Arama

Rüyada Delikanlı Görmek

Rüyada delikanlı görmek, iyi niyetlerle hareket etmeye, herkesi dost sanmaya, herkese iyilik yapacak kadar geniş gönüllü olmaya ve mutluluk veren gelişmeler yaşamaya alamet eder. Hayırlı ve güzel bir rüyadır. Helal ve makbul olan kazanç elde etmeye, tez canlı olup, işini en iyi şekilde yapmaya, yaşam sevinci taşımaya ve güzel bir hayat geçirmeye delalet eder.

Rüyada Delikanlı Olduğunu Görmek

Rüyada delikanlı olduğunu görmek, güzel haberler almaya ve sevince işaret eder. Rüya sahibinin isteklerinin gerçekleşeceği anlamına gelir. Kişi, hedeflediği tüm arzularını yerine getirme şansına sahip olacak, hayatı da keyif ve rahat içinde geçecek demektir.

Rüyada Genç Erkek Görmek

Rüyada genç erkek görmek, rüyayı gören kişinin sorunlarının ve sıkıntılarının geride kalacağına, işlerinin açılacağına, hayatının yoluna gireceğine ve meslek hayatında çok şanslı ve verimli olacağı bir döneme gireceğine bu sayede de büyük başarı elde edeceğine delalet eder.

Rüyada Erkek Görmek

Rüyada erkek görmek, iyi ve hayırlı olan şeylerle karşılaşmaya, mutluluk verecek olaylar yaşamaya, iyi niyetli kişilerden destek görmeye ve iş sahibi olmaya işaret eder. Rüya sahibinin gelirinin artacağına ve istediği lüks hayatı yaşayacağına tabir edilir.

Rüyada Yakışıklı Erkek Görmek

Rüyada yakışıklı erkek görmek, ferahlık ve esenlik anlamına gelir. Zahmetli ve zor günlerin biteceğine, çekilen yokluğun yerine bereketin ve bolluğun geleceğine ve geçmişte çekilen büyük acıların unutulacağına delalet eder. Kişinin üzüntülerinden ve sıkıntılarından kurtulacağına yorulur.

Rüyada Temiz Yüzlü Erkek Görmek

Rüyada temiz yüzlü erkek görmek, kişinin kariyerinde çok önemli bir aşama kaydedeceğine, iş hayatında ayağını kaydırmak isteyenlerden kurtulacağına, önemli ve ciddi işler yapacağına ve sadece kariyer sahibi olmakla kalmayacağına aynı zamanda gelirinin de artacağına işaret eder.

Temiz yüzlü delikanlı görmek hayırlı nasibe, düşmana galip gelmeye, ihtiyaçların giderilmesine ve hayırlı insana, Delikanlı görmek akılsızlık yapmaya, acemice davranmaya, Delikanlı bazen dolunaylı bir gecede açık havada gezinmeye, Delikanlı ile oynaşmak hileli ve şaibeli işlere yeltenmeye delalet eder.

Rüyada genç ve yiğit delikanlı görmek,düşmana galip gelmeye işarettir.Delikanlı görmek, anarşist ve zalim kimselere galip gelmeye ve onlardan intikam almaya işarettir. Bazen ihtiyaçların bitmesine işarettir.Rüyada genç bir delikanlı ile oynadığını gören kimse, hileli ve mahzurlu bir şeye düşer.Bir kimse rüyada bir erkek çocukla oynaştığını veya ondan istediğini görse,o kimsenin çirkin bir işte bulunmasından korkulur.

Temiz yüzlü delikanlı görmek hayırlı nasibe, düşmana galip gelmeye, ihtiyaçların giderilmesine ve hayırlı insana, Delikanlı görmek akılsızlık yapmaya, acemice davranmaya, Delikanlı bazen dolunaylı bir gecede açık havada gezinmeye, Delikanlı ile oynaşmak hileli ve şaibeli işlere yeltenmeye delalet eder. Rüyada genç ve yiğit delikanlı görmek; düşmana galip gelmeye işarettir. Delikanlı görmek, anarşist ve zalim kimselere galip gelmeye ve onlardan intikam almaya işarettir. Bazen ihtiyaçların bitmesine işarettir. Rüyada genç bir delikanlı ile oynadığını gören kimse, hileli ve mahzurlu bir şeye düşer. Bir kimse rüyada bir erkek çocukla oynaştığını veya ondan istediğini görse, o kimsenin çirkin bir işte bulunmasından korkulur.

Rüyada genç ve yiğit delikanlı görmek, Hz. İbrahim (A.S.) ın meşhur kıssasına kıyasen nasip ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Nitekim: «Dediler: «İşittik ki kendisine İbrahim denilen bir genç bunları diline doluyordu» mealindeki ayet-i kerimesiyle izah buyurulduğu gibi İbrahim (A.S.)'ın putları kırması ve hasımlarına karşı mücadele ederek galip gelmesi ve onları aciz bıraktığı malumdur.Delikanlı görmek, anarşistlere, zalim kimselere, onlara galip gelmeye, ve onlardan intikam almaya delalet eder. Bazan ihtiyaçların bitmesine delalet eder. Çünkü eserde: «İhtiyaçlarınızı gidermek için güleryüzlülerden yardım isteyiniz» diye varid olmuştur. Genç bir delikanlı rüyada güzel bitmiş bir ekin görse tüylerinin bitmesine delalet eder. Genç bir delikanlının tenha ve korkulu bir yerde bitki, çalı ve ağaç gibi şeyler görmesi onda bitecek saç ve sakalın insanları ürküteceğine delalet eder. Bazan güzel yüz görmek, on-dört günlük ayı görmeye delalet eder.Rüyada genç bir delikanlı ile oynadığını gören kimse, hileli ve mahzurlu bir şeye düşer. Bir kimse rüyada genç bir oğlanla oynaştığını veya ondan istediğini görse, o kimsenin çirkin bir işte bulunmasından korkulur.Rüyada kendisini genç bir oğlanın üzerinde görmesi abdesti bozan küçük ve büyük abdestten birisinin taharet ve namazda vaki olmasına veya o gencin güzellik ve çirkinliği nisbetince kendisine bir hayır veya şer gelmesine delalet eder.

Rüyada güler yüzlü, orta boylu, itaatkar bir delikanlı, maksada ulaşmaya ve sevinmeye işaret eder.Bir rivayete göre; gönülden sevinilecek müjdedir. Fakat, bazılarına göre bu rüya, düşmanla tabir olunur. Eğer delikanlı çirkinse, mutlaka düşmandır. Bir kısım tabirciler de çirkin görünüşlü ve kaba saba kıyafetli delikanlıyı üzüntü ve kederle yorumlamışlardır.Rüyada bilinen bir delikanlıyı sevinç içinde görmek; hayır ve ni'mettir. Onda ayıp ve noksan bir hal görmek; bu yorumun zıddıdır. Şayet delikanlı meçhul biri ise, düşmanla veya müjdeyle tabir edilir.Ebu Said'ül Vaaz rüyada delikanlı görmeyi düşmanla yorumluyor. Delikanlı beyaz tenli ise; düşman gizlidir. Esmerse; düşman zegin, sarı ise; ihtiyardır. Bir delikanlının ardından giden düşmanına galip gelir.Tabirciler arasında yorumu ihtilaflı rüyalardan biri de, delikanlı olmaktır. Bazılarına göre rüyasında delikanlı olduğunu gören; sevinir ve feraha çıkar. Fakat, bir kısmı için, rüya sahibinin dininde ve dünyasında eksikliğe işaret eder. Bazen de rüyayı gören vefat eder yahut hırsları ve istekleri yüzünden yakın dostları kendisine düşman olur.Çocuklukla delikanlılık arasında bulunan ve sıbyan denilen çocukları görmek de delikanlı rüyası gibi tabir edilir. Bunlarda görülen güzel ve çirkin haller yorum sırasında dikkate alınmalıdır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog