Arama

Rüyada Emanet Görmek

Rüyada emanet görmek, kişinin yaptığı işlerle ilgili duyacağı huzursuzluğa ve bu nedenle gecelerini uykusuz, günlerini de daha stresli şekilde geçireceğini delalet eder Rüyasında emanet gören kişiler gerçek hayatlarında sorumluluk duygusu fazla gelişmiş ve bundan kaynaklanan yüklerin altında zaman zaman ezilen kişilerdir. Bekarlar için kendisine bağlı kalacak ve hayat boyu ona destek olacak birinin sorumluluğunu almak ve aile kurmak gibi anlamlara da gelen rüya, aynı zamanda evli kişiler için haneye mutluluk getirecek yeni bir bebeğin müjdecisi olabilir. Bir başka yoruma göre de beklenmeyen, istenmeyen veya hesap edilmeyen bir gebelik durumunun kişilerde yaratacağı strese, sorumlulukların artmasına ve maddi olarak da kişinin bu durumlara hazır olmamasından duyduğu endişelere delalet eder.

Rüyada Emanet Vermek

Emanet vermek aldığı bir sorumluluğu yerine getirmemek veya bir işten kaytarmak, zorlandığında iş bırakmak, herhangi bir işte sebat gösteremediği için insanların karşısında güvensiz bir kişilik sergilemek anlamına gelir. Emanet veren kişiler hayatlarında kimsenin dediğini dinlemeyen veya saflık derecesinde herkese inanan, kendi kararlarını alamadıkları için de rüzgar nereye savurursa o yöne doğru hareket eden kişilerdir. Rüya sahibinin bir sırrını paylaştığı ve pek çok konuda çok fazla güvendiği birinin kendisine karşı yapacağı bir hareket neticesinde yaşayacağı büyük hayal kırıklığını da tabir eder.

Rüyada Emanet Almak

Yakın birinden duyulacak bir habere, alınacak sorumluluklara, bir sırra vakıf olmaya işaret eder. İş konusunda da kalıcı ve kariyer yapmaya müsait, kişinin gönlüne göre bir iş bulacağı, ilerde bu işten kazanacağı paralarla kendi işini kuracağına yorumlanır.

Rüyada Emanet Görmenin Psikolojik Yorumu

Bu rüya bilinçaltında kişiyi uzun süredir rahatsız eden bir sırrın varlığına ya da başa gelen kötü bir olaydan kimseye bahsetmeyip kendi içinde halletmeye çalışıp, başarılı olamadığına yorumlanabilir. Emanet genellikle kişiyi sıkan bir durumun göstergesi olarak nitelendirilir.

Birine emanet bir şey bırakmak sırlarını ona açmaya, Kişinin kendi eşine emanet bir şey vermesi ve eşinin onu saklaması hamile kalmasına, aldığı emaneti iade etmesi halime kalmamasına, Emanet bazen insanoğluna, onun yaratılış gayesine; emanete ihanet etmmek kulluğun bilincinde olmamaya, ahdini yerine getirmemeye; emanete sahip çıkmak, İslam dininin prensiplerine göre tanzim edilen bir hayat yaşamaya delalet eder.

Rüyada bir kimsenin bir adama emanet mat bırakması, o adamın o kimsenin sırrına vakıf olmasına işarettir.Bir kimsenin, rüyada emanetini bir ölüye bırakması, o kimsenin sırrını gizleyip ifşa etmeyecek bir kimseye şöylemesine işarettir. Bazen bu rüya emanetin zayi ve mahvolmasına işarettir. Rüyada emaneti bir hayvana bırakmasının tabiri de böyledir. Bir kimsenin rüyada emanetini, onu korumaya ehil olmayan bir kimseye bırakması, onun sırrını ifşa edeceği birisine şöylemesine işarettir.Bir kimsenin rüyada cüzdanını bir adama emanet bıraktığını görmesi, onun o adama sırlarını şöylemesine işarettir.Bazı tabirciler kendisine emanet bırakılan kimse gelip ve emaneti bırakan da mağluptur, dediler.Bir kimse rüyada birisine bir şey emanet olarak bıraktığını görse, o kimse o adamı kahreder.Bir kimse rüyada hanımına bir şeyi emanet olarak verdiğini ve hanımı da onu muhafaza ettiğini görse, hanımının ondan hamile olmasına işarettir.

Emanet ile ilgili rüyalar değişik şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir şeyini bir başkasına emanet olarak bıraktığını görmesi; o kimsenin gizli sırlarına vakıf olacağına işaret şeklinde tabir olunur. Kişinin rüyasında bir şeyini hanımına emanet olarak bıraktığım görmesi; o kimsenin hanımının hamile kalacağına, eğer hanımın kendisine verilen emaneti almadığı görülürse; hamile kalmayacağına delalet eder. Bir kısım rüya yorumcuları, kendisine emanet bırakılan kimsenin galip emanet verenin ise mağlup olduğu şeklinde yorumlarlar. Bir kimsenin rüyasında emanetini, onu korumaya layık olmayan bine verdiğini görmesi; o kimsenin sırlarını ifşa edecek birisine söyleyeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında cüzdanını bir başkasına emanet olarak bıraktığını görmesi; o kimsenin o adama sırlarını söyleyeceğine delalet eder. Burada görülmektedir ki, bir kimsenin rüyasında cinsi ne olursa olsun bir başkasına bir şeyi emanet olarak verdiğini görmesi; genel olarak sır verme şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada bir kimsenin bir adama emanet mal bırakması, o adamın o kimsenin sırrına vakıf olmasına delalet eder. Bir kimsenin, rüyada emanetini bir ölüye bırakması, o kimsenin sırrını gizleyip ifşa etmeyecek bir kimseye söylemesine delalet eder. Bazan bu rüya emanetin zayi ve mahvolmasına delalet eder. Rüyada emaneti bir hayvana bırakmasının tabiri de böyledir.Bir kimsenin rüyada emanetini, onu korumaya ehil olmayan bir kimseye bırakması, onun sırrını ifşa edeceği birisine söylemesine delalet eder. Bir kimsenin rüyada cüzdanını bir adama emanet bıraktığını görmesi, onun o adama, sırlarını söylemesine delalet eder. Bazı tabirciler kendisine emanet bırakılan kimse galip ve emaneti bırakan da mağluptur, dediler.Emanet bırakılan şey de emanet bırakanın emanet bırakılana kahrıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada birisine bir şey emanet olarak bıraktığını görse, o kimse o adamı kahreder. Çünkü o kimse için o adamı aramaya kuvveti vardır.Bir kimse rüyada hanımına bir şeyi emanet olarak verdiğini ve hanımı da onu muhafaza ettiğini görse, hanımının ondan hamile olmasına delalet eder. Eğer hanımını, emaneti ona iade ettiğini veya söylediği sırrını ifşa etiğini görse, o kadının ondan hamile olmamasına delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog