Arama

Rüyada Balta Görmek

Rüyada balta görmek, rüya sahibinin korkularından uzaklaşmasına, güvende olduğuna inanmasına ve bu sayede içinin rahat etmesine tabir edilir. Rüya sahibi için, istediği her işi başarabilme gücünü kendinde bulmaya ve bu gücü derinden hissetmeye delalet eder. Rüyada balta görmek, rüya sahibinin çevresinde onu koruyup, kollayan, zor zamanında Hızır gibi yetişen, iyi dileklerini kendisinden esirgemeyen kişilerin varlığına dikkat çekilir. Bu kişiler rüya sahibine büyük moral ve güç verirler. Rüyada balta görmek, aynı zamanda imkânsız olmayan fakat az buz sayılmayacak ideallere sahip olmaya ve bu yolda pek çok zorlukla savaşmak zorunda kalmaya işaret eder.

Rüyada Balta ile Odun Kesmek

Rüya sahibinin ne kadar sağlıklı olduğu ve hayatı boyunca kötü bir hastalığa yakalanmayacağı anlamına gelir. Ayrıca işlerin yoluna girmesine, uzun süre bir mali kriz yaşanmayacağına ve rüya sahibini memnun edecek karlar elde etmeye delalettir.

Rüyada Balta ile Adam Öldürmek

Her ne kadar kulağa ürkütücü ve kötüde gelse esasen güzel anlamlar içerir. Rüya sahibinin hane içinde yaşanacak büyük bir sürprize ve müjde ile gelecek olan hayırlı bir habere işaret eder. Rüya sahibi henüz daha bu haberi aldığında bile dünyanın en güzel ve kutsal duygularını yaşayacak demektir. Tabii bu mutluluğun daha gerisi de var.

Rüyada Nacak Görmek

Rüyasında nacak gören kişi fakirlikten kurtulacak ve kalan ömrünü büyük bir varlık içinde geçirecek demektir. Rüya sahibi bu zenginliği doyasıya yaşayacak, yoklukla geçirdiği yıllarının acısını çıkaracaktır.

Rüyada Keser Görmek

İtaat etmesini bilen yumuşak başlı ve naif kimseye işaret eder. Bu kişi rüya sahibinin yardımcılarından ya da danışmanlarından biri olabilir ve işini kusursuz olarak yapar, neyi yapması gerektiğini, neyi yapmaması gerektiğini bilecek kadar da işinin ehlidir.

Ağaç kesmekte kullanılan keskin balta can yakmaya, geçim işlerinde çetinliğe; Odun baltasıyla yaş ağacı kesmek şerre, belaya duçar olmaya; kış mevsiminde kuru odun kesmek yahut parçalamak mal ve paraya, sıhhat ve afiyete delalet eder. (Toprak baltası iççin Bakınız; Kazma.)

Rüyada balta görmek, imdad, yardım ve rızka işaret eder. Rüya sahibinin basında bir ağrısı varsa ondan kurtulur.Balta, yemeye ihtiyacı olan hastanın şikayetinin gitmesine işaret eder. Balta, erkek çocuğa da işaret eder.Balta, kişinin hizmetçi, kuvveti ve yardımcısı, bazen de balta, kendisinde ağaç gördüğü takdirde, kafirlerden ahmak bir kimseye işaret eder. Bazen balta, kendisiyle faydalanılan şeye işaret eder. Çünkü balta, demirden olur.Bazı tabirciler balta erkek çocuktur, bazıları da emanet, emniyet ve dinde olan kuvvettir, dediler. Rüyada balta görmek, izzet ve saltanata, tacir için de, kazanca işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında balta görmesi; imdada, yardım ve gelecek nimetlere işaret sayılır. Başı ağrıyan bir kimsenin rüyasında balta görmesi; o kimsenin rahata kavuşacağına delalet eder.Hasta bir kimsenin rüyasında balta görmesi; hastalık nedeniyle şikâyet ve korkularının geçeceğine, eğer eşi hamile ise bir erkek çocuğunun olacağına işaret eder.Bir başka yoruma göre: Bir kimsenin rüyasında balta görmesi; bir işinden dolayı eleştiriye uğrayacağına, rüyasında balta ile odun yardığını görmesi; görülen bir işinden dolayı pek memnun olacağına, kişinin rüyasında bir ormanda balta ile ağaç kestiğini görmesi; bir işinin bozulacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında duvarda asılı vaziyette bir balta görmesi; neticelenmesini beklediği bir işinin sürüncemede kalacağına delalet eder.BALYA: Bir kimsenin rüyasında hazır yapılmış balya görmesi veya taşıması; çok ağır mes'uliyeti olan bir vazifenin kendisine verileceğine yorumlanır.BALYA İPİ: Rüyanızda balya yapımında kullanılan ipi görmeniz; ömrünüzün uzunluğuna, öyle ki, belinizin bükülüp son derece yaşla-nıncaya kadar yaşayacağınıza işaretle yorumlanır.

Rüyada balta görmek, imdad, yardım ve rızka delalet eder. Bazan rüya sahibinin başında bir ağrısı varsa ondan kurtulur. Veya ensesinden kan aldırmaya muhtaç olur. Çünkü arapça balta manasında olan «Fe's»köprücük kemiğine de denir. Bazen de balta, yemeye ihtiyacı olan hastanın şikayetinin gitmesine delalet eder. Balta, erkek çocuğa da delalet eder.Bazı tabirciler, elinde balta olduğunu gören kimse, vekil, vasi veya emin olur. Dini güzel, ve düşmanına da galip gelir, bazı tabirciler zarara ve dağınıklığa delalet etler, dediler.Balta, köle, hizmetçi, kuvvet ve yardımdır. Bazen de balta, kendisinde ağaç gördüğü takdirde, kafirlerden ahmak bir kimseye delalet eder. Bazan balta, kendisiyle faydalanılan şeye delalet" eder. Çünkü balta, demirden olur.Bazı tabirciler balta erkek çocuktur, bazıları da emanet, emniyet ve dinde olan kuvvettir, dediler.Rüyada balta görmek, izzet ve saltanata, tacir için de, kazanca delalet eder.

Bkz. Savaş aletleri

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog