Arama

Rüyada Çadır Görmek

Rüyada çadır görmek, hane içinde yaşanan şeylerin aile bireyleri arasında kalmasına ve dışarıya sızdırılmamasına delalet eder. Aile bireyleri, mutluluklarını ve sevinçlerini akrabaları, yakın çevresi ve komşuları ile paylaşırken, evde yaşanan kavgaları, küslükleri, anlaşmazlıkları dışarı belli etmiyor demektir. Bu rüya yine aile içindeki sürpriz gelişmelere, mutluluk verici haberlere işaret eder.

Rüyada Çadır Kurmak

Rüyasında çadır kuran kişi, yeni bir atılım gerçekleştirecek ya da yeni bir girişimde bulunacak demektir. Bu yenilik rüya sahibi için yeni bir kazanç kapısı olacak ve kendisine uğur, bereket, şans, bolluk getirecektir.

Rüyada Çadır Almak

Rüyada çadır almak, zorunlu olarak yeni bir ev açmak ya da farklı bir yere taşınmak anlamına gelir. Bu yer değişikliği her ne kadar zorunlu da olsa rüya sahibi için hayırlı olacak bir mekan değişikliğidir.

Rüyada Çadırda Uyumak

Rüya sahibinin yapacağı bir hayır işine delalet eder. Kişi bir an bile tereddüt etmeden ve gözünü kırpmadan, canı gönülden, parasından vererek büyük bir hayır işi yapacaktır. Bu sevap kendisi için bir ömür yetecek kadar makbul ve önemli olacaktır.

Rüyada Büyük Çadır Görmek

Rüya sahibinin aşk ya da velilik hayatına yani özel hayatına işaret eder. Kişinin eşi ya da sevgilisi ile mutluluğunun artacağına ve ilişkisinin her geçen gün daha fazla güçleneceğine tabir edilir.

Rüyada Çadır Toplamak

Rüya sahibinin hayatında meydana gelecek olan aksiliklere ve olumsuz olaylara işaret eder. Kişi bazı zorluklarla karşılaşacak ve bu hem özel hem de iş hayatına olumsuz şekilde yansıyacak demektir.

Rüyada Çadırın Yandığını Görmek

Çadır toplamakla benzer şekilde tabir edilir. Tatsız olayların yaşanması, kötü haberlerin alınması ve ailedeki düzenin bozulması anlamına gelir. Aynı zamanda kazancın düşeceğine de delalet eder.

Tüccar için yolculuğa, ehil olan için yöneticiliğe, bekar için evlenmeye, diğer kimseler için mal ve dünyalığa, Yeni çadır sevinç, yırtık ve eskimiş çadır üzüntü, Çadırda oturmak mülk ve saltanata, Çadır kurmak ev edinmeye, Çadırı söküp götürmek taşınmayya yahut görevden alınmaya, Yeşillik bir alanda görülen çadırlar şehid kabirlerine, Kıl ve keçeden yapılmış çadır halis kulluğa ve bunun sonucu kazanılacak ahiret mutluluğuna, Çadır direğinin göçmesi ev reisinin hastalanmasına yahut namazı aksatmaya, Çadırın orta direğinin kısa olduğunu görmek namazın tadili-i erkana riayet etmemeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Oba, Otağ.)

Rüyada büyük bir çadır kurulduğunu gören kimse, büyük güce ve imkana sahip olur. işi ve arzusu kuvvetli olur.Bazı tabirciler büyük bir çadırı olduğunu gören kimse, şehidlerin kabirlerini ziyaret eder ve onlara hayırlı dua eder. Bazan o kimse şehid olarak dünyadan göçer.Büyük bir çadırı bir sahrada veya bir yerde yahut çayırlık ve çimenlik bir yerde görse, o yerde bir şehid olduğuna işarettir.Bir kimse büyük çadırlara malik olsa yahut birisinin altında gölgelense o kimsenin şükründen aciz kalacağı bir nimetle nimetlenmesine işarettir.Tanımadığı büyük çadır perde ve kubbelerin renkleri yeşil veya beyaz olduğu takdirde iyiliğe, şehitliğe işarettir.Rüyada görülen çadır, yolculuğa, kabre yahut zevceye veya eve işarettir. Çadırların çokluğu bulutlara işarettir. Bir kimse kendisine bir çadır kurulduğunu görse devlet başkanı ise otoritesi artar. Eğer orduya mensupsa biryere tayin edilir. Tüccar ise yolculuca çıkar hayır ve şerefe ve iyi bir hizmetciye işarettir.Kendi çadırının yarımda beyaz bir çadır görse, o kimse iyilikle emreden kötülükten nehyeden ve büyük günahtan tevbe eden bir adam oiduğuna işarettir.Rüyada görülen çadır, ona giren kimse yahut kendisine mahsus olarak kurulan kimse için mülke işarettir. Eğer mülke ehil ve layık denilse izzet ve yüksekliğe işarettir.Rüyada görülen ve bilinmeyen beyaz çadırlar şehitlerin kabirleridirler. Yeşil çadırlann da tabiri böyledir.Bir kimse bir çadırdan ayrılmak suretiyle çıksa o kimse devletten çıkar İşten ahlarak yardımcılarından ayrılır,Kendi çadırını dürülüp toplanmış görse, ömrünün tükenmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında çadır görmesi; kapalılıkla tabir edilir. Bir başka yoruma göre: Rüyada çadır görülmesi; yolculuğa, eşe veya kabre ya da eve işarettir. Rüyanızda çadır görmeniz; hayatınızın birtakım değişikliklere uğrayacağına, bir çok işlere girip çıkacağınıza ve sonunda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınıza yorumlanır. Rüyanızda bir çadır kurduğunuzu görmeniz; yeni bir işe atılım yapacağınıza, çadırınızın yıkıldığını görmeniz; halen yürütmekte olduğunuz işinizin bozulacağına, birçok çadırların olduğu yerde bulunduğunuzu görmeniz; ortakları çok olan bir şirkete veya kooperatife katılacağınıza delalet eder. Kişinin rüyasında kendi üzerine bir çadır kurulduğunu görmesi; eğer devlet başkanı ise yetki ve kuvvetinin artacağına, eğer orduya mensup birisi ise; bir göreve getirileceğine, eğer tüccardan birisi ise; kır yolculuğa çıkacağına, hayra, şerefe ve güzel bir hizmetçiye nail olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendi çadırının yanında bir başka çadırın bulunduğunu görmesi; o kimsenin iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve büyük günahlardan tövbe eden bir kişi olduğuna, rüyasında kendi çadırında âyin yapıldığını gören kimsenin; bir cariyeye âşık olacağına, kişinin rüyasında kendisi için bir çadır görmesi; o kimsenin bir askerî birliğe komutan olacağına işaret eder. Rüyanızda bir çadırda oturduğunuzu görmeniz; hayatınızın birtakım değişikliklere uğrayacağına, bir kimsenin rüyasında çadır kurduğunu görmesi; o kimsenin bir ev alacağına veya başka bir eve taşınacağına, kişinin rüyasında kendi çadırının kurulduğunu görmesi; o kimsenin ömrünün bittiğine ve dolayısıyla öleceğine işaretle tabir edilir. Rüyada çadır bozup toplamak, ev hayatının bozulacağına ve işlerin sarpa saracağına yorumlanır.

Rüyada görülen çadır, yolculuğa, kabre yahut zevceye veya eve delâlet eder. Çadırların çokluğu bulutlara delâlet eder. - Bir kimse kendi üzerine bir çadır kurulduğunu görse, sultan ise saltanatı ziyadeleşir. Eğer orduya mensupsa bir memuriyete tâyin edilir. Tüccar ise yolculuğa çıkar hayır ve şerefe ve güzel bir cariyeye nail olur.Kendi çadırının yanında beyaz bir çadır görse, o kimse iyilikle emreden kötülükten nehyeden ve büyük günahtan tevbe eden. bir adam olduğuna delâlet eder. Kendi çadırında ayın bulunduğunu gören kimse taze delikanlı veyahut sultan evinden bir cariyeye âşık olur. Bir kimse kendisi için bir çadır görse kendisi de piyade olsa o kimse atlı olur, yahut bir askerin kumandanı olur.Rüyada görülen çadır, ona giren kimse yahut kendisine mahsus olarak kurulan kimse için mülke delâlet eder. Eğer mülke ehil ve müstahak değilse sultan taraündan izzet ve yüksekliğe nail olur. Büyük çadır ve kubbelerin tabiri çadırın tabirinden aşağıdır. Rüyada görülen ve bilinmeyen beyaz çadırlar şehitlerin kabirleridirler. Yeşil çadırların da tabiri böyledir.Bir kimse bir çadırdan ayrılık suretiyle çıksa o kimse devletten ve yücelikten çıkar. İşten atılarak yardımcılarından ayrılır. Kendi çadırını dürülüp toplanmış görse, ömrünün tükenmesine delâlet eder. Rüyada kubbe, kadındır.

Rüyasında kendisi için veya başka sebeple çadır kurulduğunu gören ehilse, velayete nail olur. Tüccarsa, yola gider ve kazanır. Bunlardan başkaları için rüya üzüntü ile tabir olunur. Çadır eski ise, zarara işaret eder. Çadırın sahibi biliniyorsa, rüya ona nispet olunur.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Çadır görmek, padişah için büyük kudrete delalet eder. Rüya sahibi tüccarsa, seferinden kazanır. Bir çadırın etrafında ateş olduğunu ancak, çadıra zarar vermediğini gören, tevbe eder. İyiliği bildirir, kötülüğü yasaklar.Cabir'ül Mağribi diyor ki: Yünden veya pamuktan yeşil yahut beyaz çadır ve otağ iyi bir melikin hizmetine delalet eder. Aksi ise bu yorumun zıddıdır.Hizmetkarlara mahsus çadırlar, yardımcılarla ve faydalı kadınlarla tabir olunurlar. Bu çadırlardan birini deveye yükleyen, sefere niyet eder. (Ayrıca bkz. Çerke.)

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog