Arama

Rüyada Dere Görmek

Rüyada dere görmek meşakkatli ve özverili çalışmanın ardından kişinin ideallerine ve hedeflerine ulaşarak istediği işi ya da kazancı elde etmesine işaret eder. Dere eğer temiz ise zenginlik, bol rızık, bol nimet ve bol kazanç anlamına gelir. Yeşillik üzerinden geçen ve geçtiği yerleri sulayan bir dere görmek evlenmemiş kimseler için hayırlı kısmetlere, evli kişiler için de hayırlı evlatlara işaret eder.

Derenin suyunun kuruması aile içinde yaşanacak bir tatsızlık nedeni ile aileden ayrılmaya delalet eder. Rüyada bir dereden geçen ve bazı kimseleri derenin karşı kıyısında bırakan kişinin ömrü tamam olmuş demektir. Rüyada dere görmek bazen de kadın ile tabir edilir. Bu kadının tüm günahları da sevapları da eşi tarafından sürekli olarak izleniyor demektir.

Rüyada Derede Yüzmek

Rüyada derede yüzdüğünü gören kişi dinine ve dini vecibelerine bağlı, Allah katında makbul bir kuldur.

Rüyada Akarsu Görmek

Rüyada akarsu görmek çok güzeldir sağlık ve uzun ömür anlamına gelir. Kişinin rüyada kendini bir akarsuyun kenarında görmesi ise hayatta her şeyin istediği gibi gideceğine delalet eder.

Rüyada Nehir Görmek

Rüyada nehir görmek çok değerli ve kıymeti bilinmesi gereken bir kişiye delalet eder.

Rüyada Dereye Girmek

Rüyada dereye girdiğini gören kişi en yüksek makamlara ulaşarak ulvi ve önemli bir kimse olacak demektir.

Rüyada Dereye Düşmek

Rüyada dereye düşen kişi kendi hayatıyla ilgili kararları kendisi veremez bir duruma gelecek demektir.

Rüyada Nehire Kapılmak

Rüyada nehir gibi su birikintisinin oluşturduğu akıntılara kapılmak kişinin başkaları tarafından yönetildiğine delalettir.

Rüyada Nehire Atlamak

Rüyada nehire atlamak güzel ve hayırlı şeylerin olacağına delalet eder. Rüya sahibinin hastalıklarından, borçlarından, sıkıntılarından içinde olduğu zor durumdan kurtulacağına ve esenliğe kavuşacağına işarettir.

İçinden az bir su akan ve çevresi güzel manzaralı dere kamuya ait bölgeden geçiyorsa ora insanları güzel hayata, özel mülkten geçiyorsa, bu kişinin hayat ve geçim güzelliğine, Evler arasından yahut yerleşim alanının içinden geçen dere, suyu berrak ve tattlı ise bolluk ve berekete, Bağ ve bostandan geçen dere (ark) kadının hamileliğine, bekarın evlenmesine, Dere bazen kişinin hanımına, onda görülen güzellik ve kusur eşte müşahade edilen hallere, Derenin suyunu kesmek ev halkından biriyle münasebeti kesmeye, Dereyi geçip arkada birilerini bırakmak kişinin vefatına, Bahçesindeki derenin yatağında görülen tahribat, suyunun kesilmesi yahut içine taş ve toprak doldurulması kadının bir başkasıyla ilişkisine, Dereden su içmek yahut almak güzel hayata, Su yolunun yahut derenin taşması evlada, buradan bal, süt vs. akması feyiz ve berekete; kan ve irin akması iyiliği yanında kötü huyları da olan zevceye, Suyun geçmesi için ark ve yatak açmak halka iyilik yapmaya, kapatmak yahut içini doldurmak umuma zarar verecek bir iş yapmaya delalet eder. Dere'nin tamamlayıcı tabiri için Bakınız; Vadi. ( ayrıca Bakınız; Akarsu, Nehir.)

Kirmani demiştir ki: Suyu az bir dere veya dere yatağı görmek, eğer dere umuma ait ise, bütün halk için temiz ve iyi bir hayattır. Şayet rüya sahibinin veya başka birininse, yukarıdaki yorum bu şahıslar için geçerli olup kazançlı bir hayatı ifade eder.Evler arasından suyu tatlı bir derenin akması; orada yaşayanların geçim kolaylığına ve berekete işaret eder. Derenin suyu tuzlu ise, ahalinin zararına ve kötü şöhretlerine delalettir.Bazı tabirciler küçük dere ve su yolunu zevce ile yorumlamışlardır. Onda görülen iyi ve kötü her hal buna göre tabir edilir. Akan bir dereyi veya su yolunu kesen; karısı veya cariyesiyle olan münasebetine son verir. Bir dereyi veya su yolunu arkasında bırakan vefat eder. Karısı geriye kalır. Dereden veya su yolundan su almak hayırdır. Bostanında yahut bahçesinde dere olduğunu gören bekarsa evlenir, evliyse karısı hamile kalır.Bahçesinden geçen derenin taşla toprakla dolduğunu, suyunun kesildiğini veya dere yatağının bozulduğunu görenin karısı başka biriyle münasebette bulunur. Bir dereden tatlı su içen, hayattan tat alır. İçtiği su, acı ise; hastalanır. Derenin yahut su yolunun suyu, önüne set çekildiği için dolup taşarsa, rüya sahibinin bir evladı olur. Dereden veya su yolundan süt, bal ve emsali bir şeyin akması; bereket, hayır ve ni'mettir. Kan, irin vb. fena şeylerin akması sıkıntı ve üzüntüdür.Bir rivayete göre iyi ve kötü zevceye delalet eder.Abdulgani'en Nablusi diyor ki: Çay, dere veya su mecrası, nehir gibi tabir edilir. Fakat, bunda hayır, bereket, menfaat, keder, zarar ve hasar nehir rüyasına nispeten daha hafiftir. Nehir; sultan, çay; emir, dere; vali, hakim, müdür, reis ve memurdur. Yorumcu bu sembolleri dikkate almlıdır.Rüyasında bir su mecrası açtığını veya kazdığını gören, halka iyilik eder. Mecrayı kapamak ve doldurmak ise, bunun aksidir.Ağaçlı, çayırlı, bol sulu bir dere ni'met ve devlettir.Çıplak, kayalık ve kuru bir dereye girmek geçim darlığına ve müşkülata uğramaktır. Böyle bir dereden çıkmak ise her bakımdan hayır ve selamettir. Güzel, ekili bir dereye sahip olan yüksek makamlara kavuşur. Şayet ehilse başbakanlık seviyesine kadar çıkar. Tüccarsa ticareti artar. Fakirse zengin olur. Fakat maliki olduğu böyle bir dereyi satan elindeki malı kaybeder.Cafer-i Sadık (R.A.) rüyada dere görmeyi şunlarla tabir ediyor: Hac, melik, haşmet, mal, ni'met, ticaret, başkanlık, zafer ve ilim.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog