Arama

Rüyada Ekmek Görmek

Rüyada ekmek görmek yaşayacağınız güzel günlerin habercisidir. Zenginlik ve renkli bir yaşantının göstergesidir. Eğer fırından yeni çıkmış taze ve dumanı üzerinde bir ekmek görmüş iseniz, maddi sıkıntıdan kurtulup rahat bir yaşama ereceğinize delalet etmektedir. Rüyada somun yani beyaz ekmek görmek rahatlığa ve güzel bir yaşantının geleceğine haber verirken, sarı ekmek yani buğday ekmeği görmek ise darlığa ve sıkıntının işaretidir. Yufka olarak tabir ettiğimiz ekmeği görmek ise uzun bir hayat sürüleceğinin göstergesidir. Aynı zamanda rüyada ekmek görmek genel itibarı ile birikim yapmaya ve elindeki malların fazlalaşmasına yorumlanmaktadır. İslamiyet’e göre ekmek yeniden doğuş ve bereketin temsilcisidir. Bu sebeple ekmek rüyalarda olumlu olarak yorumlanmaktadır.

Ekmeğin görülüş biçimine göre rüya tabirleri

Rüyada ekmek görmek

Rüyada ekmek görülme biçimine göre farklı yorumlara gelebilmektedir. Taze sıcak ve yumuşak ekmek görmek, dünyada helal mal yemeye ve helal kazanca delalet etmektedir. Küflenmiş ve kokuşmuş ekmek görmek, mağdur bir biçimde hayatını idame ettirmeye ve yalnız bir biçimde ölmeye yorumlanmaktadır. Yumuşak açılmış yufka ekmeği ve sıcak pide ekmeği bol kazanca ve başarılı işlere yorulur. Buğday zenneleri içerisinde ekmek görmek ise dünya üzerinde uzun yıllar sağlıklı ve mutlu bir yaşantının gerçekleşeceğine ve sıkıntıların çok az yaşanacağına delalet etmektedir.

Rüyada ekmek yemek görmek

Rüyada ekmek yemek görmek ferah bir yaşamın başlangıcı anlamına gelir. Bolluk içinde yaşamanız ve zengin bi yaşam sürmenize işarettir.  Bütün sıkıntılarınızdan kurtulacağınız manasına gelir.

Rüyada ekmek görmek nedir

Ekmeğin rızka, rahata, berekete, bolluğa çağrışım yaptığı bilinmektedir. Bu sebeple rüyada görülmüş olan ekmek eğer hoş ve taze ise hayatta güzel şeylerin olacağı ve helal bir para ile hayatın kazanılacağı manası ortaya çıkmaktadır. Rüyasında kokuşmuş veya çöplükte ekmek gören kişi haram para kazanmış ve hayatını haramdan yana seçmiştir. Bu sebeple olumsuzlukların sürekli başında olacağı manası ortaya çıkmaktadır. Rüyada fazlaca ekmek görmek ve bunları çevresindeki insanlar ile paylaşmak, ömrünün artmasına ve kaliteli bir yaşam sürülmesine delalet etmektedir.

Rüyada ekmek görmek neye işarettir

Rüyada ekmek gören kişi için rüya yorumu sıkıntıdan rahatlığa, azlıktan bolluğa, kederden sevince geçen bir aşamanın habercisidir. Eğer kişinin maddi durumu orta ve alt seviyede ise helal para kazanıyor ise bu onun için yükselişin habercisidir. Rüyada fırından yeni çıkmış bir ekmeği görmek ve ondan bir parça yemek bolluk ve bereketin yakın olduğu manasına gelmektedir. Kişi ekmeği kendisi pişirirken görüyor ise sürekli birilerinden menfaat beklediği manasına gelmektedir. Bu yolla kazanç elde etmek ve kötü düşünceleri bünyesinde barındırmak ve saflıktan uzak olmak manası ortaya çıkmaktadır.

Rüyada ekmek aldığını görmek

Kişinin rüyada ekmek aldığını görmesi bol kazancın ve helal paranın göstergesidir. Eğer aldığı ekmek sıcak ve taze ise iş hayatında çok büyük başarılar elde edeceği ve maddi durumunun yükseleceği manasına gelmektedir. Eğer kişi rüyasında çok ekmek görmüş ise uzun ve sağlıklı bir ömür onu bekliyor demektir.

Rüyada fırından ekmek aldığını görmek

Ekmeğin yapıldığı fırın ve tandır gibi elde olunan malların korunması ve bütün halinde muhafaza edilmesi manasına gelmektedir. Tandır veya fırın para saklanan bir kasa olarak yorumlanmaktadır. Bu sebeple oradan çıkartılarak verilmiş olan ekmek kısmet ve rızık olarak görülmektedir. Maddi yükselişin yanında manevi bir güzelliğinde de ortaya çıkacağına delalet etmektedir. Ayrıca fırından toplu bir biçimde alınan ekmek de uzun soluklu saadet dolu bir yaşantının habercisidir. Fırından yanmış ekmeğin çıkması ise olumsuz bir duruma işaret etmektedir. Yanmış ekmek görme yakınlarından birinin sana ihanet edeceğini ve teyakkuzda olunması gerektiğini belirtir.

Rüyada ekmek arası peynir görmek

Ekmek ile peynirin bir arada güzel bir biçimde görülmüş olması malının artmasına, bereketlenmesine ve güzel bir geleceğin yaklaşmasına delalet etmektedir. Beka bir kişinin peynir ve ekmek görmesi mutlu bir evlilik yapmasına, çocuğu olmayan birinin ekmek ve peyniri görmesi çocuğunun olmasına, darda olan birinin görmesi ise sıkıntılarının biteceği manasına gelmektedir. Rüyada tadı kötü kokmuş ve çürümüş ekmek ve peynir görmek ise kötü duygulara işaret eder.

Rüyada ekmek yapmak

Rüyada ekmek yapmak ve pişirmek helal kazanca ve güzel yaşantıya delalet eder. Eğer yapılan ekmek beyaz ise maddi kazancın artması ve sürekli yukarıya doğru bir yükselmeden bahsedilecektir. Bu ekmeği etrafınızdaki kişiler ile paylaşıyorsanız. İnsanlar ile iyi geçindiğiniz ve başarılı bir amir olacağınız mamasına gelmektedir. Eğer pişirdiğiniz ekmek siyah ise kötülüğe işarettir. Yapacağınız bir işten zarar göreceğiniz veya harama bulaşmış olacağınıza haber vermektedir.

Rüyada ekmek kırıntısı görmek

Rüyada ekmek kırıntılarının görülmesi ufak çaplı sorunlara işaret eder. Ama bu sorunlar çok büyük sorunlar değildir. Bu kırıntılar eğer temizleniyor ise bir süre zahmet çektikten sonra çok güzel bir yaşantıya kavuşulacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada ekmek vermek

Rüyada birine ekmek vermek fedakarlığa işarettir. Ekmeği parçalayarak vermek küçük fedakarlığa yorumlanırken, tüm halinde vermek ise büyük ve hayati bir fedakarlığa delalet eder. İslami inanca göre ekmek dinin direklerinden biridir. Çok büyük bir öneme sahiptir. Hatta ekmek ile ilgili birçok hadis vardır. Ekmeğin İslami inanca göre ilim ile bağdaştırılması, rüyada ekmek verilmesini ilmin paylaştırılması ve birinin gelişimine katkıda bulunulması manasına gelmektedir.

Rüyada ekmek kızartmak

Rüyada ekmek kızartma bir insana faydalı olmak, onu mutlu etmek ve hayır dualarını almak olarak yorumlanmaktadır. Ekmek ilme, rızka, berekete işaret ettiği için ekmek kızartmak bolluktan faydalanmış olmak manasına da gelmektedir.

Rüyada ekmek kesmek

Ekmek genel itibarı ile hayırdır. Rüyada görülen ekmek bir isteği kısa sürede gerçekleşeceği ve muradın olacağı manasını ortaya çıkarmaktadır. Rüyada ekmek kesmek ise çok zor bir durumun ortadan kalkacağı ve rahata erişileceğini müjdelemektedir. Bekar birinin taze bir ekmeği kesip paylaşması ise mutlu bir birlikteliğe atılacak olan adım olarak görülmektedir.

Rüyada ekmek atmak

Rüyada birine ekmek attığınızı görüyorsanız yaptığınız bir yardımın karşılığını bulduğu ve o kişinin size dua ettiği manası ortaya çıkmaktadır. Ya da yakınlarınızdan birine vermiş olduğunuz sadaka o kişinin çok işine yaramış ve onu çok mutlu etmiştir.

Rüyada ekmek bölmek

Rüyada ekmek böldüğünü gören kişi gerçek hayatında adaletten şaşmayan ve her zaman doru yolda olan bir kişi olduğu manasını ortaya çıkarmaktadır. Ekmeği aile fertlerinden biri için bölmüş olan kişi akraba evliliğini yaşayacağına yorumlanmaktadır. Eğer bayt ve küflenmiş bir ekmek bölüştürülüyor ise kötü işler ve kötü olayların yaşanacağına ve bağların kopacağına işaret edilmektedir.

Rüyada Taze Ekmek Görmek

Hayırlı kazanç elde ederek helal lokma yiyen rüya sahibinin her muradının gerçek olacağına, dert yüzü görmeyeceği gibi, hayatı ile ilgili büyük sorunlarla da karşılaşmayacağına, berekete, bolluk içinde, zengin bir hayat sürüleceğine tabir eder. Fakir kimseler için rızıklarındaki artışa ve bundan sonraki hayatlarında rahat edeceklerine işaret eder.

Rüyada Ekmek Çalmak

Hayra alamet değildir ve gerçek hayatta da kişinin başını derde sokacağına, başkalarının malına göz dikeceğine, borçlarını ödemediği için haciz problemleriyle karşılaşacağına, yasa dışı yollara meyli olması nedeniyle kendisi dışında sevdiklerinin hayatına da sıkıntı vereceğine alamettir.

Rüyada Bayat Ekmek Görmek

Geç kalınmış bir fırsata hayıflanmaya, ele geçen şansı iyi kullanamamak yüzünden var olan şartların değişmeyeceğine, iş beğenmeyen veya gözü yüksekte olan kimselerin hayal kırıklıklarının çoğalacağına ve aza kanaat etmeyen rüya sahibinin elindekileri de kaybederek muhtaç bir duruma düşeceğine delalettir.

Rüyada Taze Ekmek Yediğini Görmek

Ağız tadının yerinde olmasına ve sıhhatli bir ömre yorumlanan rüya hayırlı evlatlara sahip olunacağını, evlilik yaşantısında uyumlu bir beraberliğin yanı sıra, eşten görülecek ilginin daim olacağına tabirdir. Taze ekmek yiyen kişinin rızkı kesilmez ve kısmetleri bollaşır. Başkalarına yardım eden kişilerin asla dara düşmeyeceklerini ve zor zamanlarda büyük destek göreceklerinin ifadesidir.

Rüyada Kuşlara Ekmek Atmak

Ticari kazanca alamet eden rüya, memuriyet gibi işlerde çalışanlar için terfi veya tayin anlamına gelir. Seyahatle ilgili bir haber geleceğini ve kişinin bir müddet ailesinden uzakta yaşamaya mecbur kalacağını, döndüğünde çok daha iyi bir konuma gelerek, maddi birikim yapacağını bildirir. Gönlü bol biri olunduğunu, Allah katında makbul işler yapıldığını ve günahlardan azat olunduğunu da delalet eder.

Rüyada Kepekli Ekmek Görmek

Kazanca haram karıştığını bildiren rüya, kişinin yaşamına itina etmesi gerektiğini, sadece dünya işleriyle değil, ahiret hayatıyla da ilgilenerek, düzgün bir hayat kurması gerektiğine dair bir uyarıdır. Kazancı yüksek olsa da kişinin yanlış bir yaşam sürmesinden dolayı iç huzurunu bir türlü sağlayamayacağını, korkuların, kuşkuların elinde oyuncak olacağını tabir eder.

Rüyada Ekmek Hamuru Açmak

Kendi emeğiyle para kazanan kişilerin eşlerinden ya da anne-babalarından alacakları destekle geleceklerini daha sağlam temeller üzerine inşa edeceklerini, yorulduklarında yüklerini sırtlayacak arkadaşlara sahip olacaklarını, şifasız bir hastalığa yakalanmadan, uzun yıllar huzurlu olacaklarını da bildirir.

Rüyada Çiğ Ekmek Hamuru Yemek

Olmamış duaya amin demek anlamına gelen rüya, aşırı aceleci tavırlar yüzünden pek çok kısmetin kaçırılacağına, düşüncesizce davranmak ve ağzından çıkan lafı işitmemek nedeniyle sevdiklerini kıracak konuşmalar yapmak manasındadır.

Rüyada Ekmek Satan Birini Görmek

Helal kazanca sahip olan kişinin aynı zamanda dürüstlüğü ile de çevresinde takdir toplayacağını, itibar elde etse de insanlara karşı davranışlarında herhangi bir yanlış yapmayacağını, iyi bir yönetici olacağını, herkesin hakkını vereceği gibi, fakirlere yardımda bulunacağını da ifade eder.

Rüyada Kendisine Ekmek Verildiğini Görmek

Akla gelmeyecek kadar zor bir duruma düşmek, darlık çekmek ve başkalarına muhtaç olmak demektir. Birikim yapmayan ve eline geçen parayı savurgan bir şekilde harcayan rüya sahibinin pişman olmakta geç kaldığını, sıkıntılarını gidermek için çıkar yol aradığını ancak mevcut durumun uzunca bir süre devam edeceğini işaret eder.

Rüyada Köpeğe Ekmek Vermek

Geçimsizlik, kargaşa ve tartışmalarla dolu bir ortamda yaşamak, hane içinde huzurun kalmaması demek olan rüya, iş yerinde de istenen verimin alınamayacağını, özellikle ticari alanda itibar kaybına neden olacak girişimlerin, borçların ödenmesinde güçlük çekildiği için iş küçültmek zorunda kalmak anlamındadır. Sahip olduklarının kıymetini geç anlayacak olan rüya sahibinin, başına gelecek felaketlerden sonra akıllanacağını, yaptığı hataların ceremesini uzun zaman çekeceğini ve kendi hatası yüzünden huzurunu kaçıracağını tabir eder.

Rüyada Ekmek Satmak

Başkalarına iş verecek kadar hali vakti yerinde olmak demektir. Ticarete girmek, iş değişikliği yapmak, yöneticilik makamında olmak suretiyle yanında eleman çalıştırmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada Yoksul Birine Ekmek Vermek

Hayır işlerine girişecek olan rüya sahibinin maneviyatının zenginleşeceğine, elinin darlık görmeyeceğine ve aldığı hayır duaları nedeniyle kazalardan uzak yaşayacağına, sevap hanesinin her geçen gün dolacağına tabir edilir.

Rüyada Birinden Ekmek İstemek

Saf niyetlerle girişilen bir işte karşı tarafın vicdansızlığı ile karşılaşmak demektir. Küs insanları barıştırmak için araya giren rüya sahibinin amacına ulaşamadığı gibi, bu kimselerle de arasının açılacağına tabir edilir.

Rüyada Yufka Ekmek Görmek

Kazancın az ama bereketli olacağına işaret eder. Taze yufka ekmek görmek iş arayanlar için yeni bir gelir kapısına sahip olacaklarına, bayat yufka ekmek görmek ise, koşulların her geçen gün daha da kötüye gideceğine, kişinin geçim sıkıntısına düşeceğine ve fiziksel olarak da yıpranacağına yorulur.

Rüyada Ekmek Kırıntısı Görmek

Hayallere kavuşamamak, gönül kırgınlığı içinde kalmak demektir. Rüya sahibinin gerçeklerden uzak kurduğu hayaller yüzünden gündelik yaşantısına egemen olamayacağını, sürekli boş işler peşinde koşmak nedeniyle hayati sorumluluklarını da yerine getiremeyeceğini, ev yaşantısında para meseleleri yüzünden sorunlar yaşayacağını işaret eder.

Rüyada Çöpe Ekmek Atmak

Günah işlemek ve inanç konusunda zayıf olmak demektir. İslami kurallara göre yaşamadığı gibi, kendisini uyaran kimselere de sırt çeviren rüya sahibinin sonradan büyük pişmanlıklar içinde kalacağını, zenginliğinin giderek azalacağını ve çevresinde gerçek dostların bulunmayacağını, parasız kaldığında tek başına bir hayat süreceğini ifade eder. Kendi çıkarlarını düşünerek yaşayan kişileri bekleyen felaketlerin habercisidir.

Rüyada Çöpten Ekmek Toplamak

Zihin açıklığına, ele geçen fırsatları değerlendirerek hayat koşullarını iyileştirmeye, işsizler için güzel bir iş kapısına yorumlanır. Kişinin sevap işlemeyi sevdiğini ve her fırsatta başkalarına yardım ederek manevi açıdan kendisini yücelttiğini ve inancına uygun şekilde yaşamak için çaba sarf ettiğini bildirir.

Rüyada Ekmek Fırını Açmak

Çekirdekten yetişen kimselerin zamanla işin başına geçeceklerini ve hatta kendi işyerlerini açmak suretiyle pek çok kişiye gelir temin edeceklerini, hayır duaları alacaklarını ve zengin bir hayat süreceklerini bildirir. Bolluk içinde, her isteğini gerçekleştirerek yaşayacak rüya sahibinin sevilen biri olacağını, ailesiyle beraber sıkıntısız bir hayat geçireceğini tabir eder. Fabrika sahibi olmak, büyük bir şirketin başına geçmek ya da devlet makamlarında sözü geçen, çok sayıda insana liderlik yapan biri olmak manasına da gelir.

Rüyada Ekmek Fabrikası Görmek

Arzu edilen her şeye en güzel şekliyle kavuşmak, hayata dair içinde ukde kalan ne varsa gerçekleştirmek ve muradına ermek şeklinde tabir edilir.

Rüyada Ekmek Arabası Görmek

Yeni bir kazanç kapısı demek olan rüya, ikinci bir işe girişmek, eldeki birikimi daha iyi bir gelecek için değerlendirmek, altın ya da döviz gibi yatırımlarda bulunmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada Birine Ekmek Fırlatmak

Yapılan bir iyiliği başa kalkmak suretiyle günah işlemek ve o kimseyi tamamen kaybetmek manasına gelir. Kişinin yaptığı her işin karşılığını beklediği için bir süre sonra çevresinde kimseyi bırakmayacağını, kendisini hatalı görmediği için davranışlarını da düzeltmeyeceğini ve kazandığı paranın hayrını göremeyeceğini ifade eder.

Rüyada Ekmek Çiğneyip Tükürmek

Allah’a şirk koşmak, dinden çıkmak gibi durumları ifade eden rüya, kişi için hiç de hayırlı değildir. Belaların, uğursuzlukların habercisidir. Hapse girmeye neden olacak büyük yanlışların ve suçların içine düşmek şeklinde de tabir edilir.

 

Rüyada ekmek görmek psikolojik analiz

Rüyada ekmek görmek genel itibarı ile güzelliklere ve hayırlara vesile olan durumları çağrıştırır. Eğer kişi bir haber bekliyor ise, o haberi kısa sürede alır. Eğer istediği bir şey var ise, ona sahip olur. Ekmek eğer taze ve sıcak görülmüş ise çok başarılı bir iş yaşantısının olacağına ve bolluk ve refah içerisinde yaşanılacağına delalet etmektedir. Eğer ekmek yanmış, çürümüş, küflenmiş ve çamurlu gibi görünür ise kötülüklere ve kötü yaşantılara sebep olmaktadır. Çürük ekmek insanın vicdanıdır. Yaptığı yanlışlar ve kötülükler olarak karşısına çıkmakta ve ondan hesap sormaktadır.

Taze, yuşak yahut sıcak ekmek zahmetsiz helal kazanca ve bol nimete, Katıksız ekmek yemek garip yaşamaya ve yalnız ölmeye, Aşırı sıcak ekmek yemek gam ve kedere, Esmer ekmek yahut mısır ekmeği geçim sıkıntısıyla beraber dinde kurtuluşa, Pide ve yufka yemmek bol rızka yahut kısa ömre, Arpa ekmeği takva ve kanaate, Pirin unundan mamül ekmek işlerin durmasına ve sıkıntıya, Mercimek ve bakla unundan yapılmış ekmek yoksulluk ve hüzne, Birine ekmek vermek o sene bollok olacağına, Ekmek aramak yolculuğa, aradığı ekmeği bulmak yolculuktan elde edilecek dünyalığa, Birçok ekmeğe sahip olmak uzun ömre, dost ve ihvanın (din kardeşlerinin) artmasına ve bol rızka, Birkaç ekmek bulduğunu görmek gam ve kederden kurtulmaya, Bilinmeyen bir yerde yarım ekmek bulup bunu bir türlü yiyememek ecelin yaklaşmasına, Bilnen bir yerde yarım ekmek bulup onu eline almak yarı ömrün geçtiğine,

Rüyada ekmek görülmesi sevinçle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir, iki veya yarım ekmek bulduğunu görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, kişinin bilmediği bir yerde yarım ekmek bulup onu yemek istediği halde yiyemediğini görmesi; o kimsenin ecelinin yaklaştığına, kişinin rüyasında birçok ekmeği olduğu halde bunlardan yemediğini gören kimse akrabalarına zarar vereceğine veya onlardan zarar göreceğine yorumlanır. Kişinin rüyasında sıcak bir ekmek yediğini görmesi; o kişinin keder ve sıkıntıya maruz kalacağına, kışının rüyasında pide yediğini görmesi o kimsenin ömrünün kısalığına, rüyasında bir ekmeği yanına astığını gören kimsenin fakir duruma düşeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasına ekmek verdiğini görmesi; o sene ucuzluk olacağına, kişinin rüyasında ekmek bulmak için fırınları dolaştığını görmesi; o kimsenin yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında katıksız ekmek yediğini görmesi; o kimsenin hastalanacağına, bir kimsenin rüyasında siyah ekmek yediğini görmesi; o kimsenin sıkıntıya duçar olacağına, arpa ekmeği yediğini görmek; kanaate, kişinin çavdar ekmeği yediğini görmesi; o kimsenin işlerinin azalacağına delalet eder.

Rüyada ekmeğin tabiri değişik şekilde yapılır. Beyaz ekmek, kolaylıkla meydana gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime delalet eder. Siyah ekmek, yaşayış ve geçimde darlığa delalet eder. Bazıları, yufka denilen ekmeğin her tanesi, kırk senelik ömürdür. Bazıları da, yufka ekmek, rüyayı görenin haline ve liyaka-tına göre, bin, yüz yahut on adetten ibaret olan birtakım mal biriktirmeye delalet eder, dediler. Acı ekmek, güçlükle geçinmektir.Ekmek eğer bal ve şeker gibi tatlı olursa, piyasanın pahalılığına delalet eder. Buğdayın tabiri de böyledir. Ekmeği pislikle yediğini gören kimse mumlu bal yer. Ekmeğin tabirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. Ekmek, ilme —dinin direği olduğundan— isla-miyete, bazan hayat ve hayatı idame eden mala delalet eder. Bazı kere yufka ekmek, terbiye edici anaya delalet eder.Pak ve temiz undan yapılmış halis ekmek, güzel ve hoş geçime, halis ilime, güzel ve beyaz hanıma delalet eder. İnsanlara yahut zayıflara ekmek dağıttığını gören kimse talebeyse, ilimden muhtaç olduğu şeye nail olur. Eğer vaiz ise, dağıttığı ekmek, vaazları, nasihat-larıdır. Ancak, ekmek dağıttığı ve sadaka verdiği kimseler kendisinden üstün olur. Yahut onların muhtaç oldukları şey kendi yanında bulunursa, bu ekmek onların tarafmdan o kimseye döner ve buna nail olur. Onlar nasipçe daha noksandırlar. Çünkü veren el alan elden daha üstündür.Sadaka ise halkın kiridir.Bir kimse rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görse, o kimseye ümid etmediği yerden ve başkasının elinden vasıl olacak mal ve rızıktır. Ekmeği, bulutların yahut evin yahut hurma ağacının üzerinde görmek, ekmeğin pahalı olmasına delalet eder. Diğer satılmış şeylerin ve yiyeceklerin tabiri de böyledir.Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnenir görülmesi çok refah veren bolluk ve ucuzluğa delalet eder. İşsiz kimsenin rüyada bir ölünün kendisine ekmek aldığını, yahut o ekmeği ateşe, helaya yahut katrana bıraktığını görse, yahut bu bid'atların çıktığı zamanda olsa, o kimse bir bid'ata çağrılır ve halk fitneye düşer. Çünkü ekmek dindir. Onu ya kaybeder ya da ifsad eder. Hasta hanımı varsa ölür. Dini zayıfsa tamamen bozulur. Bir kimse ekmek üzerine sidik yaptığını görse mahremi ile cinsî münasebette bulunmasına delalet eder.Ekmek pişirdiğini gören kimse, daimî menfaat "ümidiyle geçimi için çalışır. Tandırı soğutmamak için ekmeği aceleden pişirildiğini gören kimse devlete nail olur. Tandırdan çıkan ekmek miktarı eline mal geçer. Bazıları, bir yufka ekmek, ucuzluk, bereket ve hazır bir rızıktır ki, başkası onun için çalışır ve ondan üzüntü gider. Yemeksizin birçok ekmekler görse, o kimsenin kardeşleri ve arkadaşları aniden karşılaşır.Kendi yanında ayrı öğütülmüş undan yapılmış yufka ekmek gören kimsenin güzel geçimine ve dininin orta halli olmasına delalet eder. Eğer ekmek arpadan olursa, zühd ve perhizle geçimin şiddet ye darlığına delalet eder. Ekmeğin kuru olması yine geçim darlığıdır.Kendisine rüyada verilen bir çok ekmekleri hemen yediğini gören kimsenin ecelinin yaklaşıp ömrünün bitmesine delalet eder. Bazıları ise bu rüya, temiz geçime delalet eder, dediler. Ekmekten bir lokma aldığihı gören kimsenin tamahkar olmasına delalet eder. Bekar için yufka ekmek, zevcedir. Sultanın rüyada gördüğü pak ve güzel pişmiş ekmek, sultanın adalet ve insafıdır. Sanatkar için de onun sanatındaki nasihatidir. Darı ve nohut ekmeği, darlığa ve piyasanın pahalılığına delalet eder.Ekmeğin çöplüklerde görülmesi ucuzluk ve bolluktur. Geniş yufka ekmek, bol rızık ve uzun ömürdür. Ekmek, üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder. Küçük ekmek kısa ömür ve az rızıktır. Yemesi adeti olmayan kimse için arpa ekmeği, geçim sıkıntısına ve piyasanın pahalı olmasına delalet eder. Çünkü arpa ekmeği, kıtlık ve pahalılık zamanında yenilmektedir. Sıcak ekmek, nifak ve şüpheli rızıktır. Çünkü kendisinde ateş vardır.Rüyada alnına asılmış gördüğü yufka ekmek, ihtiyacı ve fakirliğidir. Bozulmuş ve küflenmiş görülen ekmek, sahibine faydası olmayan ve zekatı verilmemiş maldır. Sıcak kül ekmeği, yiyen için geçim darlığıdır.Çünkü onu ancak aciz kalan adam pişirir. Katıksız ekmek yediğini gören kimse yalnız olarak hasta olur, tek ve garip olarak vefat eder. Pişmemiş ekmek şiddetli sıtmaya delalet eder.Halis ekmek fakir için hastalığa ve umduğu şeyin meydana çıkmamasına delalet eder. Ayrı öğütülmüş undan yapılan ekmek, zenginler için fakirliktir. Bazıları da, halis undan yapılan sıcak ekmek çocuğa delalet eder, dediler. İnce ekmek yemek, bol rızıktır. Bazı tabirciler, ekmeğin inceliği ömrün kısalığı, bazıları da, çok görünen cüz'i bir faydadır, dediler. Bir kimse elinde iki yufka ekmeğin olduğunu, kah birinden, kah diğerinden yediğini görse, iki bacıyı bir nikahla birleştirir.Çörek az kazanç, yufka ekmek, çok kazançtır. Peksimet vücut sıhhatidir. Porsumuş ve kokmuş ekmek ucuzluk ve bolluktur. Ekmeğin kanatlanıp uçtuğunun görülmesi, kıtlık ve pahalılıktır. Kırılmış ekmek, bolluk, rızkın genişliği ve kolay kazançtır. Yufka ekmek, zevce, yahut tam bir sene yahut yüz dirhemden ibaret maldır. Fetir denilen ekmek, rüyayı görenin borç almakla borçlanmasına delalet eder. Kuru ekmek rahat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaçtır.Peksimet yolculuktur. Onu yemeye muktedir olmayan kimseye götürmek, üzüntü, keder ve uğursuzluğa delildir. Rüyada peksimet gören kimseler gerek hayırdan ve gerekse ayrıldığı şeylerden dönerler. Çünkü peksimetin sonu evveli gibidir.Yufka ekmek yolculuğa, bazan da, güç şeyleri kolaylaştırmaya delalet eder. Yufka ekmeğin tazesi, izzet ve şeref, kurusu serdir.Tel kadayıf ilim ve hidayete delalet eder. Kokmuş ve çürümüş ekmek, dinde fesada ve islamdan dönmeye, hanımın ve evladın malının bozukluğuna delalet eder. Tat ve renkleri muhtelif olan ekmek parçaları doğruluğa yahut faizden kazanca delalet eder.Ekmeğin içleri faydalı ilme, söz ve işte ihlasa ve gizliliklere delalet eder. Ekmeğin kabuğu, riya ve mübalağalı medhe ve nifaka delalet eder.

Rüyasında bir, iki veya yarım ekmek bulan; üzüntüsünden kurtulur. Meçhul bir yerde bulduğu yarım ekmeği yemek istediği halde, başaramayanın eceli yaklaşmıştır. Bilinen bir yerde yarım ekmek bularak bunu eline alanın yarı ömrü geçmiştir. Birçok ekmeği olduğu halde bunları yemeyen; akrabasına zarar verir yahut onlardan zarar görür. Şayet bu ekmeklerden yerse, mal ve ni'mete kavuşur. Çok sıcak ekmek yediğini gören, sıkıntı ve üzüntü içine düşer.Kirmani demiştir ki: Rüyada sıcak ekmek yemek; iyi geçim imkanına, güzel ve beyaz ekmek yemek; devlet başkanının adalet ve insafına, siyah ve kötü ekmek yemek; geçim zorluğuna fakat, dinde salaha işarettir. Darı ekmeği yemek te böyle tabir edilir. Arpa ekmeği yemek; zühd ve kanaate, pirinç unundan yapılmış ekmek yemek ise; sıkıntıya ve işlerin duraklamasına delalet eder. Mercimek unundan ekmek yiyen hüzün çeker ve fakir düşer. Bakla unundan yapılmış ekmek; aynı şekilde üzüntü ve zaruret işaretidir.Cabir'ül Mağribi demiştir ki: İnce ekmek, yani pide ve yufka yemek; iktidar içinde yaşamak, zevk sürmektir. Bir rivayete göre, ömrün kısalığına delalet eder. Bir ekmeği yanına astığını gören; fakir olur. İhtiyaç içinde kalır.İsmail El Eş'as demiştir ki: Rüyada ekmek görmek; mertebe sahibi bir insana delalet eder.Pişmiş ekmek kırığı görmek; hükümdar için memleket, emir için vilayet, tüccar ve zengin için kar elde etmekle yorumlanır.Fakir için ise refaha işarettir. Karışık undan yapılmış ekmek görmek; iyi değildir. Birçok ekmeğe malik olduğunu görmek; çok mala, arkadaş ve dost çevresinin genişlemesine ve uzun ömre işarettir.Danyal (A.S.) şöyle demiştir: Yemekle ilgili rüyalar içinde temiz ve yumuşak ekmek görmekten daha iyisi yoktur. Çünkü meşakkatsiz, külfetsiz helal mala ve bol ni'mete delalet eder. Rüyada birine ekmek vermek; o mekanda aynı sene içinde ucuzluk olacağına işarettir. Ekmek aradığını gören, yola gider. Aradığı ekmeği bulursa, gideceği yolculuktan para kazanır.Ebu Said'ül Vaaz'a göre, yufka ekmeği yediğini görenin rızkı bol olur. Katıksız ekmek yiyen, yalnızken hasta olur ve aynı şekilde yalnızken vefat eder. Pide yediğini görenin geçim imkanları, orta seviyede olur.Bazı tabirciler için ekmeğin inceliği, ömrün kısalığına delalet eder. Bir başka rivayete göre ise, yufka ekmeği küçük bir ticarete işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog