn-i Şirin diyor ki: Güzel kokulu, temiz, leziz bir şey pişirmek; hayır ve ni'mettir. Bunun aksini gören, şer işler. Kibirli olur.Bazılarına göre aşçı görmek, herkes için sevince ve izdivaca delalettir. Fakat, rüya sahibi hasta ise, hastalığı artar.Cafer-i Sadık şöyle diyor: Aşçı asılsız ve faydasız bir kelama işarettir. Ayrıca bkz. Hizmetçi.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog