Arama

Rüyada Ateş Ve Kıvılcım Görmek

» İmam Cafer Sadık (a.s): Ateş görmenin yirmi beş tabirivardır:1-Fitne2-Silah3-Fesat4-Yorgunluk5-Husumet6-Çirkin sözler7-İnsanların işine mani olmak8-Hâkimin hışmı9-Cezalandırma10-Nifak11-Çıkmaza girme12-İlim ve hikmet13-Hidayet yolu14-Musibet15-Korku16-Yanmak17-Hizmet18-Veba19-Menenjit20-Suçiçeği21-İşlerin açılması22-Erdem23-Haram mal24-Rızk25-Menfaat.Ateş parçalarıyemek; yetim malı yediğinize veya yiyeceğinize… [“Haksızlıkla yetimlerinmallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zatenonlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.”[65]]Ağzınızdan ateş çıktığınıgörmek; yalan ve iftiraya…Yanınızda tutuşturulmuş ateşolduğunu ve bunun size zarar verdiğini görmek; size hayır ulaşacağına…Büyük bir ateşte odunlarınyandığını görmek; o bölgede fitne ve savaş çıkacağına…İnsanların evlerinin kapısınıa-teşe vermek; düşmanınıza karşı zafer elde edeceğinize…Işığı olmayanbir ateşin sizi yaktığını görmek; menenjit hastalığına yakalanacağınıza...Aynı ateşin ışık saçtığınıgörmek; sizden veya yakınlarınızdan halkın beğendiği ve övgüyle andığıevlatlar türeyeceğine, yanan ateşin miktarı kadar mal ve büyüklük elde edeceklerine...Savaş meydanında ateş görmek;yanan ateş miktarınca suçiçeği, veba, menenjit vb. gibi ani ve ölümcülhastalıklar görüleceğine…Aynı ateşi pazarda görmek;pazar esnafının insafsızlık, dinsizlik ve yalancılık üzere olduğuna...Bir denize ateş düştüğünügörmek; o bölgedeki hüküm sahibinin yöre halkının malına zorla el koyuponlara zulmedeceğine...Bilinmeyen bir yerde ateşolduğunu görmek; dinsizliğe…Birinin elbisesine ateş düştüğünügörmek; o kişinin bela, korku ve endişe içinde olacağına…Ateşin içinize düştüğünügörmek; sıkıntıya düşeceğinize işarettir.» Hz.Danyal (a.s): Ateşin canınızı yakmadığını görmek; murada yaklaşmakve işteki zorluğun çözülmesi demektir.Birinin sizi ateşe attığınıve ateşin sizi yaktığını görmek; bölgedeki söz sahibi birinin sizezulmedeceğine, ama yakında o zulümden kurtulacağınıza ve iyi bir haberlemüjdeleneceğinize işarettir. "Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlikol, dedik.”[66]Aynı rüyada ateşin siziyakmadığını görmek; istemediğiniz bir yolculuğa çıkacağınıza…Kor ateş görmek; ateşlibir hastalığa yakalanacağınıza…Ateşin vücudunuzu yaktığını görmek;yanan miktar kadar sıkıntı yaşayacağınıza…Evin kapısına alevli bir ateşdüştüğünü, bedeninizin tamamını yaktığını, ama kalbinde bir korku oluşmadığınıgörmek; soğuk algınlığı, veba, suçiçeği, kızamık vb. hastalıklar karşısındazayıf düşeceğinize…Ateşin çevrenizi kuşattığınıgörmek; ateş miktarınca haram mal elde edeceğinize…Aynı ateşin dumanla karışıkolduğunu görmek; haram mal yüzünden sıkıntı, hastalık, savaş veyadüşmanlıkla karşılaşacağınıza…Aynı ateşin sıcaklığının sizeu-laştığını görmek; biri tarafından gıybetinizin edileceğine işaret eder.» AllameMeclisî: Ateş görmek; zarara işarettir.» İbn-i Sîrîn: Ateş yakılan yer; herkesingidip geldiği yere…Ateş yakılan yere gitmek veorada size bir şey verildiğini görmek; verilen miktar kadar zillet verezillik yaşayacağınıza, ancak sonunda kötülükten kurtulacağınıza ve daha önceyaptıklarınızdan dolayı pişman olacağınıza...Kıvılcım görmek; kötü birsöz işiteceğinize…Kıvılcımların üzerinizesıçradığını görmek; şiddetli bir belaya veya aşka…Parlak bir ateş sayesindeyönünüzü bulduğunuzu görmek; zahit olacağınıza...Ateşin ışığının dimdikdurduğunu görmek; bahtınızın oracıkta olduğuna...Evinizin ateş kıvılcımlarıylaaydınlandığını görmek; iş bakımından kariyerinizin yükseleceğine vebahtınızın açılacağına…Bu kıvılcımları yokettiğinizi görmek; aile içinde anlaşmazlık çıkacağına ve bu işin sonununyargıya varacağına işarettir.» Kirmanî:İnsanlara alev topu attığınızı görmek; halk arasında düşmanlıkçıkaracağına...Dükkânınıza veya malınızın arasına ateş düştüğünü görmek; elinizdeki malın heder olacağına veya yapacağınızbir ticarette malınızı üç kat pahalı satacağınıza ve bu konuda kimseyeacımayacağınıza…Başkasının evine ateşdüştüğünü görmek; o kişinin söz sahibi birinin eline düşeceğine ve fitneleriyleyüzleşeceğine…Ateşin elbisenizi yaktığınıgörmek; akrabalarınızla bir sorun yaşayacağınıza veya dünya malından ötürüüzüleceğinize…Herhangi bir yerde büyük birateş görmek; o yörede fitne ve savaş olacağına…Yanık bir şey görmek;kadınlar yüzünden biriyle sorun yaşayacağınıza…Bir şehir, mahalle veyahuteve, orayı tamamen yakıp kül edecek şekilde ateş düştüğünü ve alevlerininyükseldiğini görmek; o yörede şiddetli bir savaş çıkacağına veya bir salgınhastalığının yayılacağına…Ateşin bazı şeyleri yaktığını,bazı şeyleri yakmadığını görüp korkuya kapılmak; o yörede savaş çıkacağına…Alevsiz ateş görmek;şiddetli hastalığa...Ateşle karışık duman görmek;işlerde endişe ve korkuya...Gökten ateş düştüğünü ve bir bölgeyiyaktığını görmek; yukarıda belirtilen fitne ve belanın o yöre halkınınbaşına geleceğine…Alev saçan korkunç bir ateşinbelirli bir yere düşüp etrafa zarar verdiğini görmek; o yöre halkı arasındatartışmaların baş göstereceğine…Yerin altından korkunç birateşin çıktığını ve gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek; o yöre halkının,Allah dostlarıyla iftira ve yalan yoluyla mücadele edeceğine…Ateşin bir yerden başka biryere düştüğünü, ancak zarar vermediğini görmek;  menfaat elde edeceğinize, fakirsenizzenginleşeceğinize…Bir yere kıvılcım düştüğünügörmek; o bölgede savaş veya fitne çıkacağına…Aynı kıvılcımların oldukçabüyük olduğunu görmek; o bölgeye ilahî azabın geleceğine… ["Üç kolaayrılmış, bir gölgeye gidin. Ki ne gölgelendiren ne de alevden koruyandır. O,saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir."[67]]İnsanların arasına kıvılcımdüştüğünü görmek; bölge halkı arasında husumet çıkacağına…Bir yere ateş atmak veya ateşle oynamak; çok çirkin söze işarettir.» CabirMağribî: Elinizde parlak bir ateş olduğunu görmek; hükümet işinde görevyapacağınıza…Aynı ateşin dumanı olduğunugörmek; işinizden endişe edeceğinize…Aynı ateşin elinize giripkaybolduğunu görmek; işinizde haram mal elde edeceğinize…İnsanlara ateş verdiğinizigörmek; davranışlarınızla insanlara zarar vereceğinize ve halkın nefretinikazanacağınıza…Ateşte yemek pişirip yemek;güzel sözler işiteceğinize işarettir.» İsmail Eş'as: Gökyüzünden yağmur gibi ateş yağdığını görmek; o yörede hüküm sürenkimselerin kargaşa çıkararak kan akıtacaklarına...Gökyüzünden gelen bir ateşinyere düşerek yiyecekleri yaktığını görmek; ibadetlerin Allah katında kabulolduğuna… ["Doğrusu Allah bize, (gökten inen) ateşin yiyeceği yakıp(kül edeceği) bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti,diyenlere de ki…"[68]]Gökyüzünden ateşin geldiğini,ama kimseyi yakmadığını görmek; bir ilahî azabın yaklaştığına... ["Bugünbirbirinize ne fayda, ne de zarar vermeye gücünüz yeter. Biz zalim olanlara,yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın, diyeceğiz.”[69]]Büyük bir ateşin başındaısındığınızı görmek; nüfuz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza…Ateşin üzerine bir şeyler dökmek; dünyevî işlerinizi sonlandırdığınıza…Gökten ateşin düştüğünü veçayırları yaktığını görmek; bölgede ani ölümlerin yayılacağına…Büyük bir ateşin minare veyakubbeyi yaktığını görmek; bölgede yaşayan söz sahibi birinin öleceğine…Yerden çıkan bir ateşin alevsaçtığını görmek; bölgede gizli bir define olduğuna işarettir.» ÇağdaşUlema: Ateşin alev aldığını görmek; bir yakınınıza âşık olacağınıza…Ateşi aşırı dumanlı görmek;bir felaket veya sorunla karşılaşacağınıza…Bayırda ateş yakmak ya dagörmek; gönlünüze göre bir dost edineceğinize…Ateşin etrafında dans etmekya da başkalarını bu işi yaparken görmek; sevindirici bir haber alacağınıza…Ateşe düşmek; büyük bir zararauğrayacağınıza…Ateş kıskacı görmek; zorbir durumla karşılaşacağınıza…Soba veya ocakta ateş görmek;çocuk sahibi olmak için plan yapacağınıza veya çocuklardan yana sevineceğinize…Soba veya ocaktaki ateşisöndürmek; ciddi bir hastalığa yakalanacağınıza işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog