Arama

Rüyada Dolu Görmek

Rüyada dolu görmek, devlet eli ile gelecek zahmete işaret eder. Rüya sahibinin devlet kapısındaki işi nedeni ile çok uğraştırılması, oradan oraya koşuşturulması fakat tüm bu çileye, zahmete ve emeğe rağmen işinin olumlu sonuçlanmaması anlamına gelir. Rüya sahibinin, bu koşuşturma ve uğraş sırasında harcadığı emeği de parası da boşa gidecek ayrıca işinin kendi aleyhine sonuçlanması nedeni ile elindekini, avucundakini de kaybedecek yani devlete kaptıracaktır diye tabir edilir.

Rüyada Dolu Yağışı Görmek

İşlerin ters gitmesine, beklentilerin gerçekleşmemesine ve rüya sahibinin maddi anlamda zarar etmesine işaret eder. Bu durum rüya sahibinin çok üzülmesine, uzun süre kendini ve işlerini toparlayamamasına delalet eder.

Rüyada Üzerine Dolu Yağdığını Görmek

Rüyasında üzerine dolu yağdığını gören kişi için zor günler kapıda bekliyordur. Rüya sahibinin önünde kıtlık ve yoklukla geçecek bir dönem var demektir. Kişi, elinde var olanı tüketmek ya da kaptırmak sureti ile darlığa düşecek ve çok sıkıntılı zamanlar geçirecek demektir.

Rüyada Aniden Kar Yağması

Rüyada hiç beklenmedik yani hazırlıksız bir anda kar yağması rüya sahibi için bazı zorluklar yaşamasına fakat bu durum içinden çıkılmaz bir hal almadan ya da şartları ağırlaşmadan kişinin üstesinden gelmeyi başaracağına işaret eder.

Rüyada Kışın Kar Yağması

Rüyada kışın kar yağması yani başka bir deyişle zamanında kar yağması çok hayırlıdır. Rüya sahibinin işlerinin açılmasına, bol kazanç ve rızık elde ederek hayatının yoluna girmesine ve mutlu olmasına delalet eder.

Rüyada Yağmur Yağması

Her türlü canlının hayat bulmasına, ağaçların meyve, tarlaların sebze ile dolmasına, işlerin açılmasına, karın artmasına, zararın azalarak yok olmasına tabir edilir. Gerçek anlamına kısmen benzer çünkü rüyada yağmur yağması rahmet anlamına gelir.

Az yağan dolu ucuzluğa, bir yere zarar vermeyen dolu Allahu Teala'nın rahmet ve yardımına, Ekili şeylere zarar veren dolu azaba, belaya, düşmanlığa, kıtlık ve hastalığa delalet eder.

Rüyanızda dolu yağdığını görmeniz; sizin azaba, darlığa maruz kalacağınıza ve muhtaç duruma düşeceğinize, kişinin rüyasında zamanında ve az olarak dolu yağdığı görmesi; orada ucuzluk olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir yerde dolu yağdığını ve zarar vermediğini görmesi; Allah'ın inayetine, zarar verdiğini görmek ise; o yer halkına Allah'ın azabının ineceğine yorumlanır.

Gökten dolu yağdığını görmek, padişahın insanlara azab etmesi, mallarını telef etmesi, şiddetli dövmesi, bazı kimselerin canlarını acıtması ile tabir edilir. Zamansız dolu veya kar yağdığını gören kimse, cüz'i bir hastalığa yakalanır ve bunu çabuk atlatır. Dolunun, üzerine yağdığını gören kimsenin bir kısım malı elinden gider. Zamanında yağan dolu, üzüntü ve kederlerin gitmesine, düşmanın ve hainlik yapmak isteyenlerin kahrolmasma delalet eder. Çünkü dolu yılan, akrep ve muzır haşeratm gezip dolaştığı yerleri soğutur.Eğer yağan dolu çok olur, bir çok yer ve yolları bozar, yolculan yollarında alıkoyarsa geçimin darlığına, halinin durgunluğuna ve yolculuğun imkansızlığına delalet eder. Bazan dolu geldiği cihetten garip ticaret erbabının gelmesine delalet eder ki, bu da şerre delildir. Dolunun yağdığını fakat insanlara zarar vermediğini, bahusus insanlann onu bir araya toplayıp kaplarını doldurmaları ve ondan yemeleri şeklinde ise bu rüya mahza hayır ve rızıktır.İfsad etmediği halde bir yere yağan dolu, Allah tarafmdan rahmettir. Yağdığı yeri ifsad ederse o yere Allah'ın azabı iner. Dolunun nebat üzerine yağması fakat hiç birini bozmayıp kimseyi de mutazarrır etmemesi o yere inecek bolluk ve ucuzluğa alamettir. Bazan da bu rüya, zararsız çekirgeye delalet eder.Eğer dolunun ekin ve ziraata ve insanlara zararı olursa, yahut ev ve mahallelere yağarsa, o dolunun zararı insanlara döner ve halkın güçlüklerle karşılaşmaları ve kimin öldürdüğü bilinmeyen bir maktulün diyetinin o insanlar üzerine ödetilmesi veya delilik, çiçek hastalığı ve çıban gibi o insanlar üzerine musallat olan bu hastalıklardan tez zamanda kurtulrnalarıdır.Rüyada doluyu toplayıp elek, kalbur, elbise veya içine su konulmayan kablara koyduğunu gören, zengin ise malı ve kazancı elinden çıkar, malı noksanlaşır, eğer o kimsenin ticaret için denizde mal ve sermayesi varsa o mal ve sermayeden korkulur. Rüya sahibi fakir ise muhtaç olduğu, giydiği ve istifade ettiği şeyler o kimsenin yanında kalmaz ve geleceği için de bir şşy biriktiremez.

Kirmani demiştir ki: Dolu görmek; sıkıntı, azap ve ihtiyaç ile tabir olunur. Mevsiminde az miktarda dolu yağması, o yerde ucuzluğa işarettir. Bir bölgeye dolu yağdığı halde zarar vermezse; Allah-ü Teala'nın inayetine, aksi ise; o mekana azap ineceğine delalet eder.Cafer-i Sadık, dolu yağmasını beş türlü tabir eder. Bunlar: Bela, husumet yani düşmanlık, düşman askeri, kıtlık ve marazdır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog