Arama

Rüyada Bağırsak Görmek

Rüyada bağırsak görmek, rüya sahibinin aile yaşantısına, evliliğine, çocuklarına, anne babasına ve tabii olduğu topluma delalet eder. Rüya sahibinin hane içinde yaşadığı hoş olaylara ve nahoş olaylara, mutluluğa, sevince, üzüntüye ve hayal kırıklığına delalet eder. Bir yandan da hayatın olumsuz yönde değişeceği, karışıklıkların, kavgaların ve büyük gürültülerin çıkacağı şeklinde yorumlanır. Durağan ve iyi giden hayatın bozulacağına delalet eder.

Rüyada Bağırsak Yemek

Rüyasında bağırsak yediğini gören kişi, hıyanet içinde olacak ve gaflete düşüp, büyük yanlışlar yapacak demektir. Günaha saplanmaya, doğru yolu şaşırmaya, inancı ve sünneti terk etmeye, kötü ve inanmayan kullar arasında yer almaya, dine muhalefet edecek davranışlarda bulunmaya işaret eder.

Rüyada Bağırsaklarının Çıktığını Görmek

Rüyada bağırsaklarının dışarı çıktığını görmek, ayıp ve kusurlu işler yapmaya, kötülüğü ve hileyi sever olmaya, hata yapmaktan çekinmez hale gelip, arsız, yüzsüz, yolsuz ve hırsız kişilerle oturup kalkmaya tabir edilir.

Rüyada Bağırsak Kanseri Olduğunu Görmek

Rüyasında bağırsak kanseri olduğunu gören kişinin işleri bozulacak, kazancı kesilecek, şansı, kısmeti ve bahtı kapanacak demektir. Rüya sahibi büyük bir kıtlığın ve darlığın içine düşecek, borçları her geçen gün artarken, geliri de aynı hızla azalacaktır diye yorumlanır.

Rüyada Bağırsak Solucanı Görmek

Rüyada bağırsak solucanı görmek, rüya sahibinin hayatındaki işgüzar bir kişinin varlığına delalet eder. Bu kişi aileye yakın olan ve sürekli eve gelip giden, kötü niyeti olmayan fakat konuşmalarıyla huzur kaçıran bu nedenle de kendisinden haz edilmeyen bir kimse olarak tasvir edilir.

Rüyada İnsan Bağırsağı Görmek

Rüyada insan bağırsağı o görmek, rüya sahibinin bir kimsenin aracılığıyla menfaat elde edeceği ve mal sahibi olup, kazanca kavuşacağı anlamına gelir, bu rüya bazen de başkasının sırtından geçinmeye yorulur.

Kişinin malı ve eşidir. Bağırsağın dışarı çıkması hastalanmaya, Kendi bağırsağını yemek kendi malını yemeye, Dışarı çıkan bağırsağını bir güzel toplayıp karnını yıkayarak bunu yerine koymak şerefli bir ölüme, Bağırsak hastalığı çoluk cocuğunu güçlükle ggeçindirmeye, bu hastalıktan kurtulmak refaha kavuşmaya, bağırsakta gaz olması şüpheli kazanca yahut faiz yemeye, Bilinmeyen ve çok bağırsak hazine ya da beklenmedik mala, Bağırsağın kokması şüpheli kazanca delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında bağırsak görmesi; o kimsenin aile fertleri, içinde bulunduğu topluluk ve mensub olduğu millet ile tabir edilir.Rüyanızda bağırsak yediğinizi görmeniz; içinde bulunduğunuz topluluktan mal ve fayda geleceğine, bir başka yoruma göre de bir memuriyete atanacağınıza ve işe gireceğinize delalet eder.Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bağırsaklarının karnından dışarıya çıktığını görmesi; altı şekilde tabir edilir. Bunlar da: Rızık kazanma, işe girme, haram mal elde etme, yardım isteme, kötü söz sarfetme ve çocuk olması. Bir rivayete göre de günahlardan kaçınmaya ve tövbe etmeye işaret eder.

Rüyada bağırsağın karından dışarıya çıkması, hanımları boşamaya veya ailesinin hastalığına delalet eder.Rüyada bağırsaklardan birisinin çatlaması, ölüme veya hanımlarından ayrı düşmeye delalet eder. Bağırsak maldır. Bundan dolayı bağırsağını yiyen şahıs, kendi malını yer. Başkasının karnında bulunanları yediğini gören kimse, başkasının malını yer.Bağırsaklarını veya karnında olun şeylerin açığa çıktığını görse, yanında saklı olan malı onun için aşikareye çıkar yahut onu ailesinin ileri geleni çıkarır veya bizzat kendisi çıkarır.Rüyada bir adamın bağırsağını yiyen kimseye, o adamdan eline yığılmış bir mal geçer ve onu yer. Bazı tabirciler bir kimsenin kızına dünürlerin gelmesine delalet eder, dediler.Bir kimse rüyada karnında bulunan bağırsak ve diğer şeylerin dışarıya çıktığını ve onları karnını yıkadıktan sonra yine oraya koyduğunu veya koymadığını görse, o kimsenin Allah (C.C.)'ın rızasını kazanmak uğrunda öleceğine delalet eder. Kızı olan adamdan üzerinde bir vasiyet olan kimse, rüyada karnından bir şey çıktığını görse, o kızı evlendirmek için çaba harcamasına delalet eder. Bazı tabirciler, karında olan şeyin dışarı çıkması, sırrı ifşa etmeye delalet eder, dediler.Bağırsak gizli maldır. Rüyada bir adamın bağırsağını yediğini gören kimse, bir yetimin malına vasi veya bir adamın malına vekil olursa, onların malından yer.Rüyada çokça bağırsak yediğini gören kimsenin keşfedeceği hazineler elde edeceğine delalet eder.

Bağırsak, insanın kabilesi ve dostlarıyla yorumlanır. Bağırsak yediğini gören, kavminden mal elde eder. Bir rivayete göre ehilse, büyük bir memuriyete gelir.Cabir'ül Mağribi diyor ki: Bağırsaklarının karnından dışarı çıktığını görenin, evladı vefat eder. Bir kavle göre tevbe eder.Cafer-i Sadık bağırsak rüyasını şunlarla tabir ediyor: Haram mal, kötü söz, şefaat, evlat, maişet ve iş.Bazıları demişlerdir ki: Birçok bağırsak aldığını görenin eline, haram mal geçer. Bağırsaklarını karışık gören aleyhinde sözler duyar. Bağırsaklarını düzeltip yerleştiren, işlerini intizama koyar ve şefaate nail olur. Bağırsaklarının ağrıdığını gören, rızk darlığı çeker. İşleri zorlaşır. Bağırsaklarını parça parça görenin, çocukları vefat eder. Kopmuş bağırsağının birbirine eklendiğini gören, evladının vefatından sonra tekrar çocuk sahibi olur yahut kaybettiği malına yeniden kavuşur.Karnının açılıp bağırsaklarının yıkandığını gören günahlarından vazgeçer, tevbe eder. Bağırsaklarının içindeki pisliği yiyen veya cebine koyan, haram mal yer. Birine bağırsak verdiğini gören, haramdan sadaka verir. Birçok bağırsağın küme halinde yığılı olduğunu görenin akrabaları, maişet darlığı hususunda toplanıp görüşürler.Bağırsaklarının koptuğunu fakat acı duymadığını gören, haram maldan kurtulur ve rahatlar. Dışardan bağırsaklarını tekrar karnına koyan, kaybettiği malının yerine yine haram kazanır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog