Arama

Rüyada Ense Görmek

Rüyada ense görmek, rüya sahibinin minnet hissettiği kişilerin varlığına işaret eder. Kendisi için fedakârlık yapmış, emek harcamış, zor günlerini atlatması için her türlü fedakârlığı göstermiş, kendisine malından ve parasından vermiş bir kimse üzerinden açıklanır. Bu rüya bazen de rüya sahibi için kötü düşünceleri olan ve arkasından kötü söz söyleyen ve kötü düşünen kimselerin olduğuna rivayet edilir.

Rüyada Ense Tıraşı Görmek

Rüyada ense tıraşı görmek, rüya sahibinin kendisine hiç kimsenin yapmayacağı kadar büyük bir iyilik yapacak ve büyük insanlık örneği gösterecek bir kişinin çıkacağına ve bu kişi sayesinde sıkıntılarının biteceği ve gözyaşının kuruyacağı anlamına gelir.

Rüyada Ense Kılı Görmek

Rüyada ense kılı görmek, rüyayı gören kişinin varlıklı olmasına rağmen yine de yokluğa düşeceğine işaret eder. Kişinin yüksek olan gelirini yanlış işlere yatırması nedeni ile onu her ay başka yerlere ödemek zorunda kalacağına ve çok parasızlık çekeceğine alamet eder.

Rüyada Ensede Yara Görmek

Rüyada ensede yara görmek, rüya sahibinin kendine olan güvenini ve inancını yitireceğine, maneviyatının çökeceğine, işlerinin aksayacağına, sıkıntılarının ve zor günler geçireceğine delalet eder.

Rüyada Boyun Görmek

Rüyada boyun görmek, hayırlı ve uğurlu olacak işler yapmaya ve şeytanın bacağını kırmaya işaret eder. Kişi, korkaklığını üzerinden atacak, cesaretini toplamayı başaracak ve bu sayede kendine olan inancını geri kazanacaktır. Artık kimse başarısının önünde duramayacak ve kendisine mani olamayacak demektir.

Rüyada Boynuna Kolye Takmak

Rüyada boynuna kolye taktığını görmek kadın için de erkek için de hayra alamet eder. Mutluluk verecek gelişmeler yaşamaya, hayırlı ve iyi kalpli kişilerle karşılaşmaya, onlardan vefa, sevgi ve hayır görmeye delalet eder. Kötü ve acı günlerin biteceğine, huzurlu günlerin geleceğine yorulur.

Normal, sağlıklı ve dolgun ense güç ve çetin işlerin üstesinden gelmeye, mali durumun iyileşmesine, Zayıf, yaralı yahut şeklen çirkin olan ense borca, zillete ve korkuya, Ensesini tıraş ettirmek borcunu ödemeye, Birinin ensesine dikkatle bakmak o kimseniin ayıbını aramaya delalet eder.

Rüyada boyun mülke işarettir. Rüyada ense görmek, kötülemek, ilerlemek, gerilemek, izzet, zillet ya da borç gibi adamın arkasından söylenen şeylere işarettir.Ensenin kalın ve beyaz veya güzel kokulu yahut berrak ve parlak bir nur yada demirden olması gibi, hayra işaret eden bir şeyin meydana geldiğinin görülmesi, şükür etmesine işarettir. Eğer bu rüyayı gören mütevelli isc, kadri yücelir veya borcunu öder. Eğer ensesini aşağı bükmüş veya ensesinde yara, çıban ya da pranga gibi şey bulunduğu görülse, bu rüya o kimsenin zelil, hakir, korkulu olmasına ve borçlanacağına işarettir.Bazen de görülen ense, kişinin ayıp ve kusurlanı bileceğine işarettir. Bir kimse rüyada ensesinin kalın olduğunu görse, o kimsenin kendi hakkında Allah (C.C.) in takdir ettiği şeye sabır ve tahammül etmesine işarettir. Rüyada ensesinin kalın olduğunu gören kimse kaçar. Rüyada ensesinde kıl olduğunu gören kimsenin, malı olduğu halde borçlu olduğunu eğer ensesinde kıl olmasa, onun iflas ettiğine işarettir.Rüyada ensesinin kılını traş ettiğini gören kimse, üzerinde bulunan emaneti yerine teslim eder ve borcunu öder.

Rüyada ense görmek, kötülemek, ilerlemek, gerilemek, izzet, zillet ya da borç gibi adamın arkasından söylenen şeylere delalet eder. Bazan ense, bir adamın eserini araştıracağına delalet eder.Ensenin kalın ve beyaz veya güzel kokulu yahut berrak ve parlar bir nur ya da demirden olması gibi, hayra delalet eden bir şeyin meydana geldiğinin görülmesi, onun düşmanla karşılaştığında ileri ve geri veya düşmana arkasını çevirmemek gibi fikir ve niyetinde olduğu bir şeyde şükür etmesine delalet eder. Eğer bu rüyayı gören mütevelli ise, kadri yücelir veya borcunu ödet. Eğer ensesini aşağı bükmüş veya ensesinde yara, çıban ya da pranga gibi şey bulunduğu görülse, bu rüya o kimsenin zelil, hakir, korkulu olmasına ve borçlanacağına delalet eder. Bazan da görülen ense, kişinin eserlerini araştırıp karıştırmağa ve onun ayıp ve kusurlarına muttali olmasına delalet eder.Bir kimse rüyada ensesinin kalın olduğunu görse, o kimsenin kendi hakkında Allah (C.C.) in takdir ettiği şeye sabır ve tahammül etmesine delalet eder. Rüyada ensesinin kalın olduğunu gören kimse kaçar. Rüyada bir insanın, ensesinin çukuruna vurduğunu gören kimse, amirine seyis olur ve onun hizmetinde bulunur.Rüyada ensesinde kıl olduğunu gören kimsenin, malı olduğu halde borçlu olduğuna; eğer ensesinde kıl olmasa, onun iflas ettiğine delalet eder.Rüyada ensesinin kılını traş ettiğini gören kimse, üzerinde bulunan emaneti yerine teslim eder ve borcunu öder.

Bkz. Boyun.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog