Arama

Rüyada Badem Görmek

Rüyada badem görmek hem hayırlara hem de şerlere işaret eder. Rüyada badem görmek rüya sahibinin hayatı boyunca onu derinden sarsacak, hayal kırıklığına uğratacak, emeklerini boşa çıkaracak ve yıkılmasına neden olacak hiçbir olayla karşılaşmayacağı anlamına gelir. Rüya sahibi metanetli kişidir ve hayatı olduğu gibi kabullenip, ondan gelecek her türlü şeyi yaşamaya razı kimsedir.

Rüyasında badem gören kişi darlığa düşmez. Bunun yanı sıra rüyada badem görmek bazen de çok üzücü şeyler yaşamaya, büyük kayıplara, ciddi ve ölümcül hastalıklara yakalanmaya, malını kaybetmeye delalet eder. Rüya sahibi alın teri ve büyük bir emekle kazandığı ne varsa kaybedeceği bir musibet yaşayacak diye tabir edilir.

Rüyada Badem Yemek

Rüyada badem yemek hayattaki ağız tadına ve afiyete yorulur. Acı badem yemek ufak ve önemsiz bir sağlık sorununa, kabuklu badem yemek sorumlulukların hafiflemesine işaret ederken taze badem yani kavrulmamış olan badem yemek bolluğa işarettir.

Rüyada Badem Ağacı Görmek

Dar gözlü, kendi kesesini düşünen, mal varlığı derdinde ve gözü doymayan kişiye delalet eder. Bu kişi çok çalışkan, çok mal sahibi olan ama yaşamasını bilmeyen kimsedir.

Rüyada Badem Yağı Görmek

Dünya malı elde etmeye yorulur fakat bu dünya malı öyle pek de kolay elde edilecek türden değildir. Rüya sahibinin zar zor sahip olacağı mal olarak ifade edilir.

Rüyada Badem Kırmak

İş ve ticaret hayatı ile tabir edilir. Rüya sahibi için yeni teklifler, yeni projeler ve yeni girişimler anlamına gelir.

Rüyada Badem Ağacına Çıkmak

Rüyada badem ağacına çıktığını gören kişinin, aralarında alacak verecek işi olan kimseye karşı üstün gelmesi ve hakkı olan malı ya da parayı alması şeklinde değerlendirilir. Rüya sahibi uzun bir bekleyişin mükâfatını alacaktır.

Mevsiminde görülen yeşil badem (çağla badem) temiz kazanca, Badem yemek sıhhate ve mala, Kuru badem muhabbete, Badem yemek mal elde etmeye, Badem ağacından badem toplamak ya da almak bir dava sebebiyle bir kimseden mal elde etmeye, Badem ağacı ev halkınaa karşı cömert, insanlara karşı cimri birine, Tatlı badem iman güzelliğine, Acı badem doğru söze, Badem yaprağı yemek devlet kapısından istifadeye delalet eder.

Rüyada badem görmek, kişinin hastalıklannın sona ermesine veya vazifeden alınmasına işaret eder.Badem yeşil olur ve mevsiminde görülürse hayra işaret eder.Tatlı badem azlığı ve çokluğu nisbetince helal mala işaret eder. Rüyada badem yediğini gören kimse, düşmanlıktan dolayı mal elde eder. Rüyada ağaçtan bir badem kopardığını gören kimse, dava ederek cimri bir kimseden mal elde eder.Badem ağacı görmenin tabiri ise, etrafındaki insanlara cimri ve kendi çoluk-çocuğu hakkında cömert davranan bir kimsedir. Bademin tatlısı imanın halavetine, açışı da doğru söze işaret eder. Rüyada badem yiyen kimse vücudunun sıhhatli olmasıyla beraber bir mala erişir.Badem ağacı, yabancı bir kimsedir. Rüyada kendi üzerine badem kabuğu saçıldığını gören kimse elbise alır. Bazı tabirciler, kuru badem, şer ve üzüntüye işaret eder, dediler.

Rüyada badem görülmesi; çeşitli şekillerde tabir edilir. Rüyasında badem gören kimsenin hasta ise şifa bulup iyileşeceğine işaret eder. Başka bir yoruma göre de rüyada badem görülmesi; eğer rüya gören kimse görevli ise; görevine son verileceğine delalet eder.Bir kimsenin rüyasında mevsiminde yeşil badem görmesi; hayra alâmettir. Rüyada tatlı badem görmek; görülen bademin nispetinde helâl mal elde etmeye yorumlanır.Rüyasında badem yediğini gören kimsenin; hem düşman ve hem mal kazanacağına ayrıca sıhhat ve sağlık elde edeceğine işaret eder.Bir kimsenin rüyasında ağaçtan badem kopardığını görmesi; mahkeme kanalıyla cimri bir kimseden mal alacağına, rüyasında kendi üzerine badem kabuğu saçıldığını görmesi; o kimsenin elbise satın alacağına, acı badem yediğini görmesi; haram mal elde edeceğine işaret eder.Câbir’ul-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyada badem görülmesi; mal ve nimetle tabir edilir. Rüyada kabuklu badem görülmesi; meşakkate, kabuksuz badem görülmesi; kolaylığa ve mala yorumlanır.İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada badem görülmesi; mal, sağlık ve rahatlık ile tabir edilir. Rüyada tatlı badem görülmesi; helâl mala, acı badem görülmesi; haram mala işaret eder.

Rüyada badem görmek, hastalıkların sona ermesine veya vazifeden alınmasına delalet eder. Çünkü badem manasına gelen «levz» ters tarafından okunduğu zaman sona erme manasına gelen «zeval» kelimesi çıkar. Bazan badem görmek, kefende veya kabirde bulunan ölüye delalet eder. Ancak badem yeşil olur ve mevsiminde görülürse hayra delalet eder. Tatlı badem azlığı ve çokluğu nis-betince helal mala delalet eder.Rüyada badem yediğini gören kimse, düşmanlıktan dolayı mal elde eder. Rüyada ağaçtan bir badem kopardığını gören kimse, dava ederek cimri bir kimseden mal elde eder. Badem ağacı insanlar hakkında crnıri ve kendi çoluk - çocuğu hakkında cömert bir kimsedir. Bademin tatlısı imanın halavetine, acısı da doğru söze delalet eder.Rüyada badem yiyen kimse vücudunun sıhhatli olmasıyla beraber bir mala erişir. Badem ağacı, yabancı bir kimsedir.Rüyada kendi üzerine badem kabuğu saçıldığını gören kimse elbiseye nail olur. Bazı tabirciler, kuru badem ses çıkardığından feryad etmeğe şer ve üzüntüye delalet eder, dediler.Rüyada bademin yaprağından yiyen kimse padişahın adamlarından olan bir kimse tarafuıdan kolayca mal yer.

Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Badem görmek; mal ve ni'mettir. Kabuklu badem; meşakkatle, kabuksuz badem; kolaylıkla kazanılacak mala delalettir.Kirmani diyor ki: Çok sayıda badem görmek, kavga ve düşmanlık habercisidir.İbn-i Şirin şöyle diyor: Badem ni'met, rızk, düşmanlık ve meşakkatle tabir olunur. Bir rivayete göre badem içi ilme işarettir.Cafer-i Sadık, badem rüyasını gizli mal, şifa ve rahatla yorumluyor.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Badem görmek, garip bir adam sayesinde mal kazanmaya delalet eder. Tatlı badem; helal mala, acı badem; haram mala işarettir. Üzerine badem kabuğu döküldüğünü gören yeni elbise giyer.

Rüyada badem görmek, kısa üzüntü ve yas döneminin ardından, zenginliğe ve refaha ulaşacağınıza işaret eder. Kendinizle ilgilenebilecek ve dinlenebileceksiniz. Taze badem yediğini görmek, gelecek maddi kazanımlara ve başarılarla yorumlanır. Rüyada badem ağacı görmek, mutluluğu simgeler. Yakın bir gelecekte evlilik gibi bir mutlulukla karşılaşabilirsiniz.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog