Arama

Rüyada Borç Görmek

Rüyada borç görmek, iyi anlamlara gelmez. Rüya sahibinin huzurunun ve mutluluğunun bozulacağına, bazı sağlık sorunlarının baş göstereceğine, ağız tadının, keyfinin ve moralinin kaçacağına, karşısına kötü insanlar çıkacağına, uğursuzlukların ve şanssızlıklarının bir türlü rüya sahibinin peşini bırakmayacağına, kişinin geçimini sağladığı işlere giden yolların kapanacağına, bu nedenle geçim sıkıntısına ve yokluğa düşeceğine tabir edilir.

Rüyada Borç Ödemek

Rüyada borç ödemek hayırlara alamet eder ve rüyayı gören kişinin, iyiliklerle ve güzelliklerle karşılaşacağına tabir edilir. Kişi, uzun zamandır içine düştüğü bunalımı yavaş yavaş atlatmayı başaracak, yeninden insan içine çıkacak ve eğlenceli ortamlara girerek ağır da olsa keyfine yeninden kavuşacak demektir.

Rüyada Borç Para Vermek

Rüyasında borç para verdiğini gören kişinin, elinin darlığa düşeceğine, çok sıkıntılı günler yaşayacağına ve tam da en umutsuz ve en üzgün olduğu zamanda karşısına kendisini anlayacak ve şefkatle kendisine sarılacak bir kişi çıkacağına ve onunla sıcak bir yakınlaşma yaşayacağına delalet eder.

Rüyada Borçlu Olmak

Rüyada borçlu olmak, rüya sahibinin gergin günler geçireceğine, sıkıntıdan tırnaklarını yiyeceğine, kara kara düşüneceğine ve kimselerle konuşmaz olacağına tabir edilir. Kişi, meşakkate, zahmete ve çileye düşecek, sanki ömrünün sonuna kadar bu durumdan kurtulamayacakmış gibi hissedecektir diye yorumlanır.

Rüyada Borç Almak

Rüyada borç almak, iyilik ve hayır bulmaya tabir edilir. Rüyayı gören kişinin durgun olan işlerinin açılacağına, borçlarının biteceğine, hayatındaki kasırgaların ve fırtınaların dineceğine bu sayede de kafasının ve gönlünün de rahata edeceğine delalet eder.

Rüyada Borç Para İstenmesi

Rüyada borç para istenmesi, kişinin maddi dünyasının kötü ama duygusal dünyasının iyi olacağına tabir edilir. Parasız, işsiz ve rızıksız olmaya fakat huzurun ve mutluluğun yerinde kalmasına işaret eder.

Borçlu olduğunu görmek sıkıntı ve zillete, Borç ödediğini görmek sıkıntıdan kurtulmaya, akraba ziyaretene ve zor olan şeyin kolaylaşmasına; hac mevsiminde ise hacca gitmeye, Vadesi dolan borcu ödemek zekatını vermeye; diğer durumlarda olursa namaz kılmayya, Borçlu olmadığı halde borcu olduğun görmek helal kazanca yahut hayır yapmaya delalet eder.

Rüyada borçlu olmak, zillet ve hakarettir.Bir kimse rüyada borcunu ödediğini, bir hakkı eda ettiğini görse o kimse akrabalarını ziyaret eder, yahut bir yoksulun karnını doyurur. Din ve dünya işlemden müşkil olan bir şeyin kolaylaşmasına işaret eder.Bazı tabirciler, borç ödemek, yolculuktan dönmektir, dediler.Bir kimse rüyada, borç ile mahkum olduğunu ve kendisinin de borcu itiraf ettiğini, halbuki gerçekten (uyanıklıkta) böyle bir borcunun olmadığını görse, bahsedilen borç onu ihata eden günahı ve ahirette de azaba düşüreceği kötüameldir. Yahut göreceği bazı dert ve hastalıklardır.

Rüyada borçlu olunduğunun görülmesi; zillet ve hakaretle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında borç ödediğini görmesi; bir şeyden dolayı canı sıkılıp moralinin bozulacağına, bir başkasından borç istediğini görmesi; muhtaç duruma düşeceğine işaretle tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında borcunu ödediğini ve bir hakkı sahibine verdiğini görmesi; o kimsenin yakınlarını ziyaret edeceğine veyahut bir fakiri doyuracağına, din ve dünya işlerinden zor olan bir işin kolaylaşacağına delalet eder. Bazı yorumculara göre: Bir hakkın sahibine verildiğinin görülmesi; eğer rüya sahibi bir yolculuk yapmakta ise geri döneceğine işaret eder.Rüyanızda bir borcunuzdan dolayı hâkim tarafından mahkûm edildiğinizi ve kendinizin de mahkemede borcunuzu kabul ettiğinizi, hâlbuki gerçekten böyle bir borcunuzun olmadığını görmeniz; sizin bir günahınız olduğuna, bu günahınızdan dolayı azap göreceğinize yorumlanır. Bir başka yoruma göre de: Böyle bir rüya görmeniz; sizin birtakım dert ve hastalıklara veya dünyanın bazı belâlarına maruz kalacağınıza işaret eder. Gerçekten borçlu olan bir kimse rüyasında borçlandığını ve bundan dolayı da üzüldüğünü görse; ummadığı ve beklemediği bir yerden gelecek olan para ile borcunu ödeyeceğine yorumlanır.

Rüyada borçlu olmak; zillet ve hakarettir. Borcunu ödediğini, bir hakkı eda ettiğini gören akrabalarını ziyaret eder veya bir yoksulun karnını doyurur. Din ve dünya işlerinden zor olan birşeyin kolaylaşmasını işaret eder. Bazı tabirciler, hakkı ödemek yolculuktan dönmektir, dediler. Bir kimse borç ile mahkum olduğunu ve bu borcu itiraf ettiğini [gerçek yaşamda böyle bir borcu olmadığı halde] görse; mezkur borç onu ihata eden günahı ve dünyada kendisiyle zemmolunup ahirette de azaba düşüreceği bir masiyet ve kötü ameldir. Yahut göreceği bazı dert ve hastalıklar veya dünyanın bazı helalarıdır..

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog