Arama

Rüyada Başörtüsü Görmek

Rüyada başörtüsü kaderine razı olmayı bilen, elindekilerle yetinen, yumuşak başlı, kendi yağında kavrularak yaşamaya tamah eden kişiye işaret eder. Rüyada başörtüsü görmek evlenmemiş ve bekar kişiler için nikah anlamına gelir. Yeşil renk başörtüsü huzurlu ve mutlu bir aile yaşamına delalet eder, koyu, açık renklerde ve al renkte başörtüsü görmek herkesi şaşırtacak ama mutluluk verecek bir adım atmak, mor renkteki başörtüsü ise toplumda tanınan ve saygınlığı olan birinin izdivaç yapmasına delalet eder.

Solgun renkler ise aile ve evlilik hayatında meydana gelecek olan sorunlara ve sıkıntılara yani geçimsizliğe işaret eder. Rüyada başörtüsü görmek aynı zamanda yüksek ahlaklı, güzel ve görgülü bir hanım ile kız evlada işarettir. Rüyada başörtüsü gören kişi bir kız evlat sahibi olacak ve evladının uzun ve güzel bir hayatı olacak demektir. Başörtüsünün uçması demek eşlerin boşanması anlamına gelir. Kadının başörtüsünün uçması kocası tarafından terkedilmesine işaret eder, başörtüsünün geri gelmesi ise kocasıyla arasının düzelmesine delalet eder.

Rüyada Başörtüsü Takmak

Rüyada başörtüsü taktığını gören kişi halden anlayan, hoşgörülü, anlayışlı ve alçak gönüllü kimsedir ve bu nedenle herkes tarafından da çok sevilir.

Rüyada Başörtüsünü Çıkarmak

Rüyada başörtüsünü çıkaran kişinin, meslek hayatında önemli derecede yükselme olacak ve başarılar birbiri ardına gelecek demektir.

Rüyada Erkeğin Başörtüsü Takması

Bir erkek eğer rüyasında başörtüsü taktığını görürse bu kendisine yardımcı olacak, hizmetini yapacak bir kadına işaret eder.

Rüyada Başörtüsünü Açmak

Rüyada bir kadının toplum içinde başını açması herkesin içinde mahcup olacağı bir hata yapacağı anlamına gelir.

Rüyada Eski Başörtüsü Görmek

Rüyada eski bir başörtüsü gören kadının evleneceği insanın gariban biri olacağının ve bir miktar da akıldan yoksun olacağına işaret eder.

İffetli kadına, uzun ömürlü kiz çocuğuna , Temiz ve yeni başörtüsü varlıklı ve iyi kocaya, Eski ve yamalı başörtüsü yoksul kocaya, Başörtüsünün herkesin içinde açılması hata işlemeye, Başörtüsünün uçması eşten ayrılmaya, onun geri gelmesi ayrıldığı kocannın ona geri dönmesine delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Örtü, Örtmek / Örtünmek.)

Rüyada görülen başörtüsü, hanımın kocasıdır. Başörtüsünün genişliği kocanın müsamahasına ve halinin iyiliğine, sıkılığı malının çokluğuna beyazlığı da kocanın din ve rütbesine işaret eder. Rüyada baş örtüşü görmek, rüya sahibinin nail olacağı kanaate işaret eder. Bir kadın rüyada, başında kumaştan bir eşarp yahut bir elbise olduğunugörse, onun düşmanları kocası ile aralarını soğutmak arzusunda bulunurlar. Başörtüsü siyah ve eski olursa, kocasının fakir ve aklı az olmasına işaret eder.Başörtüsünde meydana gelecek fenalık, kadının kocası hakkında erişecek musibet ve kederdir. Eğer kadının kocası yoksa, meydana gelecek fenalık kadının malına gelecek zarar, yahut kız kardeşi veya amcası gibi işlerine bakan kimseye erişecek bir musibettir. Erkek birisi rüyasında basma başörtüsü örttüğünü görse, hizmetçi bir kadın bulur.Başörtüsünü bir cemaat içinde açtığını gören kadm, utanma ve hayasını gidereceği bir musibete müptela olur. Bir kadın, başörtüsünün başından gittiğini görse, kocasından ayrılır. Başörtüsünün yine başına geldiğini görse, kocası yine ona döner.

Rüyada başörtüsü görülmesi; örtünün şekline göre tabir edilir. Şöyle ki: Rüyada başörtüsü görülmesi; kadın için kocasına ve süs eşyasına yorumlanır. Bir kadının rüyasında geniş bir başörtüsü görmesi; kocasının malının genişliğine, sıkı bir başörtüsü görmesi; kocasının malının çokluğuna, beyaz bir başörtüsü görmesi; kocasının din ve rütbesine işaretle yorumlanır. Bir kadının rüyasında başında kumaştan bir eşarp veya elbise olduğunu görmesi; düşmanlarının bir takım dedikodu yaparak ve fitne çıkararak kocası ile aralarını açmak arzusunda olduklarına, rüyada görülen başörtüsünün siyah olması ve eski olması; kocasının fakir ve akıl yoksunu olduğuna delalet eder. Bir erkeğin rüyasında başına bir başörtüsü örttüğünü görmesi; bir hizmetçiye nail olacağına işaret sayılır. Bir kadının rüyasında halk içinde başörtüsünü açtığını görmesi; o kadının utanma ve hayasının gitmesine sebep olacak bir musibete maruz kalacağına, başörtüsünün başından gittiğini gören kadının kocasından ayrılacağına, başörtüsünün yine geri başına geldiğini gören kadının; kocası ile tekrar birleşeceğine yani kocasının kendisine döneceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre: Başınızda başörtüsü görmeniz; halinizden memnun bir kimse olduğunuza, başınıza başörtüsü örttüğünüzü görmeniz; çevrenizdeki insanlarla daima iyi ilişkiler içinde olduğunuza ve onların da size karşı saygılı davrandıklarına yorumlanır. Rüyanızda başörtüsü diktiğinizi görmeniz; başka kimselerle bir takım yeni dostluklar kuracağınıza ve bundan dolayı da büyük menfaatler elde edeceğinize işaret eder.

Rüyada görülen başörtüsü, hanımın kocasıdır. Başörtüsü, kadının zinetinin başıdır. Başörtüsünün genişliği kocanın halinin genişliğine, sıkılığı malının çokluğuna beyazlığı da kocanın din ve rütbesine delalet eder.Bir kadın rüyada, başında kumaştan bir eşarp yahut bir elbise olduğunu görse, onun düşmanları kocasına yaramazlık ve uğursuzluk nisbet etmekte ve batıl sözlerle onu aldatmak ve kocası ile aralarını soğutmak arzusunda bulunurlar. Başörtüsü siyah ve eski olursa, kocasının fakir ve aklı az olmasına delalet eder. Başörtüsünde meydana gelecek fenalık, kadının kocası hakkında erişecek musibet ve kederdir. Eğer kadının kocası yoksa, meydana gelecek fenalık kadının malına gelecek zarar, yahut kız kardeşi veya amcası gibi işlerine bakan kimseye erişecek bir musibettir. Erkek başına başörtüsü örttüğünü görse, hizmetçi bir cariyeye nasıl olur.Başörtüsünü bir cemaat içinde açtığını gören kadın, utanma ve hayasını gidereceği bir musibete müptela olur. Bir kadın, başörtüsünün başından gittiğini görse, kocasından ayrılır. Başörtüsünün yine başına geldiğini görse, kocası yine ona döner. Başörtüsü insanların dinidir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog