Arama

Rüyada Boy Görmek

Rüyada boy görmek, çok fazla uzayan gereksiz bir kavga yüzünden ayrılıklar yaşanmasına veya huzursuzluk veren durumların uzamasına alamettir. Rüya sahibinin hayatından çıkarıp atmakta zorlandığı olaylar ve kişiler olduğuna delalet eden rüya aynı zamanda kişinin ömür boyu sürecek bir aşka sahip olduğunu da bildirir. Boy gören kişiler işlerinde sebat gösterirler ve büyük başarı elde ederler. Yaşlı kişiler için ise, uzun sürecek bir ömre ve sağlıklı hayata yorumlanır.

Rüyada Boyunun Kısaldığını Görmek

Hasta kişiler için ecelin geldiğine işaret eden rüya, kazaların ve hastalıkların habercisidir. Sevilen kimselerin acı haberlerinin gelmesine de alamet eder. Boyunun kısaldığını gören kişi bayansa gebe kalmakla ilgili sorunlar yaşar ve çocuk sahibi olamaz. Bekarlar için de kısmetlerin kapanması yüzünden yalnız geçirilecek uzun bir sürece, iş hayatında sürekli sorunlar yaşanılacağına ve uzun süreli bir yerde çalışamama durumuna alamettir.

Rüyada Boyunun Uzadığını Görmek

Kişinin çevresi tarafından saygıyla ve hayranlıkla anılacağı işlerle uğraştığına, saygın bir iş adamı olunacağına ve pek çok insana ekmek vereceğine, yaptığı iyiliklerin kişinin hayatında olumlu karşılıklar bulacağına ve hastalıklardan uzak, sevdikleri ile geçireceği uzun bir ömre işarettir. Genellikle sağlıklı bir kişi olmaya ve sorunsuz bir yaşlılık dönemi geçirileceğine alamettir.

Rüyada Boy Ölçüsü Almak

Yanlış kişilerle arkadaşlık edildiği için kişinin pek çok kötü olaya bulaştığına, kendisini aklamak için çok uzun süreler boyunca uğraşacağına ve haksızlıklarla mücadele etmek yerine, kendisinin de haksızlık yapacağına yorumlanır.

Rüyada Boy Görmenin Psikolojik Yorumu

Güç sahibi olmak istemenin, kendisini ispat ederek, insanların gözünde yücelmek arzusu içinde olmanın sembolüdür. Boy görmek, ardında iyi şeyler bırakan ve ismini altın harflerle tarihe yazdırmak isteyen kişilerin psikolojilerini temsil eder. Kalıcı işler yapmak için uğraşan ve kariyerini çok fazla önemseyen insanların bilinçaltlarını ifade eder.

Boyun aşarı derecede uzaması ecelin yaklaşmasına, normal olarak uzaması arzu edilen şeye nail olmaya, Boyun kısalması zillete ve sıkıntıya düşmeye delalet eder.

Rüyada boyunun uzun olduğunu görmek, fitneye bazen bencillik, kuvvet, kudret ve zenginlikle iftihar etmeye işaret eder. Uzun olan boyun kısa görünmesinde hayır yoktur. Çünkü bu rüya, sahibinin itibardan düşmesine veyaecelinin yaklaşmasına işaret eder.Bir kimse rüyada boyunun haddinden fazla uzadığını görse, o kimsenin göğe doğru yaklaşmasından dolayı ecelinin yakınlığına veya rütbe ve makamından düşmesine işaret eder.Memur olan bir kimse boyunun kısa oldugunu görse memuriyetten alınır veya istediği şeye kavuşmasının mümkün olmadığına işaret eder. Rüyada görülen boy kısalması, muhakemede veya münakaşa yapmaktan aciz katmağa işaret eder. Boyun küçülmesi. savaş ve düşmanlıkta perişanlıkve zillete işaret eder.Rüyada görülen boy uzunluğu, memuriyet talebinde bulunan kimse için istek ve arzusuna kavuşmasına işaret eder.

Rüyada boy görülmesi rüyanın şekline göre farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bir kimsenin rüyasında boyunun uzun olduğunu görmesi; ömrünün kısa olacağına, rüyasında kendisini kısa boylu olarak görmesi, ömrünün uzun olacağına delalet eder.Bir başka tabire göre: Rüyanızda boyunuzun uzun olduğunu görmeniz; bulunduğunuz meslekte herkesin yardım ve desteğini görerek hızla ilerleyeceğinize ve maddî yönden kuvvetleneceğinize, rüyanızda boyunuzun kısaldığını görmeniz; her alanda gerileyerek muhtaç duruma düşeceğinize ve çevrenizde size yardım elini uzatacak bir kimse bulamayacağınıza yorumlanır.Yine bir başka yoruma göre: Bir kimsenin rüyasında boyunun uzadığını görmesi; o kimsenin hasta olacağına, boyunun kısaldığını görmesi; o kimsenin geçim darlığına düşeceğine delalet eder.Rüyanızda bir kimse ile boy ölçüştüğünüzü görmeniz; imtihana gireceğinize, eğer sizin boyunuz boy ölçüştüğünüz kimseden daha uzun ise girdiğiniz imtihanı kazanacağınıza işaret eder.Bir kimsenin rüyasında boyunun mevcut halinden farklı olarak göğe çıkarcasına uzun olduğunu görmesi; o kimsenin ömrünün uzun olacağına, bir kimsenin rüyasında boyunun cüce gibi çok kısa olduğunu görmesi ise; ömrünün bitip ecelinin yaklaştığına delaletle yorumlanmaktadır.Bazı yorumculara göre: Kişinin rüyasında kendisini uzun boylu olarak görmesi; o kişinin hasta olacağına delalet eder.

Rüyada boyunun uzun olduğunu görmek, fitneye bazan bencillik, kuvvet, kudret ve zenginlikle iftihar etmeye delalet eder. Uzun olan boyun kısa görünmesinde hayır yoktur. Çünkü bu rüya, sahibinin itibardan düşmesine veya ecelinin yaklaşmasına delalet eder.Bir kimse rüyada boyunun haddinden fazla uzadığını görse, o kimsenin göğe doğru yaklaşmasından dolayı ecelinin yakınlığına veya rütbe ve makamından düşmesine delalet eder.Memur olan bir kimse boyunun kısa olduğunu görse memuriyetten alınır veya istediği şeye kavuşmasının mümkün olmadığına delalet eder.Rüyada görülen boy kısalması, muhakemede veya münakaşa yapmaktan aciz kalmağa delalet eder. Boyun küçülmesi, harp ve düşmanlıkta perişanlık ve zillete delalet eder. Çünkü küçüklük zillet ve hakarettir.Rüyada görülen boy uzunluğu, melik veya memuriyet talebinde bulunan kimse için istek ve arzusuna kavuşmasına delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog