Arama

Rüyada Doğum Yapmak Görmek

» İmam Cafer Sadık (a.s): Erkek çocuk dünyaya getirdiğinive o çocuğuyla konuştuğunu gören kadın için bu rüya, ölüme işarettir. (Aynırüyada) bir kız çocuğu dünyaya getirdiğinizi görürseniz, zürriyetinizden, evhalkına önderlik edecek bir çocuğun dünyaya geleceğine işarettir.» İbn-i Sîrîn: (Kadınlar için) doğum yaptığınızı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdiğinizigörmek; hayır göreceğinize, ailenizden ve akrabalarınızdan memnun olacağınıza…(Kadınlar için) doğum yaptığınızıve bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğinizi görmek; üzüntü ve sıkıntıyaşayacağınıza…(Erkekler için) eşinizinerkek çocuğu dünyaya getirdiğini görmek; uzun süreli bir zahmetin ardındanmenfaat elde edeceğinize…(Erkekler için) eşinizin birkız çocuğu dünyaya getirdiğini görmek; bu menfaatin daha fazla olacağınaişarettir.» Kirmanî: (Erkekler için) bir kız çocuğu dünyaya getirdiğinizigörmek; bir takım sıkıntılar yaşayacağınıza, üzüleceğinize ve fakirleşeceğinize…(Erkekler için) bir erkek çocuğudünyaya getirdiğinizi görmek; güzel bir iş yapacağınıza ve bu işten dolayıadınızın iyilikle anılacağına işarettir.» ÇağdaşUlema: Birinin doğum yaptığını görmek; hedefinize ulaşacağınıza…Doğum yaptığınızı görmek;bebeği gördüğünüz takdirde menfaat elde edeceğinize ve çoğu sıkıntılarınızdankurtulacağınıza…Sancılı ve zor bir doğum yaptığınızı görmek; hastalanacağınıza…Kolay doğum yaptığınızıgörmek; mutluluğa…Zor bir doğum görmek;kaybettiğinizi düşündüğünüz bir şeyi tekrar elde edeceğinize…Tanımadığınız birinin doğumunakatıldığınızı ve kolay doğum yaptığını görmek; bir tanıdığınızın başarıyaulaşacağına ve bundan faydalanacağınıza…Tanımadığınız birinin doğumunakatıldığınızı ve zor bir doğum geçirdiğini görmek; başarısızlığa…Doğum sancısı görmek; endişe,dert ve sıkıntıya…Erkek çocuk doğurmak;ticarî hayatınızda başarılı olacağınıza…Kız çocuğu doğurmak; acıbir tecrübe yaşayacağınıza…Kötü geçen bir doğumdabulunmak; üzüntü ve felakete…Bir doğumda bebeğin öldüğünügörmek; çaresizlik veya perişanlığa işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog