Arama

Rüyada Ebe Görmek

Rüyada ebe görmek, hayırlı bir kişi ile karşılaşmaya ve ondan hayır görmeye işaret eder. Eli bol, akıllı, eğitimli, görgülü ve asil bir kişinin varlığına yorulur. Topluma faydalı işler yapmakla bilinen, herkes tarafından saygı gören ve sevilen bir kimse üzerinden açıklanır. Bu kişinin insanlığa faydası olacağı işler için tüm imkânlarını seferber edecek kadar geniş gönüllü kimse olduğu ve yüce gönüllü olduğu yorumu yapılır.

Rüyada Ebe Olmak

Rüyada ebe olmak, rüyayı gören kişinin hayatının kolaylaşacağı ve sıkıntısının biteceği anlamına gelir. Bir kişiden gelecek hayır sayesinde maddi yükümlülüklerin hafifleyeceği ve borçların ödeneceği şeklinde ifade edilir.

Rüyada Ebelik Yapmak

Rüyada ebelik yapmak, huzurlu bir yaşama kavuşmaya yorulur. Rüyayı gören kişinin sağlam ve iyi bir düzen kurmayı başaracağına, işlerini yoluna koyacağına ve çevresinin de güzel ve hayırlı kişilerle dolacağına alamet eder.

Rüyada Hemşire Görmek

Rüyada hemşire görmek, rüya sahibinin zor durumda olan bir yakınının başını dertten kurtarmak için ona karşı büyük bir fedakârlık yapıp, insanlık örneği göstereceğine ve onun için malından ve parasından harcayacağına delalet eder. İyi mizaçlı ve iyi kalpli bir kişi olmaya yorulur.

Rüyada Hastabakıcı Görmek

Rüyada hastabakıcı görmek, rüyayı gören kişinin en zor anında desteğini kendisinden esirgemeyecek, ona kol kanat gerecek, açığını ve eksiğini kapatacak, ayıbını örtecek ve düştüğünde kendisine el uzatıp ayağa kalkmasını sağlayacak birine tabir edilir.

Rüyada Hasta Görmek

Rüyada hasta görmek, hayırlara delalet eder ve tam tersi şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin huzurunun yerinde olacağına, işlerinde berekete kavuşacağına, parasının ve malının çoğalacağına, borcunun kalmayacağına ve ağız tadının yerinde kalacağına delalet eder. Kötü günlerin geride kalacağına, kişinin sevdikleri ile bol muhabbette olacağına yorulur.

İyiliksever, cömert ve yiğit bir kimseye, Evine ebe gelmek hayırsever birinden iyilik görmeye, Ebe çağırmak cömert ve yiliksever birinden yardım istemeye, çağrılan ebe eve gelirse bu amacın gerçekleşmesine, Ebe ile dost olmak büyük bir zatla yakınlık kurrmaya, ebeyle bozuşmak önemli bir kimseyle aralarının açılmasına, Güleryüzlü ve sempatik ebe salih ve cömert bir kemseden yardım ve ihsana, Ebe bazen kentlerin ve kalelerin fethine, kale ve kent içinde olup bitenlerden haber veren iyilik sahibi asil birkimseye delalet eder.

Rüyada ebe görmek hayırdır, Evine bir ebenin geldiğini görmek, hayır sahibi bir kişiden menfaat göreceğine, bir ebeyi evine çağırdığını görmek, bir kişiden yardım isteyeceğine çağırdığı ebenin geldiğini görmek, isteğinin olacağına işarettir. Güzel bir ebe görmek, rüya sahibinin bir kızı olacağına yaşlı ve çirkin bir ebe görmek de rüya sahibinin çok zeki evlatlara sahip oiacağına işarettir.

Rüyada ebe görülmesi genel olarak hayırlı bir evlâd sahibi olunacağı ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evine bir genç ve güzel bir ebenin geldiğini görmesi; o kimsenin hayır sahibi bir kişiden menfaat göreceğine işaret eder. Rüyanızda evinize bir ebe çağırdığınızı görmeniz; sizin bir kişiden yardım talebinde bulunacağınıza, rüyanızda evinize çağırdığınız ebenin geldiğini görmeniz; istek ve arzunuzun olacağına, rüyanızda bir ebe ile samimiyet ve dostluk kurduğunuzu görmeniz; büyük bir devlet adamından yardım göreceğinize delalet eder. Bir kişinin rüyasında bir ebe ile bozuştuğunu görmesi; bir büyük insanın düşmanlığını kazanacağına, kişinin rüyasında herhangi bir ebeyi güler yüzlü görmesi; o kimsenin ona karşı bir iyilikte bulunacağına yorumlanır.

Rüya aleminde ebe ve onun gibi doğum yaptırtan birini görmek hayırlıdır. Genç ebe, orta yaşlı ebeden daha iyidir. İhtiyar ve çirkin ebe görmek hayır değildir.Bazıları demişlerdir ki: Ebe ve onun gibi doğum yaptırtan biri, hamile kadını ıstırabından kurtardığı için hayırsever, cömert, sözüne sadık ve kahraman bir zat ile tabir olunur. Hanesine bir ebenin geldiğini gören; yardımsever bir adamdan hayır ve menfaat görür. Bir ebeyi çağıran; sözünün eri, yiğit bir şahıstan yardım talebinde bulunur. Çağırdığı ebenin geldiğini görmek; yardım talebinin kabul edileceğine delalet eder. Bir ebe ile dost olmak; büyük bir zata yakın ve ahbap olup ondan iyilik görmeğe işaret eder. Ebe ile bozuşmak ise, böyle bir zatın nefret ve düşmanlığına uğramaya delalet eder. Ebeyi güler yüzlü görmek; büyük ve iyiliksever bir kişinin lutuf ve ihsanına nail olmaktadır. Fakat, ebeyi çatık kaşlı ve dargın görmek ise, o zatın kendisine güler yüz göstermeyeceğine işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog