Arama

Rüyada Dua Görmek

Rüyada dua görmek, çok makbul ve hayırlı olduğu şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişinin hedeflerini gerçekleştireceğine, başarılarını arttıracağına, terfi edeceğine, kendisine bolluk, bereket, kazanç ve uğur getirecek işlere gireceğine rivayet edilir. Rüya sahibinin şansının ve kısmetinin açılacağına, elinin bollaşacağına, geçim derdinin biteceğine ve bu sayede kişinin rahatlık içinde bir hayat yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Dua Okumak

Rüyayı gören kişinin tövbelerinin kabul olacağına, işlerinin ve hayatının yoluna gireceğine, kazancının çoğalacağına, dileklerinin ve hayallerinin gerçekleşeceğine, sıkıntılarının, sorunlarının ve dertlerinin biteceğine alamet eder.

Rüyada Dua Eden Birini Görmek

Rüyayı gören kişinin hayatının olumlu yönde değişeceğine, problemlerinin çözüleceğine, eline geçecek güzel fırsatlar sayesinde ihtiyaçlarını çok daha kolay şekilde karşılamaya başlayacağına ve yeni kazanç kapılarına kavuşacağına delalet eder.

Rüyada Dua Dinlemek

Rüyayı gören kişinin kurtuluşu olarak kabul edilir ve rüya sahibinin mutlu, başarılı ve huzurlu olması için ihtiyacı olan şifaya kavuşacağı şeklinde yorumlanır. Kazalardan, belalardan ve kötülüklerden korunmaya ve güvende olmaya tabir edilir.

Rüyada Dua Yazmak

Rüyayı gören kişinin okul hayatından başlayarak meslek ve özel hayatında da çok başarılı olacağına işaret eder. Rüya sahibinin okur yazar kimse olacağına, yüksek diploma alacağına ve iyi bir tahsil yapacağına alamet eder.

Rüyada Dua Yazılı Kâğıt Görmek

Rüyayı gören kişinin korkularından, kuruntularından ve içini kemiren, kafasını meşgul eden soru işaretlerinden kurtulacağına, daha isabetli kararlar alacağına, daha mantıklı ve akıllı işler yapacağına bu sayede de huzuru bulacağına rivayet edilir.

Rüyada Dua Eden Kadın Görmek

Rüyayı gören kişiyi koruyan, kollayan, onun için iyi dileklerde bulunan ve asla onu başkalarına karşı ezdirmeyen bir kadının varlığı üzerinden açıklanır ve bu kadının rüya sahibini çok sevdiği anlamına gelir.

Dua eden ve kendisine dua edilen kimse hayır ve berekete, namaz sonu dua etmek hayırlı şeylerin gerçekleşmesine, Kendi nefsini kınayarak kötü dua etmek nimete şükretmeye, başkasına beddua etmek onu kahretmeye, haksız yere birine beddua etmek ona zulmetmmeye, Dua etmek istediği halde bunu yapamamak hayır ve iyiliklerin gecikmesine, Uyurken dua ettiğini görmek önemli bir işi ihmal etmeye yahut uyanıkken yapılacak duanın kabul olmasına, Bilinen bir duayı okumak, özel bir maksadın husulüne, bir metne bakarak dua etmek dinde öncü konumundaki salih kişilere uymaya, Duanın yarıda kalması üzerinde durduğu işi bitirememeye, Dua sağlam bir imana, ibadetleri bilinçi olarak ve maksada uygun bir tarzda, şekil ve özüne uyarak eda etmeye, Topluca yapılan dua genel olarak gelecek rahmet ve esenliğe, Bilinmeyen birinin bir yerde dua ettiğini görmek, insanlar için hayır murad eden bir kimseye, alim ve takva bir zata yahut himmeti üstün evliyaya delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında kendisini duâ ettiğini görmesi; o kimsenin sonunun hayır olacağına, kişinin rüyasında bir başkası için duâ ettiğini görmesi; o kimsenin dünya ve âhiret hayırlarına mazhar olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bütün insanlar için duâ ettiğini görmesi; o kimsenin halkın iyiliğini istediğine işaret şeklinde tabir edilir. Kişinin rüyasında karanlıkta duâ ettiğini görmesi; o kimsenin gam ve kederden kurtulacağına, kişinin rüyasında yapılan herhangi bir duaya "Amin" dediğini görmesi; o kimsenin dualarının kabul olduğuna, arzu ve isteklerinin yerine geleceğine ve Allah'ın affına layık görüldüğüne delalet eder Bir kimsenin rüyasında duâ ederken duasını yarıda kestiğini görmesi; o kimsenin başladığı bir işini yarıda bırakacağına yorumlanır.

Rüyada edilen dua, uyanıklıktaki ibadet yahut rüya sahibinin kılacağı namazdır. Rüyada dua, maksada kavuşmaya ve çocuğa delalet eder. Eğer dua şiddetli istekle ve bağırarak olursa, musibetlere veyahut fitnelere; eğer dua yüksek sesle olursa yağmurun azlığına delalet eder.Dua, tabirde namaza delalet ettiğinde, eğer dua maruf ve meşhur olursa faiz, eğer dua zikrullahtan başka bir şey olursa, o kimsede riya olduğuna delalet eder. Eğer bir kavmi dua için toplanmışlar görse çocukların toplanmasına ve nimetlerde büyüme ve berekete izzet ve yüksekliğe, azgınlık ve şekavetin gitmesine delalet eder. Eğer rüyada kendisinin duadan kaçındığını görse o kimse mahrum ve ümitsiz olur. Nitekim kendisinin ümitsiz ve mahrum olduğunu gören duadan kaçınır.Allah Teala'ya (C.C.) dua ettiğini veya kendisi için dua edildiğini gören kimse hayra erişir ve kendisine gıpta edilir. Rüyada dua etmek ihtiyaçların karşılanmasına ve isteklerin meydana gelmesine delalet eder, demişlerdir. Karanlıkta Allah'a (C.C.) dua ettiğini gören kimse üzüntü ve kederden kurtulur. Bir kimseye rüyada dua ettiğini görmek, o adamdan korktuğundan dolayı ona boyun eğmeye delalet

Rüyasında kendi nefsi için Allah-ü Teala Hazretlerinden rahmet niyaz eden kimsenin sonu hayırlı olur. İhtiyacı yerine gelir. Salih bir kişiye dua etmek; dünya ve ahiret için hayırlıdır. Müfsid, yani nifak sokan, ibadeti bozmak isteyen birine dua etmek; onun zulmüne ve fesadına yardımcı olmaya delalet eder. Bütün halk için dua etmek; onların salahını yani kurtuluşunu istemeye işarettir. Ayrıca kendi nefsine dua etmek; evlat sahibi olmaya da delalet eder.İbn-i Kesir demiştir ki: Dua eden, kendisine dua edildiğini gören; hayır ve berekete nail olur. Namazı takiben dua etmek; hayra, bir insana beddua etmek ise; onu kelamıyla kahretmeye işarettir. Kendi nefsine beddua etmek; ilahi nimetlere şükre, dua etmek istediği halde buna muktedir olamamak; muvaffakiyetsizliğe delalettir. Uyurken dua etmek; mühim bir işi ihmal etmektir.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Bildiği bir duayı okuyan; farz namazını eda eder. Allah-ü Teala Hazretleri'nin isminin bulunmadığı bir duayı okuyan; namazı gösteriş için kılar. Rabb'ine karanlıkta dua eyleyen, keder ve sıkıtıdan kurtulur. Güzel dua, zafer ve yardımı ifade eder.Büyük tabircilerden Seyyid Ahmed Cabir diyor ki: Rüyasında dua okuduğunu veya bir meclis duasında amin dediğini görenin, duası kabul olur. Maksadının husulüne, dünya ve ahirette saadete, ilahi rahmete, affa mazhar olur. Sevap kazanır.Rüyasında bildiği dualardan birini okuduğunu veya okunduğunu gören; hayır ve menfaate ulaşır. Ni'met, devlet, kıymet ve şeref sahibi olur. Bir cemaatin huzurunda dua okuyan veya okunan duaya iştirak eden; ailesiyle ve komşularıyla beraber ni'mete vasıl olur. Gece yatsı namazından sonra dua okuyanın duası Cenab-ı Allah tarafından kabul edilir. O duayı hangi maksatla okumuşsa arzusuna nail olur. Dünya ve ahirette saadete erer. Bahtı açık olur. Duayı gece yarısından sonra ve sabaha karşı okumak; duanın sür'atle yerine gelmesine delalettir. Herhalde dua okumak hayra işarettir.İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada dua etmek; uyanık iken edeceği duanın kabulüne işarettir. Dua rüyası aynen çıkar. Gündüz dua ettiğini görmek; akşam üzeri ve gecenin başlarında yapılan dua rüyasından daha çabuk çıkar. Sabaha karşı görülen dua rüyası, bir hafta içinde aynen vaki olur.Bazı tabircilere göre, dua rüyası dinde kurtuluş ve takvaya, kuvvetli iman ve itikada işarettir. Dua rüyası şahsa mahsus olduğu zaman rüyayı gören içindir. Rüya sahibinin cemaatle dua ettiklerini görmesi, halkla beraber hayra ve saadete nail olmaya delalet eder.Rüyada duasını yarıda kestiğini veya tamamlayama-dığını gören; teşebbüs ettiği işi nihayete erdiremez yahut bir işin hasıl olması için Cenab-ı Kibriya'ya duaya yönelmek istediği halde, buna muvaffak olamaz.Bir kavmi veya cemaati duaya davet ettiğini ve şevklendirdiğini görmek; müslüman bir kavmin yahut cemaatin din yoluyla ıslahına ve itikatli olmalarına hizmet etmektir. (Ayrıca Bkz. İbadet)

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog