Arama

Rüyada Beytü'L-Mamur Görmek

» Müellif: Beytü'l-Mamur,gökyüzünün dördüncü tabakasında yer alan ve Kâbe’nin hizasında bulunan biryerdir. Burası, aynı zamanda meleklerin hac ziyareti yaptıkları makamdır.» İbn-i Sîrîn: Beytü'l-Mamur’agittiğinizi görmek; insanlar arasında emanettarlık yapacağınıza, ilminizle önplana çıkacağınıza, hacca gideceğinize ve düşmanların şerrinden güvendeolacağınıza…Beytü'l-Mamur’un yeryüzündeolduğunu görmek; adil ve âlim bir yöneticiye katılacağınıza…Beytü'l-Mamur’da ev inşaettiğinizi veya uyuduğunuzu görmek; ecelinizin yaklaştığına…Beytü'l-Mamur’un etrafındatavaf ettiğinizi görmek; dünyadan göçeceğinize...Beytü'l-Mamur’u mescitşeklinde görmek ve orada namaz kılmak; tüm hacetlerinizin reva olacağınadelalet eder.» Kirmanî: Evinizden Beytü'l-Mamur’akadar olan her yerin açıldığını görmek; o yıl çok sayıda insanın hac veya umreyapacağına…Beytü'l-Mamur’un süslendiğinive meleklerin etrafında tavaf ettiğini görmek; âlimlerin ve dindarinsanların makam ve izzet bulacaklarına işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog