Arama

Rüyada Enam Suresi Görmek

Câfer-i Sâdık, Hz. Aişe, Kısâî ve İbn-i Fudâle: "Rüyasında En'am Sûresini okuyan ve üzerine okunduğunu gören kimseyi; çoluk çocuğunun selâmeti, oğullarının muhafazası, dünya ve âhirette güzel bir rızıkla rızıklanacağı ile müjdeleyin buyurmuşlardır.

Cenab-ı Aişe-i Sıddıka Radyallahü Anha ile Kesai ve İbn-i Fuzale demişlerdir ki: Rüyasında Sure-i En'am'ın tamamını veya bir kısmını okuyan yahut okunduğunu görenin dostları ve ailesi selamete çıkar. Evlatları muhafaza olur. Bu rüya, hem dünya, hem ahiret için hayır ve bereketi müjdeler.İbn-i Şirin (R.A.) rüya sahibinin, dünya ve ahirette saadete nail olacağını söylüyor.Kirmani için bu rüya; deve, sığır, koyun ve emsali hayvanlar bakımından servet sahibi olmaya delalet eder.Cafer-i Sadık (R.A.)'ın beyanına göre, Cenab-ı Hakk rüya sahibini taat ve ibadette muvaffak eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog