Arama

Rüyada Demirci Görmek

Rüyada demirci görmek, ticarete atılmaya, iş kurmaya, patron olmaya, bol para kazanmaya, başarının garanti ve kalıcı olacağına, isabetli kararlara, hayırlı girişimlere, mutluluk, verim ve bereket getirecek adımlar atmaya işaret eder. Yaşam kalitesinin, imkânların ve maddi gücün artacağına, geçim derdinin kalmayacağına, zorlukların ve engellerin aşılacağına, keyfin, sağlığın ve ağız tadının yerine geleceğine alamet eder.

Rüyada Demirci Dükkânı Görmek

Hedeflerin gerçekleşmesi, çalışmaların karşılığının görülmesi, mevkiinin yükselmesi, işlerin yoluna girmesi, kurulu düzenin sağlanması, malın ve paranın çoğalması anlamına gelir. Meslek hayatındaki ilerlemenin hızlanacağına ve üstünlük elde edileceğine yorulur.

Rüyada Demirci Ustası Görmek

Ticaret ehli olmaya, işlerini geliştirmeye ve büyütmeye rivayet edilir. Küçük ve kısıtlı bütçeyle, ekonomik olarak büyümeye vesile olacak anlaşmalar ve yatırımlar yapmaya bu sayede zengin olmaya delalet eder.

Rüyada Demirci Olmak

Kariyer edinmeye, iyi noktalara gelmeye, hayallerini gerçekleştirmek ve gelecekte rahat etmek için hayırlı fırsatlar yakalamaya, maddi imkânların çoğalmasına, nasiplerin artmasına, rızkın daha çeşitli, bol ve zengin hale gelmesine alamet eder.

Rüyada Demir Görmek

Güç ve kudret sahibi olmaya, bu sayede daha fazla işten daha fazla menfaat edinmeye, yükselmeye, erişilmeyecek bir makama ve zenginliğe ulaşmaya, kötü halden kurtulmaya ve mutlak galibiyetlere ulaşmaya tabir edilir. Kendi alanında ve sektöründe lider koltuğuna oturmaya yorulur.

Rüyada Çelik Görmek

Özgüven sahibi olmaya, yönetime gelmeye, söz hakkına sahip olmaya, etrafının kalabalıklaşmasına, itibar görmeye, ayrıcalık kazanmaya ve her yerde saygı gören kişi haline gelmeye rivayet edilir.

Rüyada Teneke Görmek

Şer olarak tabir edilir. Uğursuz kimselerle karşılaşıp, onlara uyup, ortak hareket etmeye ve makbul olmayan işlerden o kimseler sayesinde menfaat edinmeye, bu nedenle güzel huylarını da terk etmiş olmaya delalet eder.

Bilinmeyen demirci büyük bir sultana, Bilinen demirci güçlü, becerikli, heybetli kimseye, Demirci Azrail Aleyhisselama, Demirciye uğramak bir sıkıntıya düşmeye, Demirci olduğunu görmek güce, mülk sahibi olmaya, Üstü başı kirli ve katran suratlı demirciniin dükkanına girip, onun yanına oturmak azabı gerektirecek işler yapmaya; Demirci ocağını sönük görmek üzüntü ve kedere, akkor halinde görmek rızka delalet eder.

Rüyada görülen demirci, kuvveti ve mahareti nisbetinde, heybetli bir kimsedir. Demirci Azrail (A.S.)'dır. Demir onun kuvveti ve şiddetidir. Nitekim ayeti kerimede «... bir de kendisinde hem çetin bir sertlik, hem insan için menfaatler, bulunan demiri indirdik» (El-Hadid suresi, ayet 25.) buyurulmuştur. Demirden eşya ve çanak gibi eşyalarla insanlar menfaatlanır.Demircinin sertliği, demirin elinde yumuşaması ve ondan balta, kılıç ve bıçak gibi murad ettiği şeyleri yapmasıdır. Demircinin demirden istediği şeyi alması, büyük bir mülke sahip olmasıdır. Bundan dolayı rüyada demirpi olduğunu ve demirin elinde mum gibi yumuşadığını ve ondan istediği aleti yaptığını gören kimse mülke ehilse yahut ecdadında mülke malik varsa mülke nail olur ve onun zayıf haline bakılmayıp rüyası ecdadının durumuna göre tabir edilir.Meçhul demirci büyük bir sultandır, yahut demirin ilacındaki tehlike ve kuvvetliliği nisbetinde bir maliktir. Demiri görmek, şer ve şiddetlere ve tasarruftan men olmaya, bazan da güç ve müşkül şeyi kolaylaştırmaya delalet eder.Bazan da demirci, nar ehlinin amelini işleyen kötü ve yaramaz kimseye delalet eder. Bir kimse rüyada «falan kimse demirciye götürüldü» veya «onun işi demirciye havale edildi» dense o kimse sıhhat ve afiyette ise, o kimseyi sultana veya sığındığı bir kimsenin huzuruna çıkmaya mecbur edecek bir tş işler.Eğer afiyette değilse, kendilerinde asla hayır olmayan bir kimse ile oturur.Eğer demirin duman ından yahut kıvılcımından ona bir şey dokunup gözüne veya elbisesine bir zarar gelirse o kimsenin hali müşkül olur. Rüyada demirci olduğunu gören kimse onunla beraber müşahede edeceği şahitlerin ve beraber gördüğü başka şeylerin teyid edeceği cihetle bu sebepten layık olacağı şeye nail olur. Demirci, aşçı, ekmekçi, bakırcı v.s. gibi geçimini ateşten alan kimselere de delalet eder.Bir kimse bir demircinin — özellikle elbiseleri ve yüzü siyah olursa— yanına girdiğini ve oturduğunu görse, o kimse hasta veya ölü ise cehennem ateşine girer yahut o kimse hapse atılır; çünkü araplar gardiyana demirci derler.

Rüyasında demirci olduğunu gören, halka din ve dünya işlerinde faydalı olur. Yaptığı iyiliklerle ve hayırlarla meşhur olur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog