Arama

Rüyada Bağ Görmek

Rüyada bağ görmek, hayır bulmaya ve kurtuluşa kavuşmaya tabir edilir. Rüya sahibinin Allah katında makbul kullar arasında olduğu için bu rüyayı gördüğü yorumu yapılır. Güç ve kudret sahibi olmaya, şifa bulmaya, zenginliğe, huzura, berekete ve kısmete işaret eder. Rüya sahibinin gönlünden ve aklından geçenlerin gerçekleşeceğine, hiçbir isteğinin yarıda kalmayacağına, sevdiklerine kavuşacağına ve muradına ereceğine tabir edilir. Rüyada bağ görmek, nurlar içinde olmaya ve kötülüklerden korunmaya işaret eder.

Rüyada Bağ Dikmek

Rüyada bağ diktiğini gören kişi, kendisi için hayır ve mutluluk getirecek, çok isabetli adımlar atacak demektir. Büyük kar ve gelir elde edeceği bir işin sadakası olması için düşkün ve ihtiyaç sahibi olan kişilere bu paranın bir kısmından harcayıp, vicdani sorumluluğunu ve kulluk görevini de yerine getirecek demektir.

Rüyada Bağ Evi Görmek

Rüyada yeşil, aydınlık ve ferah bir bağ evi görmek, mutlulukla, sağlıkla ve huzurla geçecek koca bir ömre tabir edilirken aynı zamanda dertlerden, sıkıntılardan, korkulardan ve üzüntülerden kurtulmaya tabir edilir.

Rüyada Bağ Bahçe Görmek

Rüyada bağ bahçe görmek, verimin artacağı şeklinde yorumlanır.Kişinin hayatının güzelleşeceğine, evinde bereketin, keyfin, ağız tadının ve mutluluğun hâkim olacağına, hiçbir önemli ve ciddi sorunun kalmayacağına delalet eder.

Rüyada Bağ Bozumu Görmek

Rüyada bağ bozumu görmek iyi değildir, hastalığa, üzüntüye, kedere ve gözyaşına yorulur. Kişinin başına türlü aksiliklerin, tersliklerin ve melanetlerin geleceğine, kısmetinin ve şansının kapanacağına, gelirinin azalacağına delalet eder.

Rüyada Bağ Yaprağı Görmek

Rüyada bağ yaprağı görmek, kısmet olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişinin karşısına çok hayırlı bir kimsenin çıkacağına, birbirlerinden etkileneceklerine ve ileriye yönelik ciddi bir adım atacaklarına işaret eder. Ömür boyu mutlu geçecek bir evliliğe yorulur.

Urgan, halat, ip vs üzerinde görülen düğüm kopukluk ya da meydana gelecek ufak bir engeldir. ( Ayrıca Bakınız; Bağlamak.)

Rüyada bağ görmek, üzüntü ve fakirliğe işaret eder. Sevinçli kimsenin rüyada kendisine bağ vurulduğunu görse, eğer hasta ise ölmesine hapis ise hapislik süresinin uzamasına işaret eder.

Rüyada bağ görmek, dinde sebat etmeye, bazan çoluk ve çocuğa veya zimmetinde olan borca yahut yolculuktan aciz kalarak oturmaya ya da hastalığa delalet eder. Gümüşten olan bağ, evlilik işinde sebat göstermektir.Eğer bağ, pirinçten ise, hoşlanılmayacak bir şeyde sebat göstermeye delalet eder. Ayağına vurulan şey kalın ipten ise, dinde sebat göstermeye, eğer ağaçtan İse, iki yüzlülükte devam etmeye delalet eder. Eğer bez parçasından veya iplikten olursa, rüya sahibinin devamı olmayan bir hususta sebat göstermesine, eğer pranga vurulan kimse, mütedeyyin ve Allah (C.C.)'tan korkan birisi ise, o kimsenin saltanat ve bulunduğu halinde kararlı olmasına; dünya adamı ise, onun güzellik, parlaklık ve geçiminin bol olmasına delalet eder. •Yolculuk yapmak isteyen bir kimsenin pranga görmesi, onun yolundan kalmasına, tüccar için eşyasının satılmamasına, üzüntü ve kederli kimse için, üzüntü ve kederinin devam etmesine ve hasta için de hastalığının uzamasına delalet eder. Allah (C.C.) yolunda prangalan-mış görse, o kimsenin çoluk ve çocuğu için çok gayret sarfetmeslne ve onları her yönüyle korumaya delalet eder.Rüyada kendisini bir şehirde veya bir köyde bağlı olduğunu gören kimse, o şehir ve köye yerleşmesine delalet eder. Bir oda içinde bağlı olduğunu gören kimse, bir kadına olan düşkünlüğüne delalet eder. Eğer pranga dar olursa, işinin darlaşmasına ve güçleşmesine delalet eder.Sevinçli bulunan kimse, kendisine bağ vurulduğunu görse ve kendisi de hasta ise ölür. Eğer hapis ise, hapislik müddeti uzun olur.Rüyada yeşil kaftan giymiş bir kimse, kendisini bağlı olarak görse, o kimsenin din işlerinde sebat göstermesine ve büyük bir sevap işlemesine delalet eder. Eğer giydiği kaftan beyaz ise, o kimsenin ilim ve fıkıh ilmi ile devamlı uğraşmasına, güzel ve şerefli bir kimse olmasına delalet eder. Eğer giydiği kaftan kırmızı olursa, o kimsenin eğlenceli yerlere devam etmesine delalet eder. Eğer kaftan sarı olursa, o kimsenin devam eden bir hastalık içinde bulunmasına delalet eder.Altın bir bağ ile bağlanmış olduğunu gören kimsenin, elinden gitmiş bir malı gözetmesine delalet eder.Billurdan bir saray içinde bağlı olduğunu gören kimsenin, yüce ve şerefli bir kadınla sohbet etmesine ve onunla bir yerde devamlı kalmamasına delalet eder.Bir kimse kendisini başka bir adamla beraber bağlı olduğunu görse; büyük bir günah işlemesine ve: «O gün günahkarların (şeytanları ile birlikte) bukağılara vurulmuş olduğunu görürsün.» (Sure-i İbrahim, ayet 49) mealindeki ayetin işaretince, o kimseden sultanın intikam almasından korkulur.Bağ görmek, aslmda üzüntü ve fakirliktir.

Bkz. Asma

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog