Arama

Rüyada Bıyık Görmek

Rüyada bıyık görmek maddiyatla tabir edilir. Rüya sahibinin helal olan varlığa kavuşması olarak yorumlanır. Rüyasında bıyığı olduğunu gören kişi mal varlığına, toprağa, sermayeye ya da çok paraya sahip olacak demektir. Rüyada henüz yaşı küçük olan bir çocuğun bıyıkları olduğunu görmek o çocuğun sağlığının yerinde olacağına delalettir.

Bir kadın kendini bıyıklı görürse hayırlı bir oğlan çocuğu doğurur. Devletin resmi kurumlarına borcu olan bir kişi rüyasında bıyık görürse borcundan kurtulur. Rüyada bıyık görmek bazen de zengin ve ciddi duran bir iş adamına ya da memura delalet eder. Bu kişi makam sahibi olduğu için koltuğu ile övünen, kibirli ve burnu havalarda gezen kişi olarak ifade edilir. Daha ayrıntılı yorumlar için benzer rüya tabiri olan sakal tabirinede bakabilirsiniz.

Rüyada Bıyık Bırakmak

Rüyasında kendini bıyıklı gören kişinin dünya malı için yaşadığı, daha fazla mal sahibi olabilmek adına kendi çıkarına ters düşen her şeyi elinin tersi ile ittiği ve fayda sağlamak için bir an bile düşünmeden her şeyi yapabildiği yorumu yapılır.

Rüyada Bıyık Çıktığını Görmek

Bir kimse rüyasında bıyığının çıktığını görürse eğer, bu kişi açlıkla sınanacak demektir. Rızkı ve kazancının yok olacağı, çok kötü günlerden geçeceği ve bir süre yokluk çekeceği anlamına gelir.

Rüyada Bıyık Yolmak

Yapılan bir hata nedeni ile çok zor günler geçirmeye ve geçim derdine düşmeye işaret eder.

Rüyada Bıyık Kesmek

Rüya sahibinin bunalımlı günlerinden kurtulmasına, hayatın tadına bakmasına ve güzel günlerin keyfini sürmesine yorulur. Rüya sahibi uzun bir buhran dönemi yaşadıktan sonra neşesine ve sağlığına yeniden kavuşacaktır.

Rüyada Bıyık Uzatmak

Bir kişinin rüyasında bıyığının olduğunu ve uzadığını görmesi iyi değildir, rüya sahibinin sorunlarının uzayacağı bu nedenle de sıkıntılı günlerinin daha bir süre devam edeceği şeklinde ifade edilir.

Hoş rızıktır. Normal büyüklükteki bıyık sünnet ölçülerinde yaşamaya, Aşırı uzun bıyık sapkınlığa, haram mal yemeye yahut kedere, Bıyığa güzel koku yahut yağ sürmek işlerin güzellik ve albenisine, Bıyığı tamamen kesmek -yadırganmıyorsa- sıkıntıdan kurtulmmaya, aksi halde kötü şöhrete yahut fakirliğe delalet eder.

Rüyada bıyık görülmesi; zevkli bir yaşantının sürdürüleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bıyığının uzun ve sarkık olduğunu görmesi; o kimsenin boş işlerle uğraştığına, bıyığını kesmiş görmesi; doğru ve düzenli biri olduğuna yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında bıyıklarını noksan görmesi; o kimsenin iyiliğine, bıyık ve sakalını yolduğunu görmesi; o kimsenin huzura kavuşacağına ve sıkıntılarının geçeceğine, bir genç kızın rüyasında bıyıklı bir gence âşık olduğunu görmesi; onun mutlu ve başarılı bir evlilik yapacağına delil sayılır.Rüyanızda bıyıklarınızın tıraş edildiğini veya kısaltıldığını görmeniz; hayra ereceğinize, borçlu iseniz borcunuzu ödeme imkânı bulacağınıza, rüyanızda bıyığınızı az kesilmiş görmeniz; iyiliğinize işaretle tabir edilir. Bıyığınızın fazla uzun olduğunu görmeniz; öyle pek hayra yorumlanmaz.Bir kimsenin rüyasında birinin kendi bıyığından tutup çektiğini görmesi; o kimsenin hayrına yorumlanmaz. Kişinin rüyasında bıyıklarının uçlarını uzun görmesi; o kimsenin haysiyetli birisi olduğuna, bıyığının beyaz olduğunu görmesi; bir işe teşebbüs edip sonra ondan vazgeçeceğine, kişinin rüyasında bir küçük çocuğun bıyığı çıktığını görmesi; onun artık büyüdüğüne işaret eder.Bir kadının rüyasında kendisini bıyıklı görmesi; eğer hamile ise erkek çocuğu olacağına, eğer hamile değilse hiç çocuğu olmayacağına delalet eder.Rüyanızda bıyığınızın siyah ve büyük, uçlarının da yukarıya doğru kıvırcık olduklarını görmeniz; sizin kavgacı, geçimsiz birisi olduğunuza, eğer ticaret erbabından iseniz; kazanacağınıza yorumlanır.Bir başka yoruma göre: Rüyanızda bıyıklarınızın tıraş edildiğini görmeniz; güzel bir kızla ilişki kuracağınıza, rüyanızda bıyık bıraktığınızı görmeniz; bir şahsın kaba ve çirkin muamelesine maruz kalacağınıza, rüyanızda bıyıklarınızı yolduğunuzu görmeniz; mevkiinizin sarsılacağına ve belki de bu sarsıntıdan dolayı işinizi kaybedeceğinize ya da mal ve para kaybına uğrayacağınıza işaretle yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında kendisinden yaşça büyük bir kimse ile dost olduğunu görmesi; o kimsenin hakkında birtakım dedikoduların çıkarılacağına, kişinin rüyasında üzerine uymayan büyük bir elbise giydiğini görmesi; o kimseyi gülünç durumlara düşüren hafif ve basit hareketlerden artık vazgeçmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada görülen bıyık, maldır. Bir kimse bıyığını kısalttığını görse, bunun sünnete uygun bir durum olduğuna delalet eder. Bıyığının fazlalaştığını ve uzadığını görse, sünnete mugayir bir hareketinin bulunduğuna delalet eder.Bir kimse, bıyığının kısa veya çenesini bozacak bir şekilde kısalt-sa, o kimsenin gördüğü eksiklik nisbetinde malı zayi olur.Bıyığını adeta muhalif ve yemek yemeğe mani olacak derecede uzun görse, bulunduğu halin ayıp ve bid'at olduğuna delalet eder.Bıyığın fazla bir şekilde uzunluğu, keder ve sıkıntıya, Bazen de haram olan şeyleri içmekle şöhret bulmaya delalet eder.Bıyığı normal şekilde kısaltmak ve düzeltmek, sünnete uymaya delalet eder.Bıyık ve sakalını kesmeyi hoş gören bir kimsenin, rüyada bıyık ve sakalını kesmesi, rahatlığa, tasa ve sıkuıtının gitmesine, bıyık ve sakalını kesmeyi çirkin görenin rüyada bıyık ve sakalmı kesmesi ise, rütbesinin gitmesine, fena bir şöhret almasına, fakirliğe düşmesine ve zarara uğramasına delalet eder.Bıyık kıllarının kısalığı güzel, uzunluğu ise, kötüdür. Bazan bıyık kıllarının uzunluğu, içki içmeye veya zekat vermemeye yahut sahibi tarafından istenen emaneti sahibine iade etmemeye delalet eder.

Rüyasında bıyığının tıraş olduğunu yahut kesilip azaldığını gören, selamete çıkar. Borcunu öder. Bıyığın gür olması, iyi değildir. Bıyığın kesilmesi veya azalması, şunlarla yorumlanır: İbadet, Sünnet-i Şerife uymak, darlıktan kurtulmak ve evlilik. Bıyığın uzaması ise, şunlara işaret eder: Haram bir şeyi içmek, zekat vermeği, men etmek, emaneti inkar ve üzüntü.Bıyığının başkası tarafından tutulup, çekildiğini görmek; iyi değildir. Bazı tabirciler, mevki sahibi olanların bıyık uçlarının uzun olmasını vakar ve heybetle ifade etmişlerdir. Diğerleri için iyi değildir. Bıyığının beyaz olduğunu gören, bir işe teşebbüs eder. Sonra vazgeçer. Küçük bir çocukta bıyık bitmesi, onun gelişmesine delalettir. Kadının bıyıklı olması, erkek çocuk doğuracağına işaret eder. Hamile değilse, kısır kalır. Bu rüyayı gören esirse, hürriyete kavuşur.Gür, siyah ve uçları yukarıya doğru kıvrık bıyık, savaşçı için heybet ve vekar, tacir için kazanç, diğerleri için cihad ehline tabi olmaktır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog