Arama

Rüyada Çimdiklemek Görmek

Birini çimdiklemek onun malını kıskanmaya, But ve kalçasından birini çimdiklemek onun eşine kötü gözle bakmaya, Birinin elini çimdiklemek kazancını kıskanmaya delalet eder.

Bir kimse rüyada bir insanı çimdiklediğini görse, çimdiklediği adamın malına göz diker. Rüyada birisinin kalçasını çimdiklerse, o adamın hanımına hainlik eder.uyluğunu çimdiklerse, millet ve kabilesinin malına göz diker.Elini çimdiklerse, erkek kardeşinin malına göz diker.

İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir başka insanı çimdiklediğini görmesi; o kişinin Çimdiklediği insanın malına göz dikeceğine ve çimdikleme esnasında Parmakları arasında kalan et miktarınca o adamın malından eline mal geçeceğine işaret şeklinde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir başkasının budunu çimdiklediğini görme; o adamın eşine hainlik yapacağına, eğer o adamın karnını çimdiklediğini görürse; onun gizli olan malına göz dikeceğine, uyluğunu çimdiklediğini görürse; o kimsenin kabilesinin bütün malına göz dikeceğine işaret eder.

Bir kimse rüyada bir insanı çimdiklediğini görse, çimdiklediği adamın malına göz diker. Çimdiklendiğinde parmakları arasında kalan et miktarınca eline mal geçer. Rüyada birisinin budunu çimdiklerse, o adamın hanımına hainlik eder. Karnını çimdiklerse, o kimse o adamın gizli olan malına göz diker. Uyluğunu çimdiklerse, kavim ve kabilesinin malına göz diker. Elini çimdiklerse, erkek kardeşinin malına göz diker. Bir kimseyi rüyada zehirli bir hayvanın ısırması, o kimsenin kötü bir söz işitmesine delalet eder. Bazan da rüyada yılan ve akrep gibilerin ısırması, ışınlan kimsenin haram olarak kazanacağı ve akıbetinin zarar ve azab olacağı bir mal kazanmasına delalet eder.

Bu rüya, tamahkar olmaya delalettir. Bazı tabircilere göre, çimdik kin ve düşmanlıktır. Bazen sevgiye de işaret eder.Rüyasında birini çimdiklediğini veya çimdiklendiğini görmek, çimdiğin tarz ve şekline göre yorumlanır. Yani çimdiklediği veya kendisini çimdikleyen kişiyle aralarında, ya düşmanlık veya muhabbet meydana gelir. Bir annenin oğlunu yahut kızını çimdiklemesi onlara duyduğu sevginin ve buna bağlı olarak vereceği terbiyenin ifadesidir.Abdülgani'en Nablusi'ye göre, rüyada birini çimdiklemek onun malına göz koymaya işarettir. Bir kimseyi erkeklik organından çimdikleyen; o şahsın eşine göz diker. Bir insanı karnından çimdiklemek; onun kesesine ve kasasına, uyluğundan çimdiklemek; aşiret ve akrabasının malına, elini çimdiklemek; erkek kardeşinin servetine göz dikmeğe işarettir.Bir adamın kendisini çimdiklediğini veya zehirli bir hayvanın soktuğunu görmek; aleyhinde konuşulacağına delalet eder. Yılan, akrep gibi zehirli bir hayvanın sokması haram maldır. Haşerat sokması ise düşmanın şerri ile tabir olunur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog